Bài tập về dãy số lớp 11 có lời giải

      15

Các dạng bài bác tập dãy số, cung cấp số cộng, cấp cho số nhân

Với những dạng bài bác tập dãy số, cung cấp số cộng, cấp số nhân Toán lớp 11 tất cả đầy đủ cách thức giải, lấy ví dụ minh họa và bài xích tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết sẽ giúp học viên ôn tập, biết cách làm dạng bài tập dãy số, cấp cho số cộng, cấp số thánh thiện đó đạt điểm trên cao trong bài thi môn Toán lớp 11.

*

Phương pháp quy nạp toán học

Dãy số

Cấp số cộng

Cấp số nhân

Cách khẳng định số hạng của hàng số

A. Phương pháp giải & Ví dụ

1. hàng số là tập hợp những giá trị của hàm số u: ¥* → i; n → u(n)

Được bố trí theo lắp thêm tự tăng dần tiếp tục theo đối số tự nhiên và thoải mái n:

u(1); u(2); u(3); ....u(n);....

♦Ta kí hiệu u(n) vày un và gọi là số hạng vật dụng n tốt số hạng tổng quát của hàng số, u1 được call là số hạng đầu của dãy số.

♦Ta hoàn toàn có thể viết hàng số dưới dạng triển khai u1,u2,u3…..un,.... Hoặc dạng rút gọn (un).

2. bạn ta thường mang đến dãy số theo các cách:

♦Cho số hạng tổng quát, tức là: đến hàm số u xác định dãy số đó

* đến hệ thức biểu lộ số hạng bao quát qua số hạng (hoặc một vài ba số hạng) đứng trước nó.

Ví dụ minh họa

Bài 1: mang đến dãy số gồm 4 số hạng đầu là: -1, 3, 19, 53. Hãy tra cứu một quy hiện tượng của dãy số trên và viết số hạng thứ 10 của dãy với quy vẻ ngoài vừa tìm.

Đáp án và lí giải giải

Xét dãy (un) tất cả dạng: un=an3+bn2+cn+d

*

Giải hệ trên ta kiếm tìm được: a = 1 ; b = 0 ; c = -3 ; d = 1

⇒ un=n3-3n+1 là một quy chế độ .

Số hạng trang bị 10: u10=971.

Bài 2: mang đến dãy số (un) được xác minh bởi

*

1. Viết năm số hạng đầu của dãy;

2. dãy số có bao nhiêu số hạng nhận quý giá nguyên.

Đáp án và trả lời giải

Ta tất cả năm số hạng đầu của dãy

*

Ta có:

*

do kia un nguyên khi và chỉ khi

*
nguyên tốt n+1 là ước của 5. Điều đó xảy ra khi n+1=5 ⇒ n = 4

Vậy hàng số gồm duy nhất một vài hạng nguyên là u4=7.

Bài 3: mang đến dãy số (un) xác minh bởi:

*

1. Viết năm số hạng đầu của dãy;

2. chứng tỏ rằng un=u4;

Đáp án và lý giải giải

1. Ta tất cả 5 số hạng đầu của dãy là:

u1=1;u2=2u1+3=5;u3=2u2+3=13;u4=29; u5=61.

2. Ta chứng tỏ bài toán bằng phương thức quy nạp

* cùng với n = 1 ⇒ u4=1 ⇒ việc đúng cùng với n = 1

* mang sử uk=2k+1-3 , ta minh chứng u_(k+1)=2k+2-3

Thật vậy, theo bí quyết truy hồi ta có:

uk+1=2uk+3=2(2k+1-3)=2k+2-3 (đpcm).

Cách tìm bí quyết của số hạng tổng quát

A. Cách thức giải

•Nếu un bao gồm dạng un = a1 + a2 + ... + ak + .. + an thì chuyển đổi ak thành hiệu của nhì số hạng, dựa vào đó thu gọn un .

•Nếu hàng số (un) được cho bởi vì một hệ thức truy nã hồi, tính vài ba số hạng đầu của dãy số (chẳng hạn tính u1; u2; ... ). Tự đó dự kiến công thức tính un theo n, rồi chứng minh công thức này bằng phương pháp quy nạp. Bên cạnh đó cũng rất có thể tính hiệu:

un + 1 − un phụ thuộc đó để tìm công thức tính un theo n.

B. Lấy ví dụ như minh họa

Ví dụ 1: mang đến dãy số có những số hạng đầu là: 4; 8; 12; 16; 20; 24;... Số hạng tổng thể của hàng số này là:

A. Un = 4nB. Un = 2n+ 2C. Un = 2n+ 5 D. Un = 4n+ 2

Hướng dẫn giải:

Ta có:

4 = 4.1 8 = 4.2 12 = 4.3

16 = 4.4 đôi mươi = 4.5 24 = 4.6

Suy ra số hạng bao quát un = 4n.

Chọn A .

Ví dụ 2: Cho hàng số có những số hạng đầu là: .Số hạng bao quát của dãy số này là:

A. Un = 7n + 7.B. Un = 7n .

C. Un = 7n + 1. D. Un : không viết được dưới dạng công thức.

Hướng dẫn giải:

Ta có:

8 = 7 . 1 + 1 15 = 7 . 2 + 1 22 = 7 . 3 + 1

29 = 7 . 4 + 1 36 = 7 . 5 + 1

Suy ra số hạng tổng thể un = 7n + 1.

Chọn C.

Ví dụ 3: Cho hàng số có những số hạng đầu là:

*
.Số hạng tổng quát của hàng số này là:

*

Hướng dẫn giải:

Ta có:

*

Suy ra số hạng tổng quát của dãy số là:

*

Chọn B.

Cách minh chứng một hàng số là cung cấp số cộng

A. Phương thức giải

* Để chứng minh dãy số (un) là một trong những cấp số cộng, ta xét A = un+1 − un

Nếu A là hằng số thì (un) là một trong cấp số cùng với công sai d = A.

Nếu A phụ thuộc vào n thì (un) không là cấp số cộng.

* xung quanh ra; để chứng tỏ dãy số (un) không là cung cấp số cùng ta có thể chỉ ra: vĩnh cửu số nguyên dương k sao cho: uk+1 − uk ≠ uk − uk−1

B. Lấy ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Chứng minh hàng số (un) với un = 17n + 2 là cung cấp số cộng

Hướng dẫn giải:

Ta có: un+1 = 17(n + 1) + 2 = 17n + 19

=> Hiệu: un+1 – un = (17n + 19) − (17n + 2) = 17

Suy ra: (un) là cấp số cộng với công không đúng d = 17.

Ví dụ 2: Chứng minh dãy số (un) cùng với un = 10 − 5n là cấp cho số cộng.

Hướng dẫn giải:

Ta có: un+1 = 10 − 5(n+1)= 5 − 5n.

Xét hiệu: un+1 − un = (5 − 5n) − (10 − 5n) = −5

=> (un) là 1 trong những cấp số cộng với công sai d = −5.

Ví dụ 3: Cho hàng số (un) với un = 2n + 3. Chứng tỏ rằng hàng số (un) chưa phải là cấp số cùng .

Hướng dẫn giải:

Ta có: un+1 = 2n+1 + 3

Xét hiệu: un+1 − un = (2n+1 + 3) − (2n + 1)= 2n+1 − 2n

=> (un+1 − un) không hẳn là hằng số; còn phụ thuộc vào vào n. Yêu cầu dãy số (un) không là cấp cho số cộng.