Bài học tập này trình diễn nội dung: Lũy quá với số nón tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Dựa vào cấu tạo SGK toán lớp 6 tập 1, hackxuvip.com đã tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và gợi ý giải những bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Mong muốn rằng, đây đã là tài liệu có ích giúp các em học tập tốt hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Tổng thích hợp kiến thức

I. Lũy thừa với số nón tự nhiên

Lũy vượt bậc n của a là tích của n vượt số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a.Ký hiệu :
*
a hotline là cơ số ; n call là số nón .Phép nhân các lũy thừa đều nhau gọi là phép nâng lên lũy thừa.

Ví dụ :

$5^2$ gọi là 5 nón hai hay 5 lũy thừa hai hay lũy thừa bậc nhị của 5.

Chú ý :

$a^2$ còn được gọi là a bình phương ( hay bình phương của a ).$a^3$ còn được gọi là a lập phương ( xuất xắc lập phương của a ).Quy ước : $a^1=a$

II. Nhân nhị lũy thừa cùng cơ số

Tổng quát:

$a^m.a^n=a^m+n$Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta không thay đổi cơ số với cộng những số mũ.

Ví dụ :

$3^3.3^5=(3.3.3).(3.3.3.3.3)=3^3+5=3^8$


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Câu 56: Trang 27 - sgk toán 6 tập 1

Viết gọn những tích sau bằng cách dùng lũy thừa.

a) 5.5.5.5.5

b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3

d) 100.10.10.10


=> Xem lý giải giải

Câu 57: vào 28 - sgk toán 6 tập 1

Tính giá chỉ trị những lũy thừa sau:

a) $2^3,2^4,2^5,2^6,2^7,2^8,2^9,2^10$

b) $3^2,3^3,3^4,3^5$

c) $4^2,4^3,4^4$

d) $5^2,5^3,5^4$

e) $6^2,6^3,6^4$


=> Xem trả lời giải

Câu 58: Trang 28 - toán 6 tập 1

a) Lập bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 mang đến 20.

b) Viết từng số sau thành bình phương của một vài tự nhiên: 64; 169; 196.


=> Xem lý giải giải

Câu 59: Trang 28 - sgk toán 6 tập 1

a) Lập bảng lập phương những số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang lại 10.

b) Viết từng số sau thành lập phương của một số tự nhiên: 27; 125; 216.


=> Xem giải đáp giải

Câu 60: Trang 28 - sgk toán 6 tập 1

Viết kết quả mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a) $3^3.3^4$

b) $5^2.5^7$

c) $7^5.7$


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 61: Trang 28 - sgk toán 6 tập 1

Trong các số sau, số nào là lũy vượt của một số trong những tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 (chú ý rằng bao gồm số có không ít cách viết bên dưới dạng lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100.


=> Xem gợi ý giải

Câu 62: Trang 28 - sgk toán 6 tập 1

a) Tính: $10^2,10^3,10^4,10^5,10^6$

b) Viết từng số sau bên dưới dạng lũy quá của 10: 

1000 , 1000000 , 1 tỉ , 100...0 ( 12 chữ số 0 )


=> Xem lý giải giải

Câu 63: Trang 28 - sgk toán 6 tập 1

Điền dấu "X" vào ô ham mê hợp:

*


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 64: Trang 29 - sgk toán 6 tập 1

Viết tác dụng phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a) $2^3.2^2.2^4$

b) $10^2.10^3.10^5$

c) $x.x^5$

d) $a^3.a^2.a^5$


=> Xem lí giải giải

Câu 65: Trang 29 - sgk toán 6 tập 1

Bằng biện pháp tính, em hãy cho biết số nào to hơn trong nhị số sau?

a) $2^3$ và $3^2$

b) $2^4$ và $4^2$

c) $2^5$ và $5^2$

d) $2^10$ với 100


=> Xem lí giải giải

Câu 66: Trang 29 - sgk toán 6 tập 1

Đố. Ta biết $11^2=121$ ; $111^2=12321$

Hãy dự đoán $1111^2=?$ bằng bao nhiêu? bình chọn lại dự đoán đó.


