Bài tập về bất phương trình lớp 8

      88

Bất phương trình bậc nhất một ẩn là giữa những dạng toán thịnh hành ở lớp 8. Là phần quan trọng đặc biệt trong đầy đủ kì thi học tập kì và giỏi nghiệp. Bây giờ Kiến xin gởi đến chúng ta 1 số bài bác tập tương quan đến bất phương trình và được đặt theo hướng dẫn giải cho những bạn. Các dạng bài bác tập nằm tại vị trí chương trình lớp 8 . Chúng ta cùng tham khảo với loài kiến nhé.

Bạn đang xem: Bài tập về bất phương trình lớp 8

I. Giải toán 8 những bài tập bất phương trình một ẩn (đề)

Bài 1:Bất phương trình ax + b > 0 vô nghiệm khi

A..
*
B.
*
C.
*
D.
*

Bài 2:Tập nghiệm S của bất phương trình: 5x - 1 ≥

*
+ 3 là?

S = Rx > 2x
*
x ≥ ;

Bài 3:Bất phương trình

*
có bao nhiêu nghiệm nguyên to hơn - 10 ?

A. 4 B.5B. 9 D.

Xem thêm: Stt Buồn Ngắn Về Tình Yêu Buồn Đúng Tâm Trạng, Những Câu Stt Hay Về Tình Yêu Buồn Đúng Tâm Trạng

10

Chọn câu trả lời B.

Bài 4:Tập nghiệm S của bất phương trình: (1 - )x - 2 là?

x > 2x > x S = R

Bài 5:Bất phương trình ( 2x - 1 )( x + 3 ) - 3x + 1 ≤ ( x - 1 )( x + 3 ) + x2- 5 có tập nghiệm là?

x x ≥ S = RS = Ø

Bài 6:Giải bất phương trình : 2x + 4 6 B. X C. X 8

Bài 7:Giải bất phương trình: 8x + 4 > 2(x+ 5)

A. X > 2 B. X B. X > -1 D. X > 1

*

*

Bài 10:

Tìm m để x = 2 là nghiệm bất phương trình: mx + 2 B. M > 1 D. M

Bài 11:

Bất phương trình như thế nào là bất phương trình một ẩn ?

a) 2x – 3 b) 0.x + 5 > 0;c) 5x – 15 ≥ 0;d) x2> 0.

Bài 12

Giải những bất phương trình áp dụng theo quy tắc chuyển vế

a) x - 5 > 3b) x - 2x c) -3x > -4x + 2d) 8x + 2

II. Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn lớp 8 (đề)

Câu 1: