Bài 99 trang 39 sgk toán 6 tập 1

      57

Tìm số tự nhiên và thoải mái có nhị chữ số, những chữ số như thể nhau, biết rằng số đó phân tách hết mang lại (2) và chia cho (5) thì dư (3.)


Bạn đang xem: Bài 99 trang 39 sgk toán 6 tập 1

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Dấu hiệu phân chia hết đến (2): những số bao gồm chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì phân chia hết đến (2) với chỉ phần đông số đó mới chia hết cho (2.)

Dấu hiệu phân tách hết cho (5): các số tất cả chữ số tận thuộc là (0) hoặc (5) thì phân chia hết đến (5) với chỉ rất nhiều số đó new chia hết mang lại (5.) 


Lời giải đưa ra tiết

Gọi số phải tìm là: (overline aa ); (a in 1;2;3;4;5;6;7;8;9 )

Vì (overline aa ; ⋮; 2) cần (a ∈ 2; 4; 6;8)

nên (overline aa in 22;44;66;88) 

mà (overline aa) phân tách cho (5) dư (3) phải (overline aa=88)

(vì (22) chia (5) dư (2); (44) chia (5) dư (4); (66) phân chia (5) dư (1); (88) phân chia (5) dư (3))

Vậy số đề xuất tìm là (88.) 

hackxuvip.com


*
Bình luận

Xem thêm: Các Cách Khắc Phục Lỗi Win 8 Không Bắt Wifi Và Cách Khắc Phục

Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hackxuvip.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng hackxuvip.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hackxuvip.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận được các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.