Bài 5 chương 2 Đại số – Giải bài xích 21, 22, 23, 24 trang 46; Bài 25,26 trang 47; bài bác 27 trang 48 SGK Toán 8 tập 1: Phép cộng những phân thức đại số 

1. Cộng hai phân thức cùng chủng loại thức

Qui tắc: mong muốn cộng nhì phân thức cùng mẫu thức ta cộng các tử thức cùng với nhau, giữ nguyên mẫu thức.

*

2. Cộng phân thức tất cả mẫu thức khác nhau

Qui tắc: ý muốn cộng nhì phân thức bao gồm mẫu thức không giống nhau ta quy đồng chủng loại thức vừa search được.

*

3. Phép cộng các phân thức cũng đều có các tính chất sau:

– Giao hoán:

*

– Kết hợp:

*

Đáp án và lý giải giải sách giáo khoa trang 46,47,48 bài xích 5: Phép cộng những phân thức đại số.

Bài 21. Thực hiện các phép tính sau:

*

*

Bài 22. Áp dụng luật lệ đổi vết để các phânthức có cùng mẫu thức rồi có tác dụng tính cộng phânthức

*

*


Bài 23 . Làm các phép tính sau.

*

*

*

Bài 24. Một bé mèo xua đuổi bắt một con chuột. đầu tiên mèo chạy với vận tốc x m/s. Chạy được 3m thì mèo bắt được chuột. Mèo vờn loài chuột 40 giây rồi thả đến chuột chạy. Tiếp đến 15 giây mèo lại đuổi bắt, tuy vậy với vận tốc nhỏ hơn tốc độ lần đầu là 0,5m/s. Chạy được 5m mèo lại bắt được chuột. Lần này thì mèo cắn chết chuột. Cuộc săn xua kết thúc.

Hãy trình diễn qua x:

– thời gian lần thứ nhất mèo bắt được chuột

– thời hạn lần thứ 2 mèo xua bắt được chuột

– Thời gian kể từ đầu mang lại khi ngừng cuộc săn.

Đáp án 24: Thời gian lần thứ nhất mèo bắt được chuột là 3/x (giây)

– thời hạn lần sản phẩm hai mèo bắt được con chuột là 5/(x -0,5) (giây)


– thời gian kể từ ban đầu đến khi dứt cuộc săn:

3/x + 40 + 15 + 5/(x -0,5) (giây)

hay 3/x + 55 + 5/(x -0,5) (giây)

Giải bài 25, 26, 27 trang 47, 48 Toán 8 tập 1 – luyện tập phép cộng các phânthức đại số

Bài 25. Làm tính cộng những phép tính sau:

*

*

Bài 26 trang 47.Một đội lắp thêm xúc trên công trường thi công đường hcm nhận trọng trách xúc 11600 m3 đất. Quy trình đầu còn nhiều khó khăn nên mấy làm việc với năng suất vừa phải x m3/ngày cùng đội đào được 5000m3. Sau đó các bước ổn định hơn, năng suất mỗi thiết bị tăng 25m3/ngày.

a) Hãy biểu diễn:

– thời hạn xúc 5000m3 đầu tiên;

– thời hạn làm nốt phần câu hỏi còn lại;

– Thời gian thao tác làm việc để xong công việc

b) Tính thời gian thao tác để trả thành các bước với x = 250m3/ngày.

Thời gian xúc 5000 m3 trước tiên là t1 = 5000/x (ngày)

Khối lượng các bước còn lại là: 11600 – 5000 = 6600 (m3)

Năng suất của máy: x + 25 (m3/ngày)

Thời gian làm nốt các bước còn lại là t2 = 6600/(x +25) (ngày)

Thời gian dứt công việc: t = t1 + t2 = 5000/x + 6600/(x + 25) (ngày).

Bài 27. Đố: Rút gọn gàng rồi Tính quý hiếm biểu thức

*

tại x = -4. Nếu như coi tử số của phân số về tối giản mà lại em kiếm được là ngày còn chủng loại số là tháng thì đó đó là một ngày lễ trên cầm giới. Đố em biết chính là ngày gì?

*

Nếu coi tử số của phân số tìm được là ngày (ngày 1) còn mẫu mã số là tháng (tháng 5) thì đó đó là một ngày lễ trên thế giới: Ngày nước ngoài lao động.