=> Xem trả lời giải
=> Trắc nghiệm Đại số 6 bài bác 7: Lũy quá với số nón tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số

Giải các môn học tập khác


Giải sách giáo khoa

Giải sgk 6 liên kết tri thức


Giải Toán 6 tập 1 - kết nối tri thức
Giải Toán 6 tập 2 - kết nối tri thức
Soạn Văn 6 tập 1 - kết nối tri thức
Soạn Văn 6 tập 2 - kết nối tri thức
Giải Giải Toán 6 - liên kết tri thức
Soạn Văn 6 - liên kết tri thức
Giải Giải công dân 6 - kết nối tri thức
Giải Giải lịch sử và Địa lí 6 - liên kết tri thức
Giải Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - kết nối tri thức
Giải Giải âm nhạc 6 - kết nối tri thức
Giải Giải tin học 6 - kết nối tri thức
Giải Giải công nghệ 6 - liên kết tri thức
Giải Giải giờ đồng hồ Anh 6 - kết nối tri thức
Giải Giải giáo dục thể hóa học 6 - kết nối tri thức
Giải Giải vận động trải nghiệm, phía nghiệp 6 - liên kết tri thức
Giải Giải mĩ thuật 6 - kết nối tri thức
Giải giờ Anh 6 tập 1 - kết nối tri thức
Giải tiếng Anh 6 tập 2 - liên kết tri thức

Giải sgk 6 chân trời sáng tạo


Giải Toán 6 tập 1 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Toán 6 tập 2 - chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 tập 1 - chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 tập 2 - chân trời sáng tạo 
Giải toán 6 - chân trời sáng sủa tạo
Soạn Văn 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 chân trời sáng tạo 
Giải Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải Giải âm nhạc chân trời sáng chế 6
Giải hưởng thụ hướng nghiệp 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải mĩ thuật chân trời sáng chế 6
Giải Giải giáo dục đào tạo thể hóa học 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải công dân 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải technology 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải giờ đồng hồ Anh 6 - chân trời sáng tạo

Giải sgk 6 cánh diều 


Giải Toán 6 tập 1 - cánh diều
GiảiToán 6 tập 2 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 1 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 2 - cánh diều
Giải giờ Anh 6 tập 1 - cánh diều
Giải giờ Anh 6 tập 2 - cánh diều
Giải Công dân 6 - cánh diều
Giải Khoa học tự nhiên 6 - cánh diều
Giải lịch sử và Địa lý 6 - cánh diều
Giải công nghệ 6 - cánh diều
Giải Âm nhạc 6 - cánh diều
Giải Tin học 6 - cánh diều
Giải giáo dục thể chất 6 - cánh diều
Giải toán 6 - cánh diều
Soạn văn 6 - cánh diều
Giải Mĩ thuật 6 - cánh diều
Giải vận động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - cánh diều

Giải sách bài tập

Giải sách bài tập kết nối học thức 6


Giải SBT ngữ văn 6 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 1 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 2 liên kết tri thức
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 kết nối tri thức
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 6 kết nối tri thức
Giải SBT tin học 6 liên kết tri thức
Giải SBT công dân 6 liên kết tri thức
Giải SBT công nghệ 6 liên kết tri thức
Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6 liên kết tri thức
Giải SBT vận động trải nghiệm 6 liên kết tri thức
Giải SBT âm nhạc 6 liên kết tri thức
Giải SBT mĩ thuật 6 kết nối tri thức

Giải sách bài tập chân trời trí tuệ sáng tạo 6


Giải SBT ngữ văn 6 chân trời sáng tạo - chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập một bàn chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 tập 1 bàn chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT lịch sử dân tộc và địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT tin học 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT technology 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT âm thanh 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo

Giải sách bài tập cánh diều 6


Giải SBT ngữ văn 6 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 cánh diều
Giải SBT lịch sử dân tộc và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT công nghệ 6 cánh diều
Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6 cánh diều

