Bài 52 trang 25 sgk toán 6 tập 1

      5

a) Tính nhẩm bằng cách nhân quá số này, phân tách thừa số kia mang đến cùng một vài thích hợp:

(14 . 50); (16 . 25).

b) Tính nhẩm bằng cách nhân cả số bị phân tách và số phân tách với cùng một vài thích hợp:

 (2100 : 50); ( 1400 : 25).

c) Tính nhẩm bằng cách áp dụng đặc thù ((a + b) : c = a : c + b : c) (trường hợp chia hết):

(132 : 12); ( 96 : 8). 


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


a) chọn số (a) tương thích để nhân quá số này, phân tách thừa số kia đến (a).

b) chọn số (b) phù hợp để nhân cả số bị phân tách và số phân tách với (b).

c) Áp dụng đặc điểm ((a + b) : c = a : c + b : c)


Lời giải bỏ ra tiết

a) (14 . 50 = (14 : 2).(50 . 2) = 7 . 100 = 700;)

(16 . 25 = (16 : 4).(25 . 4) = 4 . 100 = 400.)

b) (2100 : 50 = (2100 . 2) : (50 . 2) )(;= 4200 : 100 = 42;)

(1400 : 25 = (1400 . 4) : (25 . 4) )(;= 5600 : 100 = 56.)

c) (132 : 12 = (120 + 12) : 12 )(;= 120 : 12 + 12 : 12 )(;= 10 + 1 = 11) (ta đã phân tích: (132 = 120 +12))

(96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 80 : 8 + 16 : 8)(; = 10 + 2 = 12) (ta sẽ phân tích: (96=80+16)).

Hoặc (96:8= (88 + 8) : 8) (tách (96) thành (88 + 8).)

(= 88:8 + 8:8 = 11 + 1 = 12.) 

hackxuvip.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 bên trên 682 phiếu
Bài tiếp sau
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hackxuvip.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện hackxuvip.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hackxuvip.com gởi các thông báo đến bạn để nhận ra các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.