Bước 3: Lập tích các thừa số đang chọn, từng thừa số rước với số mũ lớn số 1 của nó. Tích chính là BCNN phải tìm.


Lời giải chi tiết

a) – so với ra vượt số nguyên tố:

(60 = 2^2. 3 . 5); 

(280 = 2^3. 5 .7)

– Chọn ra các thừa số nguyên tố phổ biến và riêng: 2; 3; 5; 7 (số mũ lớn số 1 của 2 là 3; số mũ lớn nhất của 3; 5; 7 là 1)

( BCNN (60, 280) = 2^3. 3 . 5 . 7 = 840) 

b) – phân tích ra thừa số nguyên tố:

(84 = 2^2. 3 . 7);

(108 = 2^2. 3^3)

– Chọn ra các thừa số nguyên tố phổ biến và riêng: 2; 3; 7 (số mũ lớn nhất của 2 là 2; số mũ lớn số 1 của 3 là 3; số mũ lớn số 1 của 7 là 1)

( BCNN (84, 108) = 2^2. 3^3. 7 = 756).

c) – so với ra thừa số nguyên tố:

(13=13)

(15=3.5) 

– Chọn ra những thừa số nguyên tố thông thường và riêng: 3; 5; 13 (số mũ lớn nhất của 3; 5; 13 là 1)

( BCNN (13, 15) = 3.5.13=195).

Cách khác:

Vì 13 với 15 là nhị số nguyên tố cùng nhau nên ( BCNN (13, 15)=13.15=195). 

hackxuvip.com


*
Bình luận
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 566 phiếu
Bài tiếp sau
*

Các bài xích liên quan: - bài bác 18. Bội chung bé dại nhất


Luyện bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hackxuvip.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện hackxuvip.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy bỏ

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hackxuvip.com gửi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.