TRẮC NGHIỆM LỚP 6


Trắc nghiệm ngữ văn 6
Trắc nghiệm toán 6
Trắc nghiệm đồ gia dụng lí 6
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 6
Trắc nghiệm sinh học tập 6
Trắc nghiệm giờ Anh 6
Trắc nghiệm GDCD 6
Trắc nghiệm Địa lí 6

Bình luận


GIẢI TOÁN 6 TẬP 1 - SÁCH KẾT NỐI

CHƯƠNG I: TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN


Giải toán 6 bài xích 1: Tập hợp
Giải toán 6 bài xích 2: biện pháp ghi số tự nhiên
Giải toán 6 bài 3: trang bị tự trong tập hợp những số từ bỏ nhiên
Giải toán 6 bài bác 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên
Giải toán 6 bài xích 5: Phép nhân và phép phân chia số từ bỏ nhiên
Giải toán 6 bài xích : luyện tập chung trang trang 20
Giải toán 6 bài 6: Lũy vượt với số mũ tự nhiên
Giải toán 6 bài 7: thiết bị tự thực hiện các phép tính
Giải toán 6 bài xích : luyện tập chung trang 27
Giải toán 6 bài bác tập cuối chương I

CHƯƠNG II. TÍNH chia HẾT vào TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN


Giải toán 6 bài 8: quan liêu hệ phân chia hết với tính chất
Giải toán 6 bài xích 9: dấu hiệu chia hết
Giải toán 6 bài xích 10: Số nguyên tố
Giải toán 6 bài bác : luyện tập chung trang 43
Giải toán 6 bài xích 11: Ước chung, mong chung lớn nhất
Giải toán 6 bài xích 12: Bội chung, bội chung khủng nhất
Giải toán 6 bài bác : rèn luyện chung trang 54
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương II

CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN


Giải toán 6 bài 13: Tập hợp những số nguyên
Giải toán 6 bài bác 14: Phép cùng và phép trừ số nguyên
Giải toán 6 bài xích 15: Quy tắc dấu ngoặc
Giải toán 6 bài: luyện tập chung trang 69
Giải toán 6 bài 16: Phép nhân số nguyên
Giải toán 6 bài 17: Phép chia hết. Ước với bội của một số trong những nguyên
Giải toán 6 bài: rèn luyện chung trang 75
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương III

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG trong THỰC TIỄN


Giải toán 6 bài 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều
Giải toán 6 bài bác 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân
Giải toán 6 bài bác 20: Chu vi và ăn diện tích của một số trong những tứ giác vẫn học
Giải toán 6 bài: rèn luyện chung trang 95
Giải toán 6 bài: bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỪNG CỦA HÌNH PHẲNG trong TỰ NHIÊN


Giải toán 6 bài xích 21: Hình gồm trục đối xứng
Giải toán 6 bài bác 22: Hình có tâm đối xứng
Giải toán 6 bài: rèn luyện chung trang 108
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương V

GIẢI TOÁN 6 TẬP 1 - SÁCH CHÂN TRỜI


PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN


Giải toán 6 bài 1: Tập hợp. Thành phần của tập hợp
Giải toán 6 bài xích 2: Tập hòa hợp số tự nhiên. Ghi số từ nhiên
Giải toán 6 bài bác 3: những phép tính vào tập hòa hợp số từ nhiên
Giải toán 6 bài xích 4: Lũy quá với số nón tự nhiên
Giải toán 6 bài 5: tiến hành các phép tính
Giải toán 6 bài bác 6: phân chia hết với chia có dư. đặc điểm chia hết của một tổng
Giải toán 6 bài bác 7: tín hiệu chia hết đến 2, cho 5
Giải toán 6 bài xích 8: dấu hiệu chia hết mang đến 3, mang lại 9
Giải toán 6 bài bác 9: Ước và bội
Giải toán 6 bài xích 10: Số nguyên tố. Thích hợp số. Phân tích một số trong những ra quá số nguyên tố
Giải toán 6 bài xích 11: hoạt động thực hành và trải nghiệm
Giải toán 6 bài 12: Ước chung. Ước chung bự nhất
Giải toán 6 bài xích 13: Bội chung. Bội chung nhỏ tuổi nhất
Giải toán 6 bài xích 14: chuyển động thực hành cùng trải nghiệm
Giải toán 6 bài: bài xích tập cuối chương 1

