Bài 62 trang 28 sgk toán 6 tập 1

      2

Giải bài bác 62 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Tính: a) Tính: 10^2 ; 10^3; 10^4; 10^5; 10^6 b) Viết mỗi số sau dưới dạng lũy vượt của 10:


Đề bài

a) Tính: (10^2 ; 10^3; 10^4; 10^5; 10^6)

b) Viết mỗi số sau bên dưới dạng lũy quá của (10):

(1000); (1 000 000);

(1) tỉ; (1 00...0) ((12) chữ số (0))


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Áp dụng công thức: (a^n = underbrace a.a.,....a_ extn quá số,,,,left( n e 0 ight))


Lời giải đưa ra tiết

a) Ta có

(10^2= 10. 10 = 100);

(10^3= 10.10.10 = 1000);

(10^4= 10.10.10.10 = 10000);

(10^5= 10.10.10.10.10 = 100000);

(10^6= 10.10.10.10.10.10 = 1000000);

b) thực hiện lưu ý:

(10^n=1underbrace 00.,....0_n,, extchữ số,,0, )

Nên ta có: (1000 = 10^3);

(1 000 000 = 10^6);

(1) tỉ (=10^9)

(1underbrace 00.,....0_12,, extchữ số,,0, = 10^12,)


Mẹo tìm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + hackxuvip.com"Ví dụ: "Bài 62 trang 28 SGK Toán 6 tập 1 hackxuvip.com"