Hướng dẫn giải bài xích §4. Hai tam giác đồng dạng, Chương III – Tam giác đồng dạng, sách giáo khoa toán 8 tập hai. Nội dung bài bác giải bài bác 23 24 25 trang 71 72 sgk toán 8 tập 2 bao hàm tổng thích hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài bác tập phần hình học tất cả trong SGK toán sẽ giúp các em học viên học xuất sắc môn toán lớp 8.

Lý thuyết

1. Định nghĩa

Tam giác A’B’C’ hotline là đồng dạng với tam giác AB nếu:

(eginarrayl widehat A’ = widehat A;,,,,widehat B’ = widehat B;,,,,widehat C’ = widehat C;\ fracA’B’AB = fracA’C’AC = fracB’C’BC. endarray)

Kí hiệu: (Delta A’B’C’ sim Delta ABC) .

Tỉ số những cạnh tương xứng là (fracA’B’AB = fracA’C’AC = fracB’C’BC = k) call là tỉ số đồng dạng.

Lưu ý: lúc viết kí hiều đồng dạng ta viết theo vật dụng tự những cặp đỉnh tương ứng.

Một số tính chất:

Mỗi tam giác đồng dạng với chính nó.

Nếu (Delta A’B’C’simDelta ABC) thì (Delta ABCsimDelta A’B’C’).

Nếu (Delta A”B”C”simDelta A’B’C’) và (Delta A”B”C”simDelta ABC) thì (Delta ABCsimDelta A’B’C’).

2. Định lí

Nếu một con đường thẳng giảm hai cạnh của một tam giác và tuy vậy song cùng với cạnh sót lại thì nó tạo thành một tam giác mới đồng dạng cùng với tam giác đang cho.

*

Dưới đó là phần phía dẫn vấn đáp các câu hỏi có trong bài học cho chúng ta tham khảo. Chúng ta hãy hiểu kỹ câu hỏi trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 69 sgk Toán 8 tập 2

Cho hai tam giác (ABC) và (A’B’C’) (h.29)

Nhìn vào hình vẽ hãy viết những cặp góc bằng nhau.

Tính những tỉ số (dfracA’B’AB,kern 1pt kern 1pt dfracB’C’BC,kern 1pt kern 1pt dfracC’A’CA) rồi so sánh những tỉ số đó

*

Trả lời:

Các cặp góc bởi nhau:

(eqalign& widehat A = widehat A’,,,widehat B = widehat B’,,,widehat C = widehat C’ cr và A’B’ over AB = 2 over 4 = 1 over 2 cr và A’C’ over AC = 2,5 over 5 = 1 over 2 cr & B’C’ over BC = 3 over 6 = 1 over 2 cr và Rightarrow A’B’ over AB = A’C’ over AC = B’C’ over BC cr )

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 70 sgk Toán 8 tập 2

1) ví như (ΔA’B’C’ = ΔABC) thì tam giác (A’B’C’) gồm đồng dạng với tam giác (ABC) không ? Tỉ số đồng dạng là từng nào ?

2) nếu như (ΔA’B’C’) đồng dạng (ΔABC) theo tỉ số (k) thì (ΔABC) đồng dạng (ΔA’B’C’) theo tỉ số nào ?

Trả lời:

1) (ΔABC) đồng dạng (ΔA’B’C’) theo tỉ số đồng dạng (k = 1).

2) ví như (ΔA’B’C’) đồng dạng (ΔABC) theo tỉ số (k) thì (ΔABC) đồng dạng (ΔA’B’C’) theo tỉ số (dfrac1k).

3. Trả lời câu hỏi 3 trang 70 sgk Toán 8 tập 2

Cho tam giác (ABC). Kẻ đường thẳng (a) tuy vậy song với cạnh (BC) và cắt hai cạnh (AB,AC) theo trang bị tự trên (M) và (N). Hai tam giác (AMN) cùng (ABC) có các góc và các cạnh tương ứng như thế nào?

