Đường cao của một tam giác vuông phân chia cạnh huyền thành nhị đoạn thẳng tất cả độ dài là (1) cùng (2). Hãy tính những cạnh góc vuông của tam giác này.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


+) Tính cạnh huyền: (a=b" +c").

+) sử dụng hệ thức giữa cạnh góc vuông cùng hình chiếu của nó trên cạnh huyền (b^2=b".a; c^2=c".a), biết hình chiếu (b", c") với cạnh huyền (a), tính được (a, b).

*


Lời giải đưa ra tiết

Xét (DeltaABC) vuông tại (A), đường cao (AH), (BH=1, CH=2). Ta yêu cầu tính (AB, AC).

*

Ta có: (BC=BH+HC=1+2=3)

Áp dụng hệ thức lượng trong (DeltaABC) vuông trên (A), con đường cao (AH), ta có:

* (AB^2=BH.BC Leftrightarrow AB^2=1.3=3)

(Leftrightarrow AB = sqrt 3)

* ( AC^2=CH.BC Leftrightarrow AC^2=2.3=6)

(Leftrightarrow AC=sqrt 6)

Vậy độ nhiều năm hai cạnh góc vuông nên tìm là (sqrt 3) cùng (sqrt 6).

hackxuvip.com


*
Bình luận
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hackxuvip.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện hackxuvip.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hackxuvip.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.