Bảng tổng hợp công dụng đánh giá giáo dục cuối kì I theo Thông tư 22 có phong cách thiết kế phần thống kê

Mẫu bảng tổng hợp công dụng đánh giá giáo dục đào tạo cuối học tập kì I là mẫu mã bảng tổng vừa lòng lại toàn bộ công dụng học tập cũng như những review của giáo viên giành riêng cho học sinh tiểu học tập trong học kỳ I. Mẫu mã bảng tổng đúng theo nêu vừa đủ thông tin của những môn. Mời độc giả cùng tham khảo chi tiết và thiết lập về mẫu bảng tổng đúng theo tại đây.

Hướng dẫn ghi bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục đào tạo của lớp theo thông tứ 22

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục đào tạo theo Thông tứ 22 mang đến giáo viên siêng Tiếng Anh

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục và đào tạo tiểu học

Nội dung cơ bạn dạng của Bảng tổng hợp hiệu quả đánh giá giáo dục và đào tạo cuối kì I theo Thông bốn 22 được thiết kế theo phong cách phần những thống kê như sau:BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC CUỐI HỌC KÌ I

Năm học tập ………………………..

Trường: ……………………………….

STT

Sốdanhbộ

Họ và tên học tập sinh

Ngày, thángnăm sinh

Nữ

Môn học và hoạt động giáo dục

Tiếng Việt

Toán

Khoa học

Lịch sửvà Địa lí

Ngoại ngữ

Tin học

Mức đạt được

Điểm KTĐK

Mức đạt được

Điểm KTĐK

Mức đạt được

Điểm KTĐK

Mức đạt được

Điểm KTĐK

Mức đạt được

Điểm KTĐK

Mức đạt được

Điểm KTĐK

….

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

* Cột nấc đạt được: phương pháp được mua cứng khoác định điểm Nếu tất cả trường hợp học sinh có Điểm thi trùng khớp với Mức giành được trong học tập kỳ thì chúng ta giữ nguyên như Bảng sẽ thiết kế.

=>Trường hợp review Mức giành được không trùng khớp với Điểm thi, Ví vụ điểm thi là 8 vẫn rất có thể đánh giá T, điểm thi là 9 vẫn có thể đánh giá là H…. Thì GV muốn điều chỉnh Mức đã đạt được thì nhấp thẳng vào ô Mức giành được không khớp với điểm thi để điều chỉnh.

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục và đào tạo cuối kì I theo Thông bốn 22 có phong cách thiết kế phần thống kê

*