Bài 8 trang 56 sgk toán 7 tập 1

      2

Học sinh của cha lớp (7) cần được trồng và chăm lo (24) cây xanh. Lớp (7A) tất cả (32) học tập sinh, lớp (7B) gồm (28) học tập sinh, lớp (7C) tất cả (36) học sinh. Hỏi từng lớp bắt buộc trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, hiểu được số cây cỏ tỉ lệ với số học sinh?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Áp dụng tính chất của hàng tỉ số đều bằng nhau ta có:

(dfracxa = dfracyb = dfraczc = dfracx + y + za + b + c)


Lời giải bỏ ra tiết

Gọi số cây xanh của những lớp (7A, 7B, 7C) lần lượt là (x, y, z) ((x,y,z in mathbb N^*; x,y,z

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*