Bài tập tìm 2 số khi biết tổng và hiệu

      4

Bài 2. An với Bình có 70 viên bi, biết rằng nếu Bình có thêm 16 viên bi thì cặp đôi bạn trẻ có số bi bằng nhau. Hỏi thuở đầu mỗi các bạn có từng nào bi?

*

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3. Một xí nghiệp có hai tổ công nhân, tổ Một có nhiều hơn tổ nhị 18 công nhân, hiểu được nếu xí nghiệp có thêm 8 người công nhân thì công ty máy sẽ có được 100 công nhân. Hỏi từng tổ công nhân có bao nhiêu người?

Giải:

Tổng số công nhân ở trong nhà máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số người công nhân của tổ hai là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số công nhân của tổ nhị là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4. Tim nhị số gồm hiệu bởi 47, hiểu được nếu đem số trước tiên cộng số vật dụng hai rồi cùng hiệu của chúng thì được 372.

Giải:

Theo đề bài xích ta có:

Số đầu tiên + Số thứ hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của hai số buộc phải tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số to bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn buộc phải tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số nhỏ nhắn cần tra cứu bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 5. Một miếng khu đất hình chữ nhật tất cả chu vi 102m. Chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 11m. Tính diện tích của hình chữ nhật.

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

40 : 2 = đôi mươi (m)

Chiều dẻo hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x đôi mươi = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 6. nhì bao gạo khối lượng tổng cùng 147kg, biết rằng nếu lôi ra ở bao gạo đầu tiên 5kg cùng bao gạo đồ vật hai 22kg thì số gạo còn sót lại ở hai bao gạo bằng nhau. Hỏi từng bao tất cả bao nhiêu kilogam gạo? Hãy giải câu hỏi bằng nhị cách?

Giải:

*

Số gạo bao thứ hai nhiều hơn thế bao đầu tiên là:

22 – 5 = 17 (kg)

Hai lần số số gạo bao trước tiên là:

147 – 17 = 130 (kg)

Số gạo nghỉ ngơi bao trước tiên là:

130 : 2 = 65 (kg)

Số gạo bao đồ vật hai là:

65 + 17 = 82 (kg)

Đáp số: Bao sản phẩm công nghệ nhất: 65kg

Bao lắp thêm hai: 82kg.

Bài 7. nhì hộp bi có tổng số 155 viên bi, hiểu được nếu cấp dưỡng hộp bi thứ nhất 8 viên bi và thêm vào hộp máy hai 17 viên bi thì hao hộp tất cả số bi bằng nhau. Hỏi từng hộp có bao nhiêu viên bi? Hãy giải việc bằng nhì cách.

Giải:

Cách 1.

Nếu phân phối hộp đầu tiên 8 viên bi và cấp dưỡng hộp vật dụng hai 17 viên bi thì tổng thể bi của nhì hộp sẽ là:

155 + 8 + 17 = 180 (viên bi)

Khi đó số bi của mỗi hộp là:

180 : 2 = 90 (viên)

Số bi của hộp đầu tiên là:

90 – 8 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp sản phẩm công nghệ hai là:

90 – 17 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp vật dụng nhất: 82 viên bi

Hộp trang bị hai: 73 viên bi

Cách 2.

*

Số bi của hộp trước tiên nhiều hơn số bi của hộp sản phẩm công nghệ hai là:

17 – 8 = 9 (viên)

Hai lần số bi hộp đầu tiên là:

155 + 9 = 164 (viên bi)

Số bi của hộp thứ nhất là:

164 : 2 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp lắp thêm hai là:

82 – 9 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp sản phẩm công nghệ nhất: 82 viên bi

Hộp lắp thêm hai: 73 viên bi.

Bài 8. Tìm nhì số bao gồm tổng bằng 412, biết rằng nếu thêm một chữ số 3 vào phía trái số bé bỏng thì ta được số lớn.

Giải:

Số lớn có nhiều hơn số bé bỏng một chữ số cùng tổng hai số bởi 412. Vậy số lớn nên là số tất cả 3 chữ số với số bé nhỏ phải là số tất cả 2 chữ số.

*

Vậy hiệu nhị số buộc phải tìm là 300

Hai lần số nhỏ bé là:

412 – 300 = 112

Số nhỏ nhắn là:

112 : 2 = 56

Số mập là:

56 + 300 = 356

Đáp số: 56, 356

Bài 9. Tìm hai số lẻ gồm tổng bằng 176, biết rằng ở giữa chúng còn tồn tại 4 số lẻ.

