Bài tập gọi tên hợp chất hữu cơ có đáp án

      2

Bài 3: Trường hòa hợp nào sau đây có công thức cấu trúc không đúng với tên gọi đã mang đến ?

*
*

Bài 4: Hợp hóa học hữu cơ X gồm công thức C4H9Br. Đun láo hợp bao gồm X, KOH cùng ancol etylic thấy chỉ tạo thành but—1—en. Tên thường gọi của X là

A. 1—brombutan

B. 2—brombutan

C. 1—brom—2—metylpropan

D. 2—brom—2—metylpropan

Bài 5: Hợp chất hữu cơ X gồm công thức cấu tạo : CH2=CHOCOCH3. Tên thường gọi của X là

A. metyl acrylat B. vinyl axetat

C. vinyl fomat D. anlyl fomat

Bài 6: Tên thay thế của chất có kết cấu CH3CHClCH3 là

A. 2-clopropan B. propyl clorua

C. propylclorua D. 2-clo propan

Bài 7: tên gọi của chất gồm CTCT dưới là:

*

A. 2-etyl-3-metylbutan. B. 3-etyl-2-metylbutan.

C. 2,3-đimetylpentan. D. 2,3-đimetylbutan.

Bài 8: tên gọi của hóa học hữu cơ X bao gồm CTCT :

*

A. 2-metyl-2,4-đietylhexan

C. 3,3,5 -trimetylheptan

B. 2,4-đietyl-2-metylhexan

D. 3-etyl-5,5-đimetylheptan

Bài 9: trong các chất dưới đây, chất nào được gọi tên là đivinyl ?

A. CH2 = C = CH-CH3 B. CH2 = CH-CH = CH2

C. CH2-CH-CH2 -CH = CH2 D. CH2 = CH – CH = CH – CH3

Bài 10: chất dưới mang tên gọi là ?

*

A. 2,2-đimetylbut-1-in

B. 2,2-đimeylbut-3-in

C. 3,3-đimeylbut-1-in

D. 3,3-đimeylbut-2-in

Đáp án và gợi ý giải

1. C 2. A 3. D 4. A 5. B 6. A 7. C 8. C 9. B 10. C

Bài 1: Vẽ lại công thức kết cấu của ankan X là:

*

Vậy ankan X mang tên gọi là: 2,3—đimetylpentan

⇒ lựa chọn C.

Bài 2: Hợp hóa học trong bài xích có liên kết đôi ⇒ Là anken ⇒ C có liên kết đôi sinh sống đầu mạch đánh số 1.

Tên gọi là: 3,4—đimetylpent—1—en

⇒ lựa chọn A.

Bài 3: Trường hòa hợp D là tên gọi không đúng với tên gọi, tên thường gọi của hợp hóa học ở câu trả lời D nên là: 3,3 – đimetylpentan.

⇒ lựa chọn D.

Bài 4:

Vì chỉ chế tạo ra một mặt hàng là but – 1 – en yêu cầu hợp hóa học X phải có nhóm gắng -Br sống đầu mạch ⇒ tên gọi của X là: 1 – brombutan.

⇒ lựa chọn A.

Bài 5:

Ta có gốc CH2=CH- call là vinyl, nhóm CH3COO- hotline là axetat ⇒ tên thường gọi của X CH3COOCH=CH2 là vinyl axetat.

⇒ chọn B.

Bài 6:

Ta thấy nhóm cầm cố -Cl ở chỗ C số 2. ⇒ tên gọi của CH3CHClCH3 là: 2 – clopropan.

Tên sửa chữa thay thế cần viết liền ko cách.

⇒ chọn A.

Bài 7: Vẽ lại công thức cấu tạo của thích hợp chất:

*

Vậy tên gọi của hợp chất là: 2, 3 – ddimetylpentan.

⇒ chọn C.

Bài 8: Vẽ lại công thức kết cấu của hợp chất hữu cơ X là:

*

Vậy tên thường gọi của X là: 3,3,5 -trimetylheptan.

⇒ chọn C.

Bài 9:

Vì CH2=CH- là vinyl cần CH2=CH-CH=CH2 là đivinyl.

⇒ chọn B.

Bài 10: Hợp chất có links ba nghỉ ngơi đầu mạch ⇒ ankin ⇒ tên thường gọi là: 3,3 – đimetylbut – 1 – in.

⇒ lựa chọn C.

Cách call tên những hợp hóa học hữu cơ

Bài tập triết lý về hidrocacbon và nhiên liệu

Lập cách làm phân tử hợp hóa học hữu cơ

Bài tập Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Giải bài xích tập hóa học 9Giải sách bài tập Hóa 9Đề thi hóa học 9Wiki 200 tính chất hóa họcWiki 3000 bội phản ứng chất hóa học quan trọng

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân sản phẩm trắc nghiệm lớp 9 tại hackxuvip.com

Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 gồm đáp án