Biên bản xét thi đua khen thưởng cuối năm

      9

hackxuvip.com mời chúng ta tham khảo chủng loại biên bản họp bình xét thi đua cuối năm học 2021-2022 trong bài viết này. Biên bạn dạng họp bình xét thi đua thời điểm cuối năm học nhằm đưa ra đánh giá, kết quả bình chọn về thi đua trong thời điểm học.

Họp bình xét thi đua thời điểm cuối năm học là chuyển động thường niên tại những nhà trường mầm non, tè học, trung học tập cơ sở, trung học nhiều đánh giá, tuyên dương những thành tích giành được trong suốt 1 năm giảng dạy của những thầy cô giáo. Câu chữ của biên phiên bản bao gồm: nhận xét tiến công giá buổi giao lưu của tổ trong thời điểm học, bình xét thi đua học kì 2, bình xét thi đua cuối năm và cuối cùng là ý kiến của những thành viên trong tổ. Dưới đây là các mẫu Mẫu biên phiên bản họp bình xét thi đua thời điểm cuối năm học phổ cập nhất, mời các bạn tham khảo.


Mẫu biên bản họp bình xét thi đua cuối năm học


1. Diễn biến cuộc họp bình xét thi đua thời điểm cuối năm học

Đầu tiên Hiệu trưởng trải qua các tiêu chuẩn thi đua trong chiến lược thi đua khen thưởng của nhà trường đã kiến thiết từ đầu năm học của cá nhân và bên trường để tổng thể cán bộ giáo viên nhân viên cấp dưới đều thế được. Tiếp theo là Lấy chủ kiến phát biểu của các cá nhân bình xét thi đua đến từng cá nhân toàn trường.

Cuối cùng là cách Phát phiếu tin tưởng cho CB, GV, NV nhằm bình bầu những danh hiệu thi đua cho các cá nhân và tập thể nhà trường và chuyển ra kết quả cuối cùng để cục bộ hội nghị bình xét được công khai minh bạch rõ ràng.


Và để làm sáng tỏ Biên bản họp xét thi đua cuối năm công ty chúng tôi sẽ tập trung khai thác về câu chữ cuộc họp, trong các số đó những trung tâm cần nói tới bao gồm:

– Đánh giá chỉ về tứ tưởng-chính trị của CNVC trong thời gian học vừa qua:

+ các giáo viên đa số đều có lập trường, bốn tưởng vững vàng vàng.

+ trong các vận động tập thể luôn luôn tích cực hưởng ứng tham gia các việc tổ chức kỉ niệm các dịp lễ lớn, đôi khi hang hái nhiệt độ huyết gia nhập tuyên truyền cho các trào lưu thi đua của ngành, của địa phương.

+ Tham gia tích cực và lành mạnh các hoạt động văn nghệ, thể thao vị ngành tổ chức.

+ các thành viên trong tổ có tinh thần học hỏi cùng tự học cao.

– Về chăm môn:

+ Thực hiện nghiêm túc quy chế trình độ chuyên môn của ngành; biên soạn giảng nghiêm túc, đúng chương trình thời khóa biểu.

+ Làm giỏi công tác dự giờ, thăm lớp, góp ý xây dựng cách thức cho đồng nghiệp.

+ liên tục sử dụng có hiệu quả bộ thứ dùng, thiết bị dạy học vì chưng Bộ giáo dục – Đào tạo ra cấp.

+ Tổ chức tốt việc rèn chữ viết mang đến Học sinh, có tham gia thi vòng trường.

– hỗ trợ danh sách kèm theo của cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt Lao động tiên tiến gồm từng nào đồng chí, trong list cần mô tả rõ họ tên, xếp loại, review của công đoàn, xác suất phần tram bỏ phiếu thế nào cần thế thể.


– Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp các đại lý sẽ địa thế căn cứ vào tình hình thực tế trong phòng trường đã đạt được trong năm học, từ kia hội đồng cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong bên trường triển khai tiến hành vứt phiếu lòng tin cho các cá thể đề nghị xét khuyến mãi danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm học và thu được hiệu quả thực tế như thế nào thì phải công khai minh bạch trực tiếp tại cuộc họp bình xét.

Dựa trên địa thế căn cứ vào hiệu quả lấy phiếu lòng tin cho các cá thể đạt thương hiệu Lao động tiên tiến và phát triển và danh hiệu chiến sỹ thi đua cung cấp cơ sở. Hội đồng thi đua khen thưởng của trường duy nhất trí ý kiến đề nghị cấp bên trên xét duyệt y và xếp một số loại 05 bạn hữu có tên trong danh sách kèm theo đạt danh hiệu LĐTT cấp cơ sở và ý kiến đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ cấp cửa hàng năm học mang lại 05 đồng minh có tên sau.