Giải:

Hai số lẻ nên tìm và có số 4 số lẻ trọng điểm chúng thì ta được 6 số lẻ liên tục tiếp.

Hai số lẻ thường xuyên hơn hèn nhau 2 đối chọi vị. Vậy hiệu của nhì số lẻ cần tìm bằng:

2 x ( 6 – 1 ) = 10

Hai lần số bé cần tìm bằng:

176 – 10 = 166

Số nhỏ bé cần tra cứu là:

166 : 2 = 83

Số lớn đề xuất tìm là:

176 – 83 = 93

Đáp số: 83, 93.

Bài 10. ba hơn con 31 tuổi, hiểu được bốn năm nữa tổng số tuổi của hai tía con là 51 tuổi. Hỏi hiện thời con bao nhiêu tuổi? ba bao nhiêu tuổi? Con từng nào tuổi?

Giải:

Tổng số tuổi của hai bố con hiện giờ là:

51 – 4 x 2 = 43 (tuổi)

Hai lần tuổi bố hiện giờ là:

43 + 31 = 74 (tuổi)

Tuổi bố bây chừ là:

74 : 2 = 37 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

37 – 31 = 6 (tuổi)

Đáp số: Bố: 37 tuổi

Con: 6 tuổi.

Bài 11. tổng số tuổi bây giờ của bà, của Huệ và của Hải là 80 tuổi. Biện pháp nay nhị năm, tuổi bà hơn tổng số tuổi của Hiệu và Hải là 54 tuổi, Huệ lớn hơn Hải 6 tuổi. Hỏi hiện nay mỗi fan bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm tuổi của bà tăng một tuổi, tổng cộng tuổi của Huệ cùng Hải tăng nhì tuổi. Vậy sau 2 năm tổng số tuổi của Huệ với Hải tăng nhiều hơn nữa tuổi của bà 2 tuổi.

Hiện ni tuổi của bà rộng tổng số tuổi của Huệ cùng Hải là:

54 – 2 = 52 (tuổi)

Tuổi của bà bây chừ là:

(80 + 52) : 2 = 66 (tuổi)

Tổng số tuổi của Huệ và Hải hiện thời là:

80 – 66 = 14 (tuổi)

Tuổi Huệ hiện nay là:

10 – 6 = 4 (tuổi)

Đáp số: Bà: 66 tuổi

Huệ: 10 tuổi

Hải: 4 tuổi

Bài tập trường đoản cú luyện

Bài 1. Một người bán tốt 40kg gạo tẻ va gạo nếp, trong những số ấy số gạo tẻ nhiều hơn nữa số gạo nếp là 10kg. Hỏi mỗi một số loại gạo bán bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2. gồm hai xe chở xi măng , trung bình mỗi xe chở 45 bao xi măng. Hỏi từng xe chở từng nào bao xi măng, hiểu được xe đầu tiên chở ít hơn xe thiết bị hai là 6 bao xi măng?

Bài 3. Một hình chữ nhật gồm chu vi 46cm, chiều rộng hèn chiều nhiều năm 15m. Tính diện tích hình đó.

Bài 4. Tía lớp 4A, 4B, 4C có tất cả 100 học sinh. Hiểu được lớp 4B nhiều hơn lớp 4A là 1 học sinh nhưng lại ít hơn lớp 4C là 2 học sinh. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học tập sinh?

Bài 5. trong năm này mẹ hơn bé 24 tuổi. Sau 4 năm nữa tổng cộng tuổi của hai chị em con là 44 tuổi. Tính tuổi hiện thời của từng người.

Bài 6. Hai thùng có toàn bộ 80l dầu. Sau thời điểm đổ 5l dầu từ thùng đầu tiên sang thùng thiết bị hai thì số dầu ngơi nghỉ thùng thứ nhất hơn thùng lắp thêm hai là 10l dầu. Hỏi lúc đầu mỗi thùng tất cả bao nhiêu lít dầu?

Bài 7. Tổng hai số lẻ thường xuyên là 716. Tìm nhì số đó.

Bài 8. Tổng nhị số chẵn bằng 480. Tìm nhì số đó, biết thân chúng gồm 6 số lẻ liên tiếp.

Bài 9. Trung bình cùng của nhị số chẵn là 35. Tìm hai số đó, biết giữa chúng gồm 10 số chẵn liên tiếp.

Bài 10. Một trại chăn nuôi 200 bé vịt, ngan với ngỗng. Số vịt bằng tổng số ngan với ngỗng, số ngan nhiều hơn số ngỗng là 40 con. Hỏi trại đó bao gồm bao nhiêu con ngan, vịt, ngỗng?.