Bài 40 sgk toán 9 tập 2 trang 83

      2

Qua điểm (S) nằm phía bên ngoài đường tròn ((O)), vẽ tiếp tuyến (SA) và cat tuyến (SBC) của mặt đường tròn. Tia phân giác của (widehatBAC) giảm dây (BC) tại (D.) chứng tỏ (SA = SD.)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


+) Số đo của góc tất cả đỉnh ở phía bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn.

+) Số đo của góc tạo bởi tiếp con đường của dây cung bằng nửa số đo cung bị chắn. 

+) 2 góc nội tiếp đều bằng nhau chắn 2 cung bằng nhau.


Lời giải bỏ ra tiết

*

Gọi (E) là giao điểm sản phẩm hai của (AD) với mặt đường tròn ((O).)

Xét mặt đường tròn ((O)) ta có: 

 +) (widehatADS) là góc tất cả đỉnh nằm trong đường tròn chắn cung (AB) cùng (CE.)

(Rightarrow widehat ADS=dfracsđoverparenAB+sđoverparenCE2.) (1)

+) (widehatSAD) là góc tạo bởi vì tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung (AE.)

(Rightarrow widehat SAD=dfrac12 sđoverparenAE.) (2)

+) Có: (widehat BAE = widehat EAC) (do (AE) là phân giác góc (BAC))

(Rightarrow ) (overparenBE=overparenEC) (hai góc nội tiếp đều bằng nhau chắn nhì cung bởi nhau).

(Rightarrow sđoverparenAB + sđoverparenBE= sđoverparenAB + sđoverparenEC)( sđoverparenAE) (3)

Từ (1) với (3) (Rightarrow widehat ADS=dfracsđoverparenAE2) (4)

Từ (2) và (4) (Rightarrowwidehat ADS=widehat SAD)(Rightarrow) tam giác (SDA) cân tại (S) hay (SA=SD). 


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 bên trên 121 phiếu
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hackxuvip.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng hackxuvip.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hackxuvip.com gởi các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.