Phần tên các bạn hữu cũng cần liệt kê rõ cùng ghi ví dụ từng đồng chí, sau cuối là phần Hội đồng công ty trường duy nhất trí ý kiến đề nghị Hội đồng thi đua cấp trên xét chăm nom và công nhận danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến”.

Chốt lại cuộc họp nên thể hiện thông tin về: Biên bản được thực hiện và đã được đọc lại và thống nhất trải qua trước tổng thể hội đồng công ty trường với không bạn hữu nào có ý kiến gì khác. Bởi vậy Cuộc họp ngừng vào hồi….. Phút cùng ngày cần ghi rõ và bao gồm chữ ký kết ghi rõ bọn họ tên của thư ký chủ tọa.

2. Chủng loại biên bản họp bình xét danh hiệu thi đua và khen thưởng


TRƯỜNG ..............

HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

......, ngày..... Mon ...... Năm......

(MẪU) BIÊN BẢN HỌPBÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG

Năm học tập ............

Đơn vị:............................................................................................

Thời gian họp: Vào hồi........ Giờ,..........ngày .......tháng .....năm ....

Địa điểm: .............................................................................................

1. Nguyên tố họp:

Tổng số:........có mặt:.........;Vắng mặt:..........(Ghi rõ họ, tên, tại sao người vắng mặt) ………………………………………………….………..……. …………………….

………………………………………………….………..……. …………………….

Chủ trì cuộc họp:…………………………..…………………. …………………….

Thư ký:……………….………………………………………. …………………….

III. Nội dung:

Đơn vị tổ chức họp tiệm triệt với triển khai tiến hành công tác bình xét thương hiệu TĐ, KT năm học tập .......... Theo hướng dẫn số:......./HD-ĐHSPTDTTHN, ngày .......... Của Trường.

Đơn vị triển khai tổ chức triển khai bình xét danh hiệu thi đua cho cá nhân theo trình từ bỏ sau:

- Từng viên chức, fan lao cồn trình bè lũ bản trường đoản cú kiểm điểm (theo mẫu: câu chữ đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua ..........);

- Tập thể đơn vị nhận xét, góp ý kiến, bửa sung phiên bản tự đánh giá của từng cá thể trong đơn vị chức năng (Nêu rõ: phần nhiều ưu điểm; nhược điểm, tồn tại phải khắc phục);

- Trưởng đơn vị chức năng kết luận: Tổng phù hợp những chủ ý nhận xét về hiệu quả công tác, gần như mặt ưu, yếu điểm của từng cá thể vào biên bản, sau đó ghi trực đón nhận xét vào phiếu đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua của cá nhân.;

Căn cứ nội dung, tiêu chuẩn thi đua, đơn vị chức năng đã triển khai họp kiểm điểm và bỏ thăm bình xét danh hiệu thi đua mang đến các cá nhân của đơn vị năm học tập ...........

Chú ý:

- Lần 1: vứt phiếu bầu những cá nhân đạt danh hiệu “Lao hễ tiên tiến”

- Lần 2: vứt phiếu thai những cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (Theo tỉ trọng quy định)

a) công dụng bình xét danh hiệu thi đua như sau:

- thương hiệu cá nhân:

+ Đạt thương hiệu “Lao rượu cồn tiên tiến”có: …….… người.

+ Đạt thương hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” có: ……người. (Có list kèm theo)

+ không đạt có: ………………..…….………….người.

+ không bình xét có: ……………………..….. Người

- thương hiệu tập thể:

+ Đạt thương hiệu Tập thể lao động……………..……………………………………………

b) Đề nghị khen thưởng:

Căn cứ kết quả của viên chức; địa thế căn cứ tiêu chuẩn khen thưởng quy định, tập thể đơn vị chức năng nhất trí ý kiến đề xuất Hiệu trưởng khuyến mãi giấy khen cho:………………..người (Có list kèm theo)

Cuộc họp xong vào hồi…. Giờ cùng ngày. 100% những thành viên dự họp vẫn nhất trí thông qua.

THƯ KÝ(Ký cùng ghi rõ bọn họ tên)

TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký và ghi rõ bọn họ tên)


3. Biên bản họp bình xét thi đua cuối năm


TRƯỜNG ..............

HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

......, ngày..... Tháng ...... Năm......

(MẪU) BIÊN BẢN HỌP

BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG

Năm học tập ............

Đơn vị:............................................................................................

Thời gian họp: Vào hồi........ Giờ,..........ngày .......tháng .....năm ....

Địa điểm: .............................................................................................

1. Yếu tắc họp:

Tổng số:........có mặt:.........;Vắng mặt:..........(Ghi rõ họ, tên, nguyên nhân người vắng vẻ mặt) ………………………………………………….………..……. …………………….

