Biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn

      3

Biên bản thanh lý đúng theo đồng trước thời hạn theo mẫu được sử dụng theo đúng quy định của điều khoản hiện hành. Nhằm góp quý độc giả hiểu hơn về kiểu cách lập một biên bạn dạng thanh lý vừa lòng đồng đúng quy cách và cân xứng từng ngôi trường hợp. Dưới đấy là mẫu biên phiên bản thanh lý thích hợp đồng trước thời hạn mà độc giả nên tham khảo.


Mẫu biên bạn dạng thanh lý thích hợp đồng trước thời hạn

Mẫu biên bạn dạng thanh lý hợp đồng trước thời hạn

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

*

Mẫu biên phiên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền cổ phần

CÔNG TY …………………………..—————-Số: …….. /BBTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

——-***——-

……. Ngày …… tháng ……. Năm ………

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦNCăn cứ Hợp đồng ủy quyền cổ phần số ……./HĐCN đã ký giữa Ông………. và Bà …….. ngày … mon ….. Năm….. ;Căn cứ thực trạng thực tế tiến hành hợp đồng chuyển nhượng vốn góp trên.Hôm nay tại trụ sở công ty: …………………………………………………………Chúng tôi gồm:BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A)Họ cùng tên: ………………………………………..Giới tính: ………………………………….Ngày sinh: ……………. Dân tộc: ………………………. Quốc tịch: ……………………..Chứng minh nhân dân số: ……………………………………Ngày cấp: …………………Nơi cấp: …………………………………………………………………………………………………….Nơi đăng ký hộ khẩu hay trú: ………………………………………………………………..……..Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………….Số cp sở hữu trong công ty: ………… cổ phần tương ứng ……… VNĐ (………. đồng) chiếm …….. vốn điều lệSố cổ phần chuyển nh­­ượng: ………… cổ phần trị giá ………. VNĐ (……… đồng) chiếm ……. vốn điều lệSố cổ phần sau khi chuyển nhượng: ………………………………………………………..Ông …………………cam kết ko có bất kỳ một khiếu nại hoặc thắc mắc gì so với việc chuyển nhượng trên. Công ty khẳng định đã thanh toán không thiếu thốn quyền lợi và nhiệm vụ cho Ông ……………………..BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B)Họ cùng tên: ……………………………….. Giới tính: …………………………………………..Ngày sinh: ………… Dân tộc: ………………. Quốc tịch: …………………………………..Chứng minh quần chúng. # số: ………………………. Ngày cấp: ……………………………….Nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………………Nơi đk hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………..Chỗ ở hiện tại tại: …………………………………………………………………………………….Tổng cực hiếm hợp đồng: …………….VNĐ (…………………….đồng) chiếm …………vốn điều lệĐiều 1: bên B giao dịch đủ cho mặt A toàn cục tổng giá trị Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp nêu bên trên như sau:Điều 2: bên A đã hoàn thành đầy đủ những nghĩa vụ pháp luật trong hợp đồng ủy quyền cổ phần trên và đã trao cho bên B đầy đủ, đúng mực và kịp thời những giấy tờ, tài liệu chứng tỏ quyền sở hữu hợp pháp phần vốn góp trên công ty.Hai bên đã ngừng đầy đủ các thủ tục nghĩa vụ như đã khẳng định trong hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền và không thể thắc mắc tuyệt khiếu khiếu nại về việc triển khai nghĩa vụ của nhau.Biên bạn dạng thanh lý hòa hợp đồng trước thời hạn này được lập thành 04 bản, có mức giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản, một phiên bản lưu trên Công ty, một bản gửi đến phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội.Đại diện 2 bên cùng phát âm và ký kết tên bên dưới đây. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (kí và ghi rõ chúng ta tên) (kí với ghi rõ bọn họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY