Giải bài 159 trang 64 SGK Toán 6 tập 2. Các phân số dưới đây được bố trí theo một quy luật. Hãy quy đồng mẫu những phân số để tìm quy hình thức đó rồi điền tiếp vào chố trống một phân số ưng ý hợp:


Đề bài

Các phân số tiếp sau đây được thu xếp theo một quy luật. Hãy quy đồng mẫu những phân số nhằm tìm quy mức sử dụng đó rồi điền tiếp vào chố trống một phân số đam mê hợp:

a) (1 over 6,1 over 3,1 over 2, ldots )

b) (1 over 8,5 over 24,7 over 24, ldots )

c) (1 over 5,1 over 4,3 over 10, ldots )

d) (4 over 15,3 over 10,1 over 3, ldots )


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Muốn tìm kiếm được quy phương tiện của dãy các phân số thì ta quy đồng những mẫu về cùng 1 mẫu rồi từ này sẽ tìm ra được quy luật pháp của bài toán.


Lời giải bỏ ra tiết

a) Quy đồng các mẫu ta được: ( displaystyle 1 over 6,2 over 6,3 over 6,..)

Quy luật: Tử số là số từ nhiên liên tục tăng dần, đề nghị điền thêm ( displaystyle dfrac46) ta được ( displaystyle 1 over 6,2 over 6,3 over 6,4 over 6)

Vậy phân số phải điền vào chỗ chấm là: ( displaystyle 2 over 3)

b) Quy đồng những mẫu ta được: ( displaystyle 3 over 24,5 over 24,7 over 24,...)

Quy luật: Tử số là các số lẻ tăng nhiều nên ta điền chế tạo được ( displaystyle 3 over 24,5 over 24,7 over 24,9 over 24) 

Vậy phân số nên điền vào nơi chấm là: ( displaystyle 3 over 8)

c) Quy đồng các mẫu ta được: ( displaystyle 4 over 20,5 over 20,6 over 20,...)

Quy luật: Tử số là các số trường đoản cú nhiên liên tiếp tăng dần bắt buộc ta chế tạo được  ( displaystyle 4 over 20,5 over 20,6 over 20,7 over 20)

Vậy phân số yêu cầu điền vào địa điểm chấm là: ( displaystyle 7 over 20)

d) Quy đồng các mẫu ta được: ( displaystyle 8 over 30,9 over 30,10 over 30,..)

Quy luật: Tử số là số trường đoản cú nhiên tiếp tục tăng dần buộc phải ta cung ứng được ( displaystyle 8 over 30,9 over 30,10 over 30,11 over 30)

Vậy phân số đề nghị điền vào khu vực chấm là: ( displaystyle 11 over 30)


Mẹo tìm kiếm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + hackxuvip.com"Ví dụ: "Bài 159 trang 64 SGK Toán 6 tập 2 hackxuvip.com"