Bài 61 trang 99 sgk toán 8 tập 1

      2

Cho tam giác(ABC,) đường cao(AH.) Gọi(I) là trung điểm của(AC,, E) là điểm đối xứng với(H) qua(I.) Tứ giác(AHCE) là hình gì? bởi sao?


*

Tứ giác(AHCE) có:(IA = IC)(giả thiết)(IE = IH)(giả thiết)(Rightarrow AHCE)là hình bình hành (dấu hiệu phân biệt (4))Lại có(widehatAHC = 90^o)(Rightarrow AHCE)là hình chữ nhật (dấu hiệu nhận biết (3))

Lưu ý:

Chứng ta gồm thể minh chứng hình bình hành(AHCE)là hình chữ nhật phụ thuộc dấu hiệu hình bình hànhcó nhì đường chéo cánh bằng nhau.


*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài bác 9: Hình chữ nhật khác • Giải bài xích 58 trang 99 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Điền vào vị trí trống,... • Giải bài xích 59 trang 99 – SGK Toán lớp 8 tập 1 chứng minh rằng:a) Giao... • Giải bài bác 60 trang 99 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính độ lâu năm đường... • Giải bài bác 61 trang 99 – SGK Toán lớp 8 tập 1 đến tam giác(ABC,)...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần lớn - Hình học 8