Bài tập khảo sát hàm số có lời giải

      11

40 bài tập điều tra khảo sát và vẽ trang bị thị hàm số gồm lời giải

Link sở hữu 40 bài xích tập điều tra và vẽ vật thị hàm số có lời giải

Bài 1. điều tra khảo sát sự đổi mới thiên và vẽ đồ dùng thị hàm số: y= – x3 + 3×2 – 4

Bài 2. khảo sát sự trở thành thiên cùng vẽ đồ dùng thị hàm số y =- x3 + 3×2

Bài 3. điều tra khảo sát sự trở thành thiên cùng vẽ vật dụng thị (C) của hàm số

*

Bài 4. cho hàm số y= – x3 + 3×2+ 1 có đồ thị (C)

a. Khảo sát sự thay đổi thiên và vẽ đồ dùng thị (C) của hàm số.

b. Viết phương trình tiếp đường của thiết bị thị (C) trên A(3; 1)

Bài 5. mang đến hàm số y= x3 + 3×2 – mx – 4, trong những số ấy m là tham số

a. điều tra sự biến đổi thiên cùng vẽ đồ thị của hàm số đã mang lại với m=0.

b. Với giá trị như thế nào của m thì hàm số nghịch đổi thay trên khoảng

*

Bài 6. mang đến hàm số y= 2×3 – 9×2 + 12x -4 gồm đồ thị (C)

a. điều tra khảo sát sự biến đổi thiên với vẽ đồ dùng thị của hàm số;

b. Tìm kiếm m để phương trình sau tất cả 6 nghiệm phân biệt:

*

Bài 7. mang lại hàm số :

*
tất cả đồ thị là (C).

a. điều tra sự trở nên thiên cùng vẽ vật dụng thị (C).

b. Viết phương trình tiếp đường của đồ dùng thị (C) , biết tiếp tiếp tuyến đường có hệ số góc nhỏ dại nhất.

Bài 8. mang lại hàm số y= – x3 – x+ 2, gồm đồ thị là (C).

a. Khảo sát điều tra sự thay đổi thiên (C).

b. Biện luận theo m số nghiệm của phương trình:

*
(1)

Bài 9. mang đến hàm số y= x3 – 3×2 + 2 bao gồm đồ thị là (C)

a. điều tra khảo sát sự thay đổi thiên cùng vẽ thiết bị thị (C)

b. Search m nhằm phương trình x3 – 3×2 = m (1) có bố nghiệm phân biệt.

c. Từ đồ gia dụng thị (C) hãy suy ra đồ gia dụng thị (C’):

*

d. Biện luận số nghiệm của phương trình :

*

Bài 10. đến hàm số y= 2×3 – 3×2 + 1 bao gồm đồ thị là (C).

a. Viết phương trình tiếp đường của (C), biết tiếp tuyến tuy nhiên song với đường thẳng y = 36 x+ 1

b. Tra cứu m để phương trình sau có bốn nghiệm tách biệt :

*

c. Biện luận theo m số nghiệm của phương trình :

*

Bài 11. đến hàm số y= x3 – 3mx2 (C), với tham số thực m. Mang 2 điểm A cùng B thuộc vật thị.Giả sử tiếp tuyến đường của (C) tại A, B song song với nhau.

a. Minh chứng rằng trung điểm I của AB nằm trong (C).

b. Tìm giá trị của m nhằm phương trình đường thẳng AB là y= -x- 1. Lúc ấy viết phương trình tiếp tuyến của (C) trên .

Bài 12. cho hàm số y= x3 – 3×2 + 4 gồm đồ thị là (C)

a.Tìm phương trình tiếp con đường của (C) tại điểm gồm hoành độ x = 3.

b. Tra cứu phương trình tiếp con đường của (C) có hệ số góc nhỏ tuổi nhất.

Bài 13. đến hàm số

*
(m là tham số).

a. Tìm những giá trị của tham số m để hàm số (1) nghịch trở nên trên R.

b. Tìm các giá trị của thông số m bỏ trên đồ thị của hàm số (1) mãi mãi một cặp điểm M , N (M không giống N) đối xứng với nhau qua gốc tọa độ O.

Bài 14. mang lại hàm số y= – x3 – 3×2 + mx+ 4, trong đó m là tham số .

a. Tìm tất cả các quý giá của thông số m nhằm hàm số đã đến nghịch đổi mới trên khoảng tầm

*

b. Tìm kiếm m chứa đồ thị hàm số sẽ cho cắt Ox tại ba điểm phân biệt gồm hoành độ lập thành một cấp số cộng.

Bài 15. mang lại hàm số y= 2×3 + (m- 1)x2 + (m+ 2) x+ 1 (1).

a. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến tuy vậy song với con đường thẳng (d): y = 9x – 3.

b. Tìm tất cả các quý giá của thông số m chứa đồ thị hàm số (1) gồm điểm cực lớn và điểm cực tiểu có hoành độ to hơn

*

Bài 16. mang lại hàm số y= -x3 + 3×2 + 9x – 1 tất cả đồ thị là (C).

a. Viết phương trình tiếp tuyến đường của (C), biết tiếp con đường có thông số góc bự nhất.

b. Tìm kiếm m để đường thẳng d : y = (2m- 1)x- 1 giảm đồ thị (C) tại ba điểm biệt lập A(0 ; -1); B; C thế nào cho

*

c. Tìm gần như điểm nằm trong (C) mà thông qua đó vẽ được tuyệt nhất một tiếp tuyến đến (C).

Bài 17. đến hàm số y = x4 – 2×2 – 1 có đồ thị (C).

a. Khảo sát sự đổi mới thiên cùng vẽ đồ dùng thị (C) của hàm số;

b. Sử dụng đồ thị (C), hãy biện luận theo m số nghiệm thực của phương trình x4 – 2×2 – 1= m (*)

100 bài tập Tiệm cận của đồ thị hàm số có lời giải (nâng cao) 100 bài tập Tiệm cận của đồ vật thị hàm số có giải thuật (cơ bản) 100 bài tập Tính đối kháng điệu của hàm số có giải mã (nâng cao) 120 bài xích tập Tính 1-1 điệu của hàm số có giải mã (cơ bản) 40 bài bác tập điều tra khảo sát và vẽ đồ gia dụng thị hàm số gồm lời giải

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân sản phẩm trắc nghiệm miễn phí tổn ôn thi THPT giang sơn tại hackxuvip.com

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán tất cả đáp án hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án bỏ ra tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm vật dụng lý tất cả đáp ánHơn 50.000 câu trắc nghiệm giờ Anh gồm đáp ánKho trắc nghiệm những môn khác