Bài 2 trang 7 sgk toán 7 tập 1

      2

Hướng dẫn Giải bài bác 1,2 trang 7, bài bác 3,4,5 trang 8 SGK Toán lớp 7 tập 1: Tập vừa lòng Q các số hữu tỉ – chương 1: Số hữu tỉ, số thực.

1. Số hữu tỉ là số rất có thể viết bên dưới dạng a/b với a, b ∈ Z, b # 0 với được kí hiệu là Q

2. trình diễn số hữu tỉ bên trên trục số:

Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một điểm trên trục số và không phụ thuộc vào vào phương pháp chọn phân số xác định nó

3. So sánh số hữu tỉ. Để so sánh hai số hữu tỉ x,y ta làm như sau:

– Viết x,y dưới dạng phân số cùng mẫu mã dương

*

– So sánh những tử là số nguyên a và b

Nếu a> b thì x > y

Nếu a = b thì x=y

Nếu a Quảng cáo


Giải bài bác tập vào sách giáo khoa toán lớp 7 tập 1 trang 7,8

Bài 1. Điền kí hiệu ( ∈,⊂, ∉) thích hợp vào ô vuông

– 3 … N ; -3 … Z; -3…Q

-2/3 … Z; -2/3… Q; N… Z… Q

ĐS:

– 3 ∉ N – 3 ∈ Z -3 ∈ Q

-2/3 ∉ Z -2/3 ∈ Q N ⊂ Z ⊂ Q

Bài 2 trang 7. Trong những phân số sau, phần đông phân số nào màn biểu diễn số hữu tỉ 3/-4

*

HD:

*


Quảng cáo


Vậy đa số phân số biểu diễn số hữu tỉ 3/-4 là: -15/20; 24/-32; -27/36

Bài 3 trang 8 Toán 7. So sánh các số hữu tỉ:

*

HD Giải: a) x= 2/-7 = -22/7;y = -3/11= -21/77

Vì -22 0 yêu cầu x 0 phải y

Bài 4. So sánh số hữu tỉ a/b ( a,b ∈ Z, b # 0) với số 0 khi a, b thuộc dấu và khi a, b khác dấu

HD giải: Với a, b ∈ Z, b> 0

– lúc a , b cùng dấu thì a/b > 0

– khi a,b khác dấu thì a/b 

Bài 5 trang 8 Toán 7 tập 1. Giả sử x =a/m ; y = b/m( a, b, m ∈ Z, b # 0) với x (a+b)/2m thì ta tất cả x 0)

Vì x
Chủ đề:
*


*
thi học tập kì 2 môn Văn lớp 7 năm 2020: Em hãy nói gọn nhẹ về niềm tin yêu nước của em trong thời đại ngày nay"/>