Quả gì beat

      1
*

* Ví dụ: "Con đường xưa em đi" hoặc "Con duong xua em di" hoặc "cdxed"

* cửa hàng chúng tôi khuyến khích gõ tên bài xích hát không dấu hoặc viết tắt của tên bài hát: ví như "Con duong xua em di" hoặc "cdxed" để công dụng tìm được về tối ưu nhất.

* nhấn vào nút TRÌNH CHIẾU giúp xem toàn màn hình (chỉ gồm trên vật dụng tính).


1. Trái gì mà chua nhuốt nhuốt thế?, Xin thưa rằng trái khế, Ăn vào thì chắc chắn là chua?, Vâng vâng, chua thì nhằm nấu canh chua...2. Quả gì nhưng da cưng cứng?, Xin thưa rằng trái trứng, Ăn vào thì nó làm sao?, ko sao, lấn sâu vào người đã thêm cao...

3. Trái gì mặc bao nhiêu áo?, Xin thưa rằng trái pháo, Xin vào thì chắc chắn rằng dai?, ko dai, tuy nhiên mà nổ điếc hai tai...4. Quả gì cơ mà lăn lông lốc?, Xin thưa rằng trái bóng, Sao nhưng quả láng lại lăn?, vì chưng chân, bao tín đồ cùng đá trên sân...

5. Trái gì nhưng gai bỏ ra chít?, Xin thưa rằng quả mít, Ăn vào thì chắc là đau?, ko đau, thơm phức tận mấy hôm sau...6. Trái gì nhưng mà to to nhất?, Xin thưa rằng trái đất, To bằng quả mít mật không?, lớn hơn, to bởi nghìn núi Thái Sơn...

== DẠO NHẠC ==

1. Quả gì mà chua nhuốt nhuốt thế?, Xin thưa rằng trái khế, Ăn vào thì chắc hẳn rằng chua?, Vâng vâng, chua thì nhằm nấu canh chua...2. Quả gì nhưng da cưng cứng?, Xin thưa rằng quả trứng, Ăn vào thì nó làm sao?, không sao, ăn vào người đã thêm cao...

3. Quả gì mặc bao nhiêu áo?, Xin thưa rằng trái pháo, Xin vào thì chắc là dai?, ko dai, nhưng mà nổ điếc hai tai...4. Quả gì nhưng mà lăn lông lốc?, Xin thưa rằng quả bóng, Sao nhưng quả bóng lại lăn?, vày chân, bao bạn cùng đá bên trên sân...

5. Quả gì mà lại gai đưa ra chít?, Xin thưa rằng trái mít, Ăn vào thì chắc hẳn rằng đau?, ko đau, thơm lừng tận mấy hôm sau...6. Quả gì cơ mà to to nhất?, Xin thưa rằng quả đất, To bởi quả mít ướt không?, to hơn, to bằng nghìn núi Thái Sơn...

== DẠO NHẠC (Tiếp) ==

1. Trái gì mà hơi chua chua thế?, Xin thưa rằng trái khế, Ăn vào thì chắc chắn là chua?, Vâng vâng, chua thì để nấu canh chua...2. Trái gì mà lại da cưng cứng?, Xin thưa rằng quả trứng, Ăn vào thì nó làm sao?, không sao, lấn sâu vào người sẽ thêm cao...

3. Trái gì mặc từng nào áo?, Xin thưa rằng trái pháo, Xin vào thì chắc chắn là dai?, không dai, cơ mà mà nổ điếc hai tai...4. Trái gì mà lại lăn lông lốc?, Xin thưa rằng trái bóng, Sao cơ mà quả nhẵn lại lăn?, bởi chân, bao người cùng đá bên trên sân...

5. Trái gì mà lại gai chi chít?, Xin thưa rằng trái mít, Ăn vào thì chắc chắn là đau?, ko đau, thơm lừng tận mấy hôm sau...6. Trái gì mà lại to to lớn nhất?, Xin thưa rằng trái đất, To bởi quả mít ướt không?, to hơn, to bằng nghìn núi Thái Sơn......

== HẾT BÀI ==


1. quả gì mà hơi chua chua thế?,Xin thưa rằng quả khế,Ăn vào thì chắc hẳn rằng chua?,Vâng vâng, chua thì để nấu canh chua...2. trái gì mà da cưng cứng?,Xin thưa rằng trái trứng,Ăn vào thì nó có tác dụng sao?,Không sao, lấn vào người đang thêm cao...3. quả gì mặc từng nào áo?,Xin thưa rằng quả pháo,Xin vào thì chắc là dai?,Không dai, nhưng lại mà nổ điếc nhị tai...4. trái gì mà lăn lông lốc?,Xin thưa rằng quả bóng,Sao mà lại quả nhẵn lại lăn?,Do chân, bao fan cùng đá trên sân...5. trái gì cơ mà gai đưa ra chít?,Xin thưa rằng trái mít,Ăn vào thì chắc chắn là đau?,Không đau, thơm lừng tận mấy hôm sau...6. trái gì mà lại to lớn nhất?,Xin thưa rằng quả đất,To bởi quả mít ướt không?,To hơn, to bởi nghìn núi Thái Sơn...