Sau lúc học chấm dứt lớp bồi dưỡng liên tiếp GVPT năm 2021, thầy cô sẽ đề nghị làm bài thu hoạch về nội dung mình đã học tập được. Theo cơ chế tại Thông tứ số 17/2019/TT-BGDĐT, mỗi giáo viên thực hiện chương trình tu dưỡng thường xuyên bảo đảm thời lượng sau:

Chương trình bồi dưỡng 01: khoảng chừng 01 tuần/năm học tập (khoảng 40 tiết/năm học).Chương trình bồi dưỡng 02: khoảng chừng 01 tuần/năm học tập (khoảng 40 tiết/năm học).Chương trình bồi dưỡng 03: 01 tuần/năm học tập (40 tiết/năm học).

Theo đó, gia sư tự chọn các module buộc phải bồi dưỡng tương xứng với nhu cầu phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của cá nhân trong từng năm bảo đảm an toàn thời lượng theo quy định. Mời thầy cô thuộc tham khảo nội dung bài viết dưới trên đây của hackxuvip.com nhằm hoàn hiện bài thu hoạch BDTX của chính bản thân mình đúng, đủ ngôn từ yêu cầu:


Bài thu hoạch BDTX thầy giáo theo Thông bốn 17

Bài thu hoạch bồi dưỡng liên tục giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông

Bài thu hoạch bồi dưỡng liên tục giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông

Phẩm chất nhà giáo

Chuyên môn nghiệp vụ


Xây dựng môi trường giáo dục

Phát triển quan hệ giữa đơn vị trường, mái ấm gia đình và xã hội


Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên 2021

UBND..........TRƯỜNG...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

BÀI THU HOẠCHBỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Năm học..............

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ cùng tên: ................................................................ Giới tính: ....................

2. Tháng ngày năm sinh: .......................... Năm vào ngành giáo dục: ...............

3. Trình độ chuyên môn chuyên môn: ..........................

4. Chức vụ: ..........................................

5. Trách nhiệm được phân công: ...............................................................................

II. NỘI DUNG THU HOẠCH BDTX NĂM HỌC ............

1. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN (Trình bày bài toán học tập và thực hiện các ngôn từ bồi dưỡng liên tục dựa trên chiến lược BDTX của cá nhân đã được Hiệu trưởng phê duyệt: Đạt công dụng như chũm nào, rút tay nghề được gì?)

Nội dung 1 (30 tiết)Nội dung 2 (30 tiết)Nội dung 3 (60 tiết)

(Nêu đủ 04 module nghiên cứu, học tập)

2. BÀI HỌC khiếp NGHIỆM

III. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG HỌC TẬP NĂM HỌC 2020 - 2021 (ghi mã module, tên của 04 module trong tư liệu BDTX so với nội dung 3).

.........., tháng ngày năm 2021

NGƯỜI VIẾT

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

C. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BDTX

1. Thầy giáo tự tiến công giá, xếp loại: (theo các tiêu chuẩn sau)

Nội dung 1 (10 điểm)Nội dung 2 (10 điểm)Nội dung 3 (10 điểm)
Tiếp thu kỹ năng và kiến thức và tài năng (5đ)Vận dụng kiến thức (5đ)Tiếp thu kiến thức và kỹ năng và kĩ năng (5đ)Vận dụng kỹ năng và kiến thức (5đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)
Điểm ND 1:Điểm ND 2:Điểm vừa đủ ND 3:
Điểm TB BDTXXếp loại:

2. Ban lãnh đạo đánh giá, xếp loại:

Nội dung 1 (10 điểm)Nội dung 2 (10 điểm)Nội dung 3 (10 điểm)
Tiếp thu kiến thức và kỹ năng và kỹ năng (5đ)Vận dụng kiến thức (5đ)Tiếp thu kỹ năng và kiến thức và kỹ năng (5đ)Vận dụng kiến thức (5đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)
Điểm ND 1:Điểm ND 2:Điểm vừa đủ ND 3:
Điểm TB BDTXXếp loại:

.........., ngày........ Tháng........ Năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Nội dung của bài bác thu hoạch tu dưỡng thường xuyên

Theo Thông tứ 17, chương trình bồi dưỡng hàng đầu và 2 hoàn toàn có thể cắt bớt nhưng riêng rẽ với chương trình số 3 thiết yếu cắt giảm thời lượng bồi dưỡng.

Chương trình tu dưỡng 3 là chương trình tu dưỡng chứa 15 module chính, với lịch trình này thì yêu mong mỗi gia sư sẽ lựa chọn một hoặc một vài module phù hợp đảm bảo bồi dưỡng đúng yêu cầu thực tế của từng cá thể cũng như theo yêu thương cầu, lý giải của cơ sở giáo dục mà vẫn bảo đảm an toàn thời lượng tu dưỡng theo quy định. Dưới đây là là một số chủ đề:

- chủ thể về Phẩm hóa học nhà giáo sẽ bao gồm 4 module kia là:

Nâng cao phẩm hóa học đạo đức nhà giáo trong toàn cảnh hiện nayXây dựng phong cách của gia sư cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông trong bối cảnh hiện nayPhát triển trình độ chuyên môn của bạn dạng thân.

- chủ thể về chuyên môn nghiệp vụ sẽ có 3 module:

Xây dựng planer dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.Sử dụng cách thức dạy học với giáo dục cải tiến và phát triển phẩm chất, năng lượng học sinh.Kiểm tra, review học sinh trong số cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất năng lượng học sinh.

- chủ đề về Xây dựng môi trường giáo dục có 4 module:

Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học với giáo dụcXây dựng văn hóa truyền thống nhà trường trong số cơ sở giáo dục phổ thôngThực hiện quyền dân chủ trong đơn vị trường trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thôngThực hiện nay và xây dựng trường học tập an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

- chủ thể về cách tân và phát triển mối quan hệ tình dục giữa nhà trường, gia đình và thôn hội thì bao gồm 5 module là:

Tạo dựng côn trùng quan hệ hợp tác và ký kết với bố mẹ học sinh và những bên tương quan trong chuyển động dạy học và giáo dục học viên trong những cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.Phối vừa lòng giữa công ty trường, mái ấm gia đình và thôn hội nhằm thực hiện chuyển động dạy học cho học sinh trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.Phối vừa lòng giữa nhà trường, gia đình và làng hội để triển khai giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc so với giáo viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.Ứng dụng technology thông tin, khai thác và thực hiện thiết bị technology trong dạy học và giáo dục học viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.
Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
tải về