Bài 57 trang 25 sgk toán 8 tập 1 được phía dẫn cụ thể giúp các bạn giải bài bác 57 trang 25 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 đúng với ôn tập các kiến thức đang học.
1. Đề bài xích 57 trang 25 SGK toán 8 tập 12. Giải bài xích 57 trang 25 sgk toán 8 tập 12.1. Phía dẫn biện pháp làm 2.2. Bài bác giải bỏ ra tiết3. Giải bài bác tập khác
Bạn tìm kiếm tài liệu hướng dẫn giải bài 57 trang 25 SGK toán 8 tập 1? không buộc phải tìm nữa...Những nội dung dưới đây không chỉ giúp đỡ bạn biết được biện pháp làm, xem thêm đáp án... Mà lại còn cung cấp bạn ôn tập để chũm vững những kiến thức toán 8 bài bác 9 đã làm được học trên lớp về phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp những phương pháp
Xem đưa ra tiết!

Đề bài bác 57 trang 25 SGK toán 8 tập 1

Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:a) (x^2 - 4x + 3)b) (x^2 + 5x + 4)c) (x^2 - x - 6)d) (x^4 + 4)(Gợi ý câu d): Thêm và sút (4x^2) vào đa thức sẽ cho).» bài xích tập trước: Bài 56 trang 25 SGK toán 8 tập 1

Giải bài xích 57 trang 25 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn phương pháp làm Áp dụng các phương pháp: nhóm, tách, thêm bớt để xuất hiện nhân tử chung.Bài giải chi tiếtDưới đây là các cách giải bài bác 57 trang 25 SGK toán tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm cho của mình:a)(eqalign & x^2-4x + 3 = x^2-x - 3x + 3 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =left( x^2 - x ight) + left( - 3x + 3 ight)cr&,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,= xleft( x - 1 ight) - 3left( x - 1 ight) cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = left( x - 1 ight)left( x - 3 ight) cr)
b)(eqalign & x^2 + 5x + 4 = x^2 + 4x + x + 4 cr và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , = left( x^2 + 4x ight) + left( x + 4 ight)cr&,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , = xleft( x + 4 ight) + left( x + 4 ight) cr và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = left( x + 4 ight)left( x + 1 ight) cr )c)(eqalign và x^2-x-6 = x^2 + 2x-3x-6 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;,= left( x^2 + 2x ight) + left( - 3x - 6 ight)cr&,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;, = xleft( x m + m 2 ight) - 3left( x + 2 ight) cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;, = left( x + 2 ight)left( x - 3 ight) cr)d)(eqalign và x^4 + 4 = x^4 + 4x^2 + 4-4x^2 cr và ,,,,,,,,,,,,,,,,; = left( x^4 + 4x^2 + 4 ight) - 4x^2cr&,,,,,,,,,,,,,,,,; = left< left( x^2 ight)^2 + 2.x^2.2 + 2^2 ight> - 4x^2,,,, cr và ,,,,,,,,,,,,,,,,; = (x^2 + 2)^2-left( 2x ight)^2 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,; = (x^2 + 2-2x)(x^2 + 2 + 2x) cr)
*
Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài bác 57 trang 25 sgk toán 8 tập 1. Ao ước rằng những bài xích hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người sát cánh đồng hành giúp các bạn học tốt môn học tập này.