Bài tập vận dụng định luật jun len xơ

      9

Định quy định Jun- Lenxơ là trong số những phát hiện béo bệu của thứ lý học. Ở lịch trình Vật Lý 9 các em sẽ những bước đầu tiên tiếp cận với triết lý và các công thức căn bạn dạng để vận dụng định phương tiện này vào những bài tập tính điện năng trong thực tế đời sống. Vật lý 9 bài 17 là tổng hợp các bài tập từ triết lý đến nâng cấp vận dụng định biện pháp Jun Lenxơ.

Phần 1 – Đáp án bài xích tập áp dụng môn đồ lý 9 bài xích 17 SGK

Sau đây, cửa hàng chúng tôi sẽ phía dẫn cụ thể lời giải và phương pháp vận dụng những bài tập đồ gia dụng lý 9 bài bác 17 sgk.

1 – bài xích tập trang 47

Bài 1 trang 47 SGK đồ gia dụng lý 9: Một bếp điện hoạt động thông thường có điện trở R = 80Ω và cường độ cái điện qua phòng bếp khi chính là I = 2,5 A

a. Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1 s

b. Dùng bếp từ trên để hâm nóng 1,5l nước tất cả nhiệt độ lúc đầu là 25° C thì thời hạn đun nước là đôi mươi phút. Coi rằng sức nóng lượng cung cấp để lun sôi nước là bao gồm ích, tính công suất của bếp. Cho biết thêm nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/kg.K.

c. Mỗi ngày sử dụng bếp từ này 3 giờ. Tính tiền điện phải trả cho bài toán sử dụng bếp điện đó vào 30 ngày, trường hợp giá 1 kWh.h là 700 đồng

Các bí quyết sử dụng:

Để tính chi phí điện nên trả ta áp dụng:

Công thức định nguyên lý Jun – Len -xơ : Q = I2RtCông thức tính năng suất : H = Qi/QtpCông thức tính điện năng : A = Pt

Lời giải:

a) Tính nhiệt lượng mà phòng bếp toả ra vào 1s.

Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1s là Q = I2Rt = 2,52.80.1 = 500 J.

b) Tính công suất của bếp.

Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 20 phút là Qtp = Q.20.60 = 600000 J. (20 phút = 20. 60s)Nhiệt lượng buộc phải để hâm nóng lượng nước đã mang đến là:

Qi = cm(t2 – t1) = 4200.1,5.(100-25) = 472500 J

Hiệu suất của bếp là: H =
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
≈ 50 phút 55 giây.

c) Điện năng tiêu hao của bình vào một tháng là:

A = P.t’ = 1,1kW.30h = 33kW.h

Tiền buộc phải trả: T = 33.1000 = 33000 đồng.

3 – bài bác tập 3

a) Nội dung: Trong mùa đông, một lò sưởi có ghi 220V – 880W được sử dụng với hiệu điện rứa 220V trong 4 giờ mỗi ngày.

a) Tính điện trở của dây nung lò sưởi với cường độ dòng điện chạy qua nó khi đó

b) Tính nhiệt lượng nhưng mà lò sưởi này toả ra trong hằng ngày theo đơn vị chức năng kJ.

c) Tính tiền điện cần trả cho vấn đề dùng lò sưởi như trên trong suốt mùa đông, tổng số là 30 ngày. Nhận định rằng giá tiền năng lượng điện là 1000đ/kWh

b) cách giải:

Tóm tắt:

ULđm = 220V; PLđm = 880W = 0,88kW; U = 220V; t0 = 4h = 4.3600 = 14400s

a) R = ?; I = ?

b) Q0 = ?kJ

c) t = 4.30 = 120h; 1000đ/kWh; chi phí = ?đồng

Lời giải:

a) vày ULđm = U = 220V nên năng suất tiêu thụ của lò sưởi bằng hiệu suất định mức: phường = PLđm = 880W

Điện trở của dây nung:

P = U2 / R ⇒ R = U2 / p. = 2202 / 880 = 55Ω.

Cường độ mẫu điện chạy qua nó: p = I.U ⇒ I = p. / U = 880 / 220 = 4A

b) nhiệt độ lượng lan ra của lò sưởi bằng điện năng cơ mà lò sưởi tiêu thụ mỗi ngày.

Q = A = P.t0 = 880.14400 = 12672000J = 12672 kJ

c) Điện năng nhưng lò sưởi tiêu tốn trong một tháng là:

A = P.t’ = 0,88kW.120h = 105,6kW.h

Tiền điện phải trả: T = 105,6.1000 = 105600 đồng

Kết luận

Trên đó là tất cả những bài tập áp dụng Công thức định hiện tượng Jun – Len xơ vật lý 9 bài bác 17. Hi vọng rằng nội dung bài viết này để giúp học sinh nắm vững công thức, trường đoản cú đó có kế hoạch ôn tập tác dụng để đạt hiệu quả cao trong số bài thi môn trang bị Lý 9.

Chúc các em học tập xuất sắc và hãy nhớ là theo dõi thêm nhiều nội dung bài viết của con kiến để vấn đề học trở buộc phải thú vị và dễ dàng hơn nhé!!!