CHƯƠNG 2. SỐ NGUYÊN


Giải toán 6 bài bác 1: Số nguyên âm và tập hợp những số nguyên
Giải toán 6 bài bác 2: lắp thêm tự trọng tập hợp số nguyên
Giải toán 6 bài xích 3: Phép cùng và phép trừ nhị số nguyên
Giải toán 6 bài xích 4: Phép nhân và phép chia hai số nguyên
Giải toán 6 bài bác 5: vận động thực hành với trải nghiệm
Giải toán 6 bài: bài tập cuối chương 2

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. CÁC HÌNH PHẲNG vào THỰC TIỄN


Giải toán 6 bài xích 1: hình vuông – Tam giác hồ hết – Lục giác đều
Giải toán 6 bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân
Giải toán 6 bài xích 3: Chu vi và mặc tích của một trong những hình trong thực tiễn
Giải toán 6 bài 4: hoạt động thực hành và trải nghiệm
Giải toán 6 bài: bài xích tập cuối chương 3

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ


Giải toán 6 bài xích 1: thu thập và phân loại dữ liệu
Giải toán 6 bài bác 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng
Giải toán 6 bài 3: Biểu vật dụng tranh
Giải toán 6 bài bác 4: Biểu đồ cột – Biểu trang bị cột kép
Giải toán 6 bài 5: chuyển động thực hành và trải nghiệm

GIẢI TOÁN 6 TẬP 1 - SÁCH CÁNH DIỀU


CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN


Giải toán 6 bài 1: Tập hợp
Giải toán 6 bài 2: Tập hợp những số từ bỏ nhiên
Giải toán 6 bài 3: Phép cộng, phép trừ những số trường đoản cú nhiên
Giải toán 6 bài 4: Phép nhân, phép chia các số trường đoản cú nhiên
Giải toán 6 bài xích 5: Phép tính lũy quá với số nón tự nhiên
Giải toán 6 bài 6: đồ vật tự tiến hành các phép tính
Giải toán 6 bài xích 7: quan hệ phân chia hết. Tính chất chia hết
Giải toán 6 bài 8: tín hiệu chia hết mang đến 2, mang lại 5
Giải toán 6 bài 9: tín hiệu chia hết mang đến 3, mang lại 9
Giải toán 6 bài bác 10 : Số nguyên tố. Hợp số
Giải toán 6 bài bác 11 : Phân tích một vài ra thừa số nguyên tố
Giải toán 6 bài bác 12: Ước phổ biến và ước chung to nhất
Giải toán 6 bài xích 13: Bội tầm thường và bội chung lớn nhất
Giải toán 6 bài: bài xích tập cuối chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN


Giải toán 6 bài bác 1: Số nguyên âm
Giải toán 6 bài bác 2: Tập hợp các số nguyên
Giải toán 6 bài 3: Phép cộng các số nguyên
Giải toán 6 bài xích 4: Phép trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc
Giải toán 6 bài bác 5: Phép nhân những số nguyên
Giải toán 6 bài 6: Phép phân tách hết nhị số nguyên. Quan hệ phân tách hết trong tập thích hợp số nguyên
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương II

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN


Giải toán 6 hình học bài bác 1: Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều
Giải toán 6 hình học bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi
Giải toán 6 hình học bài 3: Hình Bình Hành
Giải toán 6 hình học bài 4: Hình Thang Cân
Giải toán 6 hình học bài xích 5: Hình gồm trục đối xứng
Giải toán 6 hình học bài xích 6: Hình có tâm đối xứng
Giải toán 6 hình học tập bài7: Đối xứng trong thực tiễn
Giải toán 6 bài: bài xích tập cuối chương III
*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com