Bài 79 trang 33 sgk toán 8 tập 1

      4

Sử dụng các phương pháp phân tích nhiều thức thành nhân tử như đặt nhân tử chung, sử dụng hằng đẳng thức, team hạng tử hoặc kết hợp các phương pháp.

Sử dụng: (A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight))

Lời giải đưa ra tiết:

(x^2 - 4 + left( x - 2 ight)^2)

(= left( x^2 - 2^2 ight) + left( x - 2 ight)^2)

(=left( x - 2 ight)left( x + 2 ight) + left( x - 2 ight)^2)

(=left( x - 2 ight)left< left( x + 2 ight) + left( x - 2 ight) ight>)

(=left( x - 2 ight)left( x + 2 + x - 2 ight))

(=left( x - 2 ight)left( 2x ight))

(=2xleft( x - 2 ight))

Cách khác: 

(eginarraylx^2 - 4 + left( x - 2 ight)^2\ = x^2 - 4 + left( x^2 - 2.x.2 + 2^2 ight)\ = x^2 - 4 + x^2 - 4x + 4\ = 2x^2 - 4x\ = 2x.x - 2x.2\ = 2xleft( x - 2 ight)endarray)


LG b.

(x^3 - 2x^2 + x - xy^2) ;

Phương pháp giải:

Sử dụng các phương pháp phân tích nhiều thức thành nhân tử như đặt nhân tử chung, sử dụng hằng đẳng thức, đội hạng tử hoặc kết hợp các phương pháp.

Sử dụng: 

(2),left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

(3),A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight)) 

Lời giải đưa ra tiết:

(x^3 - 2x^2 + x - xy^2)

(=xleft( x^2 - 2x + 1 - y^2 ight))

( = xleft< left( x^2 - 2x + 1 ight) - y^2 ight>)

(=xleft< left( x - 1 ight)^2 - y^2 ight>)

(=xleft( x - 1 - y ight)left( x - 1 + y ight))


LG c.

(x^3 - 4x^2 - 12x + 27). 

Phương pháp giải:

Sử dụng các phương pháp phân tích nhiều thức thành nhân tử như để nhân tử chung, sử dụng hằng đẳng thức, nhóm hạng tử hoặc phối kết hợp các phương pháp.

Sử dụng: (A^3 + B^3 = left( A + B ight)(A^2 - AB + B^2))

Lời giải đưa ra tiết:

(x^3 - 4x^2 - 12x + 27)

 (=left( x^3 + 27 ight) - left( 4x^2 + 12x ight))

( = left( x^3 + 3^3 ight) - left( 4x^2 + 12x ight))

(=left( x + 3 ight)left( x^2 - x.3 + 3^2 ight) - 4xleft( x + 3 ight))

( = left( x + 3 ight)left( x^2 - 3x + 9 ight) - 4xleft( x + 3 ight))

(=left( x + 3 ight)left( x^2 - 3x + 9 - 4x ight))

(=left( x + 3 ight)left( x^2 - 7x + 9 ight))

hackxuvip.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 trên 219 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hackxuvip.com


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng hackxuvip.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hackxuvip.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận được các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.