Bài 61 trang 31 sgk toán 7 tập 1

      2

Tìm bố số (x, y , z), biết rằng: (dfracx2 = dfracy3;dfracy4 = dfracz5) và (x + y - z= 10)


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Áp dụng đặc thù của dãy tỉ số bằng nhau:

(dfracab = dfraccd = dfracef = dfraca pm c pm eb pm d pm f)


Lời giải chi tiết

Ta có: 

(eginarrayl dfracx2 = dfracy3 Rightarrow dfracx2.dfrac14 = dfracy3.dfrac14 Rightarrow dfracx8 = dfracy12\ dfracy4 = dfracz5 Rightarrow dfracy4.dfrac13 = dfracz5.dfrac13 Rightarrow dfracy12 = dfracz15\ Rightarrowdfracx8 = dfracy12 = dfracz15 endarray)

Áp dụng đặc điểm của dãy tỉ số đều nhau ta có:

(dfracx8 = dfracy12 = dfracz15 = dfracx + y - z8 + 12 - 15 = dfrac105 = 2)

Ta có:

(eginarrayl dfracx8 = 2 Rightarrow x = 8.2 = 16\ dfracy12 = 2 Rightarrow y = 12.2 = 24\ dfracz15 = 2 Rightarrow z = 15.2 = 30 endarray)

Vậy (x=16,y=24,z=30.)

hackxuvip.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 435 phiếu
>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hackxuvip.com


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện hackxuvip.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


gởi Hủy vứt

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hackxuvip.com gửi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.