Trả lời:

*

Xét tam giác (ABC) có (MN//BC)

Hai tam giác (AMN) và (ABC) có:

(widehat AMN = widehat ABC;widehat ANM = widehat ACB) (các cặp góc đồng vị).

(widehat BAC) là góc chung.

Mặt khác, theo hệ quả của định lí Ta-lét, hai tam giác (AMN) cùng (ABC) có cha cặp cạnh khớp ứng tỉ lệ;

(dfracAMAB = dfracANAC = dfracMNBC)

Vậy tam giác (AMN) đồng dạng tam giác (ABC)

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài 23 24 25 trang 71 72 sgk toán 8 tập 2. Các bạn hãy phát âm kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

hackxuvip.com reviews với chúng ta đầy đủ cách thức giải bài tập phần hình học tập 8 kèm bài bác giải bỏ ra tiết bài 23 24 25 trang 71 72 sgk toán 8 tập 2 của bài xích §4. Hai tam giác đồng dạng trong Chương III – Tam giác đồng dạng cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài tập chúng ta xem dưới đây:

*
Giải bài bác 23 24 25 trang 71 72 sgk toán 8 tập 2

1. Giải bài 23 trang 71 sgk Toán 8 tập 2

Trong hai mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Mệnh đề như thế nào sai?

a) hai tam giác đều bằng nhau thì đồng dạng cùng với nhau.

b) nhị tam giác đồng dạng với nhau thì bởi nhau.

Bài giải:

a) a là mệnh đề đúng. Cũng chính vì khi nhì tam giác cân nhau thì những góc tương ứng của nhị tam giác này đều nhau và tỉ lệ những cạnh khớp ứng của bọn chúng đều đều nhau và bởi 1 buộc phải theo có mang hai tam giác đồng dạng thì hai tam giác đều nhau sẽ đồng dạng với nhau.

b) b là mệnh đề sai. Chính vì nếu tỉ số đồng dạng (k ≠ 1) thì những cạnh của chúng sẽ có được độ nhiều năm khác nhau. Cho nên hai tam giác sẽ không còn bằng nhau.

2. Giải bài bác 24 trang 72 sgk Toán 8 tập 2

(∆A’B’C’) ∽ (∆A”B”C”) theo tỉ số đồng dạng (k_1), (∆A”B”C”) ∽ (∆ ABC) theo tỉ số đồng dạng (k_2). Hỏi tam giác (A’B’C’) đồng dạng cùng với tam giác (ABC) theo tỉ số nào?

Bài giải:

( ∆A’B’C’) ∽ (∆A”B”C”) theo tỉ số đồng dạng (k_1=dfracA’B’A”B”)

(∆A”B”C”) ∽ (∆ ABC) theo tỉ số đồng dạng (k_2=dfracA”B”AB)

Theo đặc điểm 3 của nhì tam giác đồng dạng thì (∆A’B’C’) ∽ (∆ABC.)

Theo tỉ số (k= dfracA’B’AB = dfracA’B’.A”B”A”B”.AB )(,= dfracA’B’A”B”.dfracA”B”AB)

Vậy (k = k_1.k_2).

3. Giải bài xích 25 trang 72 sgk Toán 8 tập 2

Cho tam giác (ABC). Hãy vẽ một tam giác đồng dạng cùng với tam giác (ABC) theo tỉ số (dfrac12).

Bài giải:

*

Lấy trung điểm (M) của (AB), (N) là trung điểm của (AC)

( Rightarrow ) (MN) là con đường trung bình của tam giác (ABC) (dấu hiệu nhận biết đường vừa đủ của tam giác)

( Rightarrow ) (MN // BC) (tính hóa học đường mức độ vừa phải của tam giác)

(Rightarrow ) (∆ AMN) ∽ (∆ABC) theo tỉ số (k = dfrac12) (Theo định lí trang 71 SGK Toán 8 Tập 2).

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 8 với giải bài bác 23 24 25 trang 71 72 sgk toán 8 tập 2!