Bài 5 trang 5 sgk toán 8 tập 1

      5

(eginarrayl,xleft( x - y ight) + yleft( x - y ight)\ =x.x+x.(-y)+y.x+y.(-y)\= x^2 - x.y + x.y - y^2\= x^2 + left( xy - xy ight) - y^2 = x^2 - y^2endarray)


LG b.

(x^n - 1left( x + y ight) - y(x^n - 1 + y^n - 1)).

Phương pháp giải:

- Áp dụng:

+) quy tắc nhân đối chọi thức với đa thức.

+) (a^n.a^m = a^n + m)

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl,x^n - 1left( x + y ight) - yleft( x^n - 1 + y^n - 1 ight)\= x^n - 1.x + x^n - 1.y +(- y).x^n - 1+( - y).y^n - 1\= x^n + left( x^n - 1.y - x^n - 1.y ight) - y^n \= x^n - y^nendarray)

Chú ý: (x^n - 1.x = x^n - 1.x^1 = x^n - 1 + 1 = x^n)

hackxuvip.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 529 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả

Giải khó hiểu

Giải không đúng

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp hackxuvip.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng hackxuvip.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy bỏ
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hackxuvip.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.