Bài 26 trang 88 sgk toán 9 tập 1

      0

Các tia nắng khía cạnh trời chế tạo ra với mặt khu đất một góc giao động bằng(34^o) với bóng của một tháptrên khía cạnh đất nhiều năm 86m (h.30). Tính chiều cao của tháp (làm tròn cho mét).

Từ đỉnh tháp ta vẽ một đường thẳng vuông góc với khía cạnh đất.

*


Hướng dẫn:

Áp dụng hệ thức về cạnh và góc vào tam giác vuông

Khoảng bí quyết từ đỉnh tháp cho mặt khu đất là chiều cao của tháp.

Gọi độ cao đó là h và áp dụng hệ thức về cạnh với góc trong tam giác vuông, ta được:(h=86.operatornametg,34^oapprox 58,left( m ight) )

Vậy tháp cao 58m.


Tham khảo giải mã các bài tập bài 4: một số trong những hệ thức về cạnh với góc vào tam giác vuông khác • Giải bài 26 trang 88 – SGK Toán lớp 9 tập 1 những tia nắng phương diện trời... • Giải bài xích 27 trang 88 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Giải tam giác ABC... • Giải bài 28 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Một cột đèn cao... • Giải bài xích 29 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Một khúc sông... • Giải bài 30 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập 1 đến tam giác ABC,... • Giải bài bác 31 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập một trong hình 33, (AC = 8cm,... • Giải bài bác 32 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Một nhỏ thuyền...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha - Đại số chín •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn - Đại số cửu •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình mong - Hình học 9