………………………………………………….………..……. …………………….

Chủ trì cuộc họp:…………………………..…………………. …………………….

Thư ký:……………….………………………………………. …………………….

III. Nội dung:

Đơn vị tổ chức họp quán triệt với triển khai tiến hành công tác bình xét danh hiệu TĐ, KT năm học .......... Theo phía dẫn số:......./HD-ĐHSPTDTTHN, ngày .......... Của Trường.

Đơn vị triển khai tổ chức triển khai bình xét thương hiệu thi đua cho cá thể theo trình trường đoản cú sau:

- Từng viên chức, fan lao rượu cồn trình bè cánh bản tự kiểm điểm (theo mẫu: nội dung đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua ..........);

- Tập thể đơn vị chức năng nhận xét, góp ý kiến, xẻ sung bạn dạng tự review của từng cá nhân trong đơn vị (Nêu rõ: phần lớn ưu điểm; nhược điểm, tồn tại buộc phải khắc phục);

- Trưởng đơn vị kết luận: Tổng đúng theo những ý kiến nhận xét về hiệu quả công tác, mọi mặt ưu, điểm yếu của từng cá thể vào biên bản, sau đó ghi trực đón nhận xét vào phiếu đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua của cá nhân.;

Căn cứ nội dung, tiêu chuẩn chỉnh thi đua, đơn vị chức năng đã tiến hành họp kiểm điểm và bỏ phiếu bình xét danh hiệu thi đua cho các cá thể của đơn vị năm học tập ...........

Chú ý: - Lần 1: vứt phiếu thai những cá nhân đạt thương hiệu “Lao hễ tiên tiến”

- Lần 2: quăng quật phiếu thai những cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (Theo tỉ trọng quy định)

a) hiệu quả bình xét thương hiệu thi đua như sau:

- danh hiệu cá nhân:

+ Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”có: …….… người.

+ Đạt thương hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” có: ……người. (Có list kèm theo)

+ không đạt có: ………………..…….………….người.

+ ko bình xét có: ……………………..….. Người

- danh hiệu tập thể:

+ Đạt thương hiệu Tập thể lao động……………..……………………………………………

b) Đề nghị khen thưởng:

Căn cứ kết quả của viên chức; địa thế căn cứ tiêu chuẩn khen thưởng quy định, tập thể đơn vị chức năng nhất trí ý kiến đề nghị Hiệu trưởng khuyến mãi ngay giấy khen cho:………………..người (Có danh sách kèm theo)

Cuộc họp hoàn thành vào hồi…. Giờ cùng ngày. 100% các thành viên dự họp đang nhất trí thông qua.

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ bọn họ tên)


PHÒNG GD&ĐT............

TRƯỜNG MN..........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

.........., ngày ......tháng .......năm ......

BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA

Năm học............

Vào hồi .........ngày........, tại công sở trường..........tổ chức họp báo hội nghị họp hội đồng sư phạm công ty trường để bình xét, xếp loại thi đua thời điểm cuối năm học........

1. Nhân tố gồm tất cả :

Chủ toạ: Đ/c .......... - Hiệu trưởng.Thư ký: Đ/c .......... - GVPT chăm môn.Toàn thể cán cỗ GV - NV trong bên trường - bao gồm mặt.......(vắng mặt: ....... đ/c - có lý do)

2. Nội dung:

Tổ chức bình xét thi đua cho các cá nhân và nhà trường, năm học..............

Tổ chức lấy ý kiến nhận xét của những thành viên trong hội nghị.

III. Diễn biến:

Đ/c ........... - Hiệu trưởng thông qua các tiêu chí thi đua trong chiến lược thi đua khen thưởng ở trong phòng trường sẽ XD từ đầu xuân năm mới học của cá thể và công ty trường để toàn thể CB - GV - NV vắt được.Lấy ý kiến phát biểu của các cá nhân bình xét thi đua mang lại từng cá nhân CB,GV,NV toàn trường.Phát phiếu tin tưởng cho CB, GV, NV nhằm bình bầu những danh hiệu thi đua đến các cá nhân và bè phái nhà trường.

* danh sách CB, GV, NV đạt LĐTT bao gồm ......đ/c (Có list kèm theo).

