Biên bản họp phụ huynh mầm non đầu năm

      2

Đầu hàng năm học, các trường đều tổ chức họp phụ huynh để thông báo về chiến lược học tập trong thời hạn học mới cũng như đặt ra mục tiêu phấn đáu. Sau đây là 04 mẫu biên bản họp phụ huynhđầu năm cho những cấp học.
1. Chủng loại biên bạn dạng họp phụ huynh đầu năm chung cho những cấp 2. Mẫu mã biên phiên bản họp phụ huynh đầu năm mới trường tiểu học tập 3. Mẫu mã biên bạn dạng họp phụ huynh đầu năm trường trung học cơ sở 4. Chủng loại biên bạn dạng họp phụ huynh đầu năm trường trung học phổ thông 5. Câu chữ của cuộc họp phụ huynh đầu năm mới Phần đầu: Ổn định tổ chức triển khai Phần văn bản của cuộc họp xong xuôi cuộc họp
Năm học.......................- Giáo viên chủ nhiệm lớp:..............................................................- khai mạc vào hồi: .........giờ, ngày........tháng........năm................- Địa điểm:......................................................................................- công ty tọa:........................................................................................- Thư ký:.........................................................................................
NỘI DUNG TIẾN HÀNHI. Ổn định:1. Ổn định – điểm diện:- Số phụ huynh tất cả mặt:..............................................................- Số cha mẹ vắng mặt:..........................................................2. Tuyên ba lý do:Được sự đồng ý của BGH Trường........................................................... Lớp................tiến hành họp phụ huynh đầu năm mới năm học........................... để thông qua kế hoạch năm học và trải qua các khoản thu đầu năm của trường.
II. Nội dung:1. Bầu ban đại diện cha mẹ học sinh:1. Ông/Bà:........................................................................... Bỏ ra hội trưởng2. Ông/Bà:........................................................................... Chi hội phó3. Ông/Bà:........................................................................... Ủy viên2. Báo cáo tình hình lớp và mỗi học sinh
a) Thuận lợi:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) khó khăn:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Một số trong những chỉ tiêu và biện pháp:a) Chỉ tiêu:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b) một trong những biện pháp:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Trải qua các khoản thu đầu năm:- Trả nợ thời gian trước và mua sắm, thay thế cơ sở vật hóa học năm nay:- đưa ra ngày lễ, tết- Quỹ hội thân phụ mẹ:- chuyển động đội:- sở hữu quà phân phát thưởng cho học viên HK I, HK II:- Liên hoan, thăm hỏi:- bán buôn dụng nuốm học tập, lau chùi lớp:- học tập tăng buổi:- Quỹ lớp:- Phô tô đề kiểm tra tất cả các môn học cả năm5. Ý kiến của phụ huynh:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................III. Kết thúcCuộc họp kết thúc vào lúc.........giờ...........phút cùng ngày. Chủ tọa Thư ký Hội trưởng hội phụ huynh học sinh

*

2. Mẫu mã biên bản họp phụ huynh đầu năm trường tiểu học


Tải về
Sửa/In biểu mẫu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúcBIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM - LỚP..............Năm học: ...................- Giáo viên nhà nhiệm lớp: ..................................................................- khai mạc vào hồi: .........giờ, ngày........tháng năm.....- Địa điểm:.............................................................................................- nhà tọa: ..............................................................................................- Thư ký:..................................................................................................NỘI DUNG TIẾN HÀNHI. Ổnđịnh:1. Ổn định – điểmdiện:- Số phụ huynh bao gồm mặt:...........................................................- Số phụ huynh vắng mặt:.......................................................2.Tuyênbố lýdo:Được sự đồng ý của BGH Trường trung học phổ thông .............. Lớp................tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học ................... để trải qua kế hoạch năm học và trải qua các khoản thu đầu xuân năm mới của trường.II.Nộidung:2. Bầu BCH hội phụhuynh:Bác bỏ ra hội trưởngBác chi hội phóBác Ủy viên2.Báo cáo tình hình lớp và mỗi họcsinha) Thuậnlợi:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b)Khókhăn:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3.Một số tiêu chuẩn và biệnpháp:a) Chỉtiêu:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b)Một số biệnpháp:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Thông qua các khoản thu đầu năm(theo luật pháp của nhàtrường).5.Ý con kiến của phụhuynh:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................III.KếtthúcCuộc họp chấm dứt vào lúc.........giờ phút cùng ngày. công ty tọa Thư ký Hội trưởng hội bố mẹ học sinh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂMNăm học..............Vào thời gian giờ phút trên lớp , trường THCS...........tiến hành họp phụ huynh đầu năm mới học....................* yếu tố tham dự:1. Cô giáo: ................................GVCN - chủ tọa…………………….................2. Bác: ……………………. . . Thư kí3. Cùng toàn bộ các bậc bố mẹ của lớp .I. Ổn định:1. Ổn định – điểm diện:- có mặt: cha mẹ Vắng: Phụ huynh2. Tuyên cha lý do:Được sự gật đầu của BGH ngôi trường THCS………………, lớp ...... Tiến hành họp phụ huynh đầu xuân năm mới năm học..............để trải qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu xuân năm mới của trường.II. Nội dung:1. Report tình hình học tập cùng rèn luyện đầu xuân năm mới học ......a) Thuận lợi:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b) khó khăn khăn:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Một số chỉ tiêu và biện pháp:a) Chỉ tiêu:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b) một số biện pháp:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Thông qua các khoản thu đầu năm:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Ý kiến của phụ huynh:……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………........................................……………………………………………………………………………………...………5. Bầu BCH hội phụ huynh:Bác:……………………………………Chi hội trưởngBác:……………………………………Chi hội phóBác:……………………………………Ủy viênIII. Kết thúcCuộc họp xong vào thời gian giờ phút cùng ngày. nhà tọa Thư ký Hội trưởng hội phụ huynh học sinh