Bài 46 trang 24 sgk toán 6 tập 1

      8

a) trong phép chia cho (2), số dư có thể bằng (0) hoặc (1.) trong những phép phân chia cho (3), mang đến (4), mang đến (5), số dư rất có thể bằng từng nào ?

b) Dạng tổng quát của số phân chia hết đến (2) là (2k), dạng bao quát của số phân tách hết mang lại (2) dư (1) là (2k + 1) với (k ∈mathbb N.) Hãy viết dạng tổng quát của số phân chia hết đến (3), số phân chia cho (3) dư (1), số phân chia cho (3) dư (2.)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lưu ý: vào một phép chia bao gồm dư thì số dư bao giờ cũng nhỏ tuổi hơn số chia, từ đó ta sẽ tìm kiếm được số dư của từng phép chia.


a) trong một phép chia bao gồm dư thì số dư khi nào cũng bé dại hơn số chia.

Số dư trong phép chia cho (3) rất có thể là (0; 1; 2.)

Số dư trong phép phân tách cho (4) rất có thể là: (0; 1; 2; 3.)

Số dư vào phép phân tách cho (5) rất có thể là: (0; 1; 2; 3; 4.)

b) Dạng bao quát của số phân tách hết mang đến (3) là (3k), với (k ∈mathbb N.)

Dạng tổng quát của số phân chia cho (3) dư (1) là (3k + 1), với (k ∈mathbb N.)

Dạng tổng thể của số chia cho (3) dư (2) là (3k + 2), với (k ∈mathbb N.) 

* Tổng quát: Dạng bao quát của số phân tách cho (m) dư (n) là (m.k + n) cùng với ((k ∈ mathbb N).)

hackxuvip.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 544 phiếu
Bài tiếp theo
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hackxuvip.com


gởi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng hackxuvip.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hackxuvip.com gửi các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.