* Danh hiệu đồng chí thi đua cung cấp cơ sở: gồm ....đ/c

Căn cứ vào tình trạng thực tế của phòng trường đã có được trong năm học, hội đồng CB - GV - NV trong bên trường đã triển khai bỏ phiếu tin tưởng cho các cá nhân đề nghị xét khuyến mãi ngay danh hiệu thi đua cấp đại lý năm học .......và thu được công dụng sau:

TT

Họ cùng tên

Tổng số phiếu

Tỉ lệ %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Căn cứ vào KQ lấy phiếu tin tưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu LĐTT và danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở. Hội đồng thi đua tâng bốc của trường độc nhất trí ý kiến đề nghị cấp bên trên xét coi sóc và xếp một số loại ........ đ/c mang tên trong list kèm theo giành danh hiệu LĐTT cấp các đại lý và đề xuất công nhận thương hiệu CSTĐ cấp cửa hàng năm học.......... đến ......đ/c mang tên sau:

Đ/c ...........Đ/c ..........Đ/c ...........Đ/c.........................

* Hội đồng đơn vị trường tốt nhất trí ý kiến đề xuất Hội đồng thi đua cấp trên xét xem xét và công nhận danh hiệu: “Tập thể lao hễ tiên tiến”.

Biên phiên bản được thống tốt nhất và thông qua trước cục bộ hội đồng nhà trường và không có bất kì ai có chủ ý gì khác. Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h00 phút cùng ngày./.

CHỦ TOẠ HỘI NGHỊTHƯ KÝ

Cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa Việt NamĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc------------------

BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA

CUỐI NĂM HỌC 20…-20…

TỔ KHỐI …

Thời gian: … tiếng …, ngày … tháng … năm 20…

Địa điểm: …………………………………………

Thành phần: Tổ khối … (5/5 bạn bè - vắng tanh 0)

Chủ trì: …………………………………………….

Thư kí: ……………………………………………..

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I/ Đánh giá buổi giao lưu của khối thời điểm cuối năm học: 20…-20…

1/ bốn tưởng-chính trị.

- các thành viên vào tổ có lập trường, bốn tưởng vững vàng vàng.

- lành mạnh và tích cực hưởng ứng việc tổ chức kỉ niệm các dịp lễ lớn.

- thâm nhập tuyên truyền mang đến các trào lưu thi đua của ngành, của địa phương.

- tích cực hưởng ứng những cuộc vận động béo do ngành vạc động.

- Tham gia tích cực và lành mạnh các hoạt động văn nghệ, thể thao vì ngành tổ chức.

- các thành viên vào tổ có ý thức học hỏi cùng tự học cao.

2/ chuyên môn.

- Thực hiện tráng lệ quy chế trình độ của ngành; soạn giảng nghiêm túc, đúng chương trình thời khóa biểu. Giáo án bổ sung (GDKNS-SDNLTK) đạt yêu cầu , theo yêu cầu phổ biến của Bộ giáo dục đào tạo - Đào tạo.

- Làm tốt công tác dự giờ, thăm lớp, góp ý xây dựng cách thức cho đồng nghiệp.

- tổ chức triển khai thao giảng 3 giờ ( tía đ/c -mỗi bằng hữu 1 huyết ), thi giáo viên giỏi mỗi bằng hữu 2 giờ phần đông đạt nhiều loại Tốt.

- làm hồ sơ đạt loại giỏi 5/5 bộ; hồ sơ soạn sử dụng máy tính, trình bày sạch đẹp, cụ thể và khoa học.

- thường xuyên sử dụng có công dụng bộ vật dùng, thiết bị dạy học vày Bộ giáo dục và đào tạo - Đào chế tác cấp.

- Nhiều đồng minh có sáng tạo độc đáo kinh nghiệm hay, thiết thực. Trong thời gian học 20...-20... Tổ gồm 4 ý tưởng xếp nhiều loại A với được chọn tham gia dự thi cấp Huyện, với năm học tập 20…-20… cả bốn ý tưởng đều đạt kết quả. Tư GV dự thi kiến thức và kỹ năng sư phạm đạt bố và sẽ dự giờ hai tiết dạy dỗ của cha giáo viên đã chờ công dụng .

- Tổ chức tốt việc rèn chữ viết cho HS, có tham gia thi vòng trường.

- Coi thi cùng chấm thi nghiêm túc, làm report kịp thời, chủ yếu xác.

3/ Các vận động khác:

- Thực hiện giỏi quy định về ngày công, giờ đồng hồ công.

- Thực hiện tráng lệ quy định về đồng phục ở trong phòng trường.

- Tham gia lành mạnh và tích cực và có kết quả các hoạt động, phong trào văn nghệ, thể thao bởi ngành tổ chức.

- Làm giỏi công tác công ty nhiệm lớp

- Làm tốt công tác làng hội hóa giáo dục và phổ cập giáo dục.

* Tồn tại: năn nỉ nếp sinh hoạt, thể dục, lau chùi của một số trong những lớp chưa thật tốt.

II/ hiệu quả bình xét thi đua cuối năm:

Dựa vào thang điểm được trải qua trong “Quy chế nội bộ” tại hội nghị CNVC, hiệu quả xếp các loại thi đua của những thành viên vào tổ như sau: