Luyện tập bài xích §15. Phân tích một vài ra thừa số nguyên tố, chương I – Ôn tập và vấp ngã túc về số từ nhiên, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài bác giải bài xích 129 130 131 132 133 trang 50 51 sgk toán 6 tập 1 bao hàm tổng thích hợp công thức, lý thuyết, phương thức giải bài tập phần số học bao gồm trong SGK toán sẽ giúp các em học sinh học xuất sắc môn toán lớp 6.

Lý thuyết

1. So sánh một vượt số ra số yếu tắc là gì?

Ví dụ: Viết số 300 dưới dạng một tích của khá nhiều thừa số to hơn 1, với từng thừa số lại làm bởi vậy (nếu có thể)?

Chẳng hạng có tác dụng như sau:

300 = 6 .50 = 2 . 3 . 2 . 25 = 2 . 3 . 2 . 5 . 5

300 = 3. 100 = 3. 10 .10 = 3. 2 . 5 . 2 . 5

300 = 3 . 100 = 3. 4 . 25 = 3 . 2 . 2 . 5 . 5

Các số 2, 3, 5 là các số nguyên tố. Ta nói rằng 300 đã được phân tích ra vượt số nguyên tố.

( Rightarrow ) Phân tích một số trong những tự nhiên to hơn 1 ra vượt số yếu tắc là viết số đó dưới dạng một tích những thừa số nguyên tố.

Chú ý:

– Dạng đối chiếu ra thừa số yếu tắc của mỗi số thành phần là chủ yếu viết số đó.

– các hợp số những phân tích được ra quá số nguyên tố.

2. Cách phân tích một số trong những thừa số nguyên tố.

Ta còn rất có thể tích số 300 ra thừa số nhân tố “theo cột dọc”:

*

Do kia 300 = 2 .2.3.5.5

Viết gọn bằng luỹ thừa, ta được: (300 = 2^2.3.5^2)

(Trong biện pháp phân tích một số trong những ra vượt số nguyên tố, ta thường viết các ước nguyên tố theo thiết bị tự từ nhỏ dại đến lớn.)

Nhận xét: mặc dù phân tích một số ra vượt số nguyên tố bằng cách nào thì sau cuối ta cũng khá được cùng một kết quả.

Ví dụ: Phân tích các số sau ra quá số nguyên tố:

a. 120; b. 900 c. 100 000

Bài giải:

a. (120 m = 2^3.3.5)

b. (900 = 2^2.3^2.5^2)

c. (100 m 000 = 10^5 = 2^5.5^5)

Ví dụ: Phân tích những số sau ra thừa số thành phần rồi cho biết mỗi số đó phân tách hết cho các số yếu tố nào?

a. 450 b. 2100

Bài giải:

a.(450 = 2.3^2.5^2). Số 450 phân tách hết cho các số nguyên tố 2, 3, 5

b. (2100 = 2^2.3.5^2.7). Số 2100 phân chia hết cho những số yếu tố 2, 3, 5, 7.

Dưới đấy là Hướng dẫn giải bài xích 129 130 131 132 133 trang 50 51 sgk toán 6 tập 1. Chúng ta hãy phát âm kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Luyện tập

hackxuvip.com trình làng với các bạn đầy đủ phương thức giải bài bác tập phần số học 6 kèm bài bác giải cụ thể bài 129 130 131 132 133 trang 50 51 sgk toán 6 tập 1 của bài §15. Phân tích một số trong những ra thừa số thành phần trong chương I – Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài bác tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài xích 129 130 131 132 133 trang 50 51 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài xích 129 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

a) mang lại số a = 5.13. Hãy viết tất cả các ước của a.

b) cho số b = $2^5$ . Hãy viết tất cả các cầu của b.

c) mang lại số c = $3^2$.7. Hãy viết toàn bộ các ước của c.

Bài giải:

Muốn tìm những ước của $a.b$, ta tìm:

– những ước của a,

– các ước của b

– Tích của mỗi cầu của a với một mong của b.

Theo đó, ta có:

a) 5.13 có các ước là $1, 5, 13, 65.$

b) những ước của $2^5$ là 1, 2, $2^2$, $2^3$, $2^4$, $2^5$ tuyệt $1, 2, 4, 8, 16, 32.$

c) các ước của $3^2$.7 là 1, 3, $3^2$, 7, 3.7, $3^2$.7 xuất xắc $1, 3, 9, 7, 21, 63.$

2. Giải bài 130 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

Phân tích các số sau ra thừa số nhân tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số:

$51; 75; 42; 30.$

Bài giải:

51 = 3.17, Ư(51) = 1; 3; 17; 51;

75 = 3.$5^2$, Ư(75) = 1; 3; 5; 25; 15; 75;

42 = 2.3.7, Ư(42) = 1; 2; 3; 7; 6; 14; 21; 42;

30 = 2.3.5, Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

3. Giải bài 131 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

a) Tích của hai số tự nhiên và thoải mái bằng 42. Tra cứu mỗi số.

b) Tích của nhị số tự nhiên và thoải mái a và b bằng 30. Kiếm tìm a cùng b, biết rằng a

Bài giải:

a) hotline hai số tự nhiên cần tìm kiếm là a với b (a

4. Giải bài xích 132 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

Tâm có $28$ viên bi. Tâm mong mỏi xếp số bi đó vào túi làm thế nào để cho số bi ở những túi đều bởi nhau. Hỏi Tâm rất có thể xếp 28 viên bi đó vào mấy túi? (kể cả trường hòa hợp xếp vào một túi).

Bài giải:

Vì số bi ở những túi đều bằng nhau nên số túi đề nghị là mong của 28.

Ta gồm 28 = $2^2$.7. Suy ra tập hợp những ước của 28 là 1; 2; 4; 7; 14; 28.

Vậy số túi hoàn toàn có thể xếp 28 viên bi là: $1, 2, 4, 7, 14, 28$.

5. Giải bài bác 133 trang 51 sgk Toán 6 tập 1

a) phân tích số 111 ra vượt số nhân tố rồi kiếm tìm tập hợp những ước của 111.

b) nắm dấu * bởi chữ số đam mê hợp: $overline**$ . * = 111.

Bài giải:

a) Ta có: 111 = 3.37. Tập hòa hợp Ư(111) = 1; 3; 37; 111.

b) trường đoản cú câu a suy ra đề nghị thay $overline**$ thông qua số 37 và cầm * là số 3, ta được: $37. 3 = 111$.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài xuất sắc cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 cùng với giải bài bác 129 130 131 132 133 trang 50 51 sgk toán 6 tập 1!