Bài 8 trang 83 sgk toán 7 tập 1

      2

Vẽ nhị góc cùng bao gồm số đo(70^o)sao cho cạnh của góc này chưa hẳn là tia đối của một cạnh góc cơ thì hai góc ấy không đối đỉnh.

Bài giải:

Vẽ hình:

Cách 1:

*

Cách 2:

*

Hình a: Vẽ con đường thằng(xy") Trên(xy") đem điểm(O)Vẽ góc

(widehatxOy = 70^o) cùng (widehatx"Oy" = 70^o)

Hình b:

Vẽ góc(widehatxOy = 70^o)

Từ(O)vẽ tia(Ox")bất kì ( không hẳn là tia đối của(Ox, Oy))

Vẽ góc(widehatx"Oy" = 70^o)

 

 


*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài xích 1: nhì góc đối đỉnh - luyện tập (trang 82-83) khác • Giải bài bác 1 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ nhì đường... • Giải bài bác 2 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Hãy điền vào chỗ... • Giải bài xích 3 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ hai đường thằng... • Giải bài xích 4 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ góc(xBy) có... • Giải bài 5 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) Vẽ góc(ABC) có... • Giải bài bác 6 trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ hai tuyến đường thẳng... • Giải bài 7 trang 83 - SGK Toán 7 lớp Tập 1 cha đường... • Giải bài bác 8 trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ nhị góc tất cả chung... • Giải bài xích 9 trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ góc... • Giải bài 10 trang 83 - SGK Toán 7 lớp Tập 1 Đố. Hãy vẽ một...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số cùng đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê - Đại số 7 •Chương 3: tình dục giữa những yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7