Cách ghi phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

      2

Phiếu báo chuyển đổi hộ khẩu nhân khẩu là loại sách vở và giấy tờ không thể thiếu khi đề xuất làm thủ tục chuyển hộ khẩu, bóc hộ khẩu hoặc có ngẫu nhiên sự biến hóa nào khác tương quan đến sổ hộ khẩu. Cùng được pháp luật quy định biểu mẫu cụ thể để fan dân dễ áp dụng và bớt trở ngại trong công tác hành chính.


Khi nào bắt buộc dùng phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu?

Sổ hộ khẩu là căn cứ đặc trưng để cơ sở nhà nước có thể theo dõi và quản lý nơi cư trú của công dân. Bởi vì vậy, khi có sự thay đổi về hộ khẩu nhân khẩu, công dân đề nghị thực hiện thông tin lên cơ quan gồm thẩm quyền.

Tại Thông tư 36/2014/TT-BCA của bộ công an có quy định những trường phù hợp cần thực hiện biểu chủng loại phiếu báo chuyển đổi hộ khẩu nhân khẩu bao gồm:

Đăng ký kết thường trú,đăng ký tạm trú;Điều chỉnh những biến đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm bợ trú;Thay thay đổi nơi đăng ký thường trú, nhất thời trú;Xóa đăng ký thường trú, xóa đk tạm trú;Tách sổ hộ khẩu;Đổi, cung cấp lại sổ hộ khẩu, sổ trợ thời trú;Cấp giấy gửi hộ khẩu;Xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú;Gia hạn tạm trú.

Mẫu phiếu báo biến đổi hộ khẩu nhân khẩu – HK02


*
*
*
*
*
*
*
*
*