Word cho hackxuvip.com 365 Word 2019 Word 2016 Word 2013 Word 2010 Word 2007 xem thêm...Ít hơn

Word tất cả thể auto đếm những đường trong một tài liệu và hiển thị số mê say hợp sát bên từng mẫu văn bản. Điều này hết sức hữu ích khi chúng ta cần tham chiếu đến các đường ví dụ trong một tài liệu, ví dụ như một tập lệnh hoặc phù hợp đồng pháp lý.

*

Theo mặc định, những số tự mỗi dòng trong một tài liệu (ngoại trừ những người trong bảng, cước chú, chú giải cuối, vỏ hộp văn bạn dạng và đầu trang cùng chân trang). Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể chọn số chiếc để hiển thị. Ví dụ, chúng ta cũng có thể hiển thị số cái trong tất cả hoặc một phần tài liệu. Hoặc chúng ta có thể hiển thị số chiếc theo khoảng tầm cách, ví dụ như mọi chiếc thứ mười (10, 20, 30, v.v.).


Phiên bạn dạng mới hơnOffice 2007 - 2010

Bạn muốn làm gì?

Thêm số dòng

Bạn rất có thể thêm số loại vào toàn bộ hoặc một trong những phần tài liệu. Để xem số dòng, bạn phải ngơi nghỉ trong dạng xem bố trí in (bấm vào tab dạng xem để kiểm tra).


Lưu ý: 

Bảng được tính là một trong những dòng.

Một hình được tính là 1 dòng.

Hộp văn bản được tính là 1 trong những dòng nếu như nó được định vị trí nội con đường với văn bản trên trang. Nếu như văn bạn dạng trên trang sẽ xong sẵn quanh vỏ hộp văn bản, các dòng văn bạn dạng trên trang được tính. Loại văn phiên bản bên trong hộp văn bạn dạng không được tính.


Thêm số cái vào tổng thể tài liệu

Trên tab bố trí , trong nhóm thiết lập trang , bấm số dòng.


Lưu ý: Nếu tài liệu của doanh nghiệp được phân thành các phần và bạn muốn thêm số mẫu vào toàn bộ tài liệu, trước tiên bạn cần chọn tài liệu. Bấm chọn trong team chỉnh sửa trên tab trang đầu, rồi bấm chọn vớ cả. Hoặc thừa nhận CTRL + A.


Thực hiện trong số những thao tác sau:

Đến số thường xuyên trong toàn bộ tài liệu, hãy bấm liên tục.

Để ban đầu với hàng đầu trên mỗi trang, hãy bấm chuột khởi động lại từng trang.

Để ban đầu với hàng đầu sau mỗi vết ngắt phần, hãy bấm khởi rượu cồn lại từng phần.

Để biết thêm các tùy chọn đánh số mẫu nâng cao, chẳng hạn như đánh số theo khoảng thời hạn khác nhau, hãy bấm tùy chọnđánh số dòng, rồi bấm số dòng bên trên tab bố trí .

Thêm số mẫu vào một trong những phần hoặc đến nhiều phần

Bấm vào phần hoặc chọn các phần.

Trên tab bố trí , trong team thiết lập trang , bấm số dòng.

Bấm vào tùy chọnđánh số dòng, rồi bấm vào tab bố trí .

Trong list áp dụng cho , hãy bấm những phần đã chọn.

Bấm số dòng.

Chọn hộp kiểm đánh số Thêm dòng , rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Đầu trang

Loại quăng quật số dòng

Bạn có thể loại bỏ số loại khỏi toàn cục tài liệu, từ một trong những phần hoặc xuất phát điểm từ một đoạn văn.

Bấm vào tài liệu, hoặc nhấn vào phần hoặc đoạn văn mà bạn muốn loại vứt số dòng. Nếu bạn muốn loại vứt số cái khỏi nhiều phần, nên lựa chọn các phần.

Trên tab bố trí , trong nhóm thiết lập trang , bấm số dòng.

Thực hiện giữa những thao tác sau:

Để đào thải số chiếc khỏi toàn thể tài liệu hoặc phần, hãy bấm khôngcó.

Để sa thải số cái khỏi một quãng văn đơn, hãy nhấn vào ngăn ngăn cho đoạn văn hiện tại tại.

Đầu trang


Bạn hy vọng làm gì?

Thêm số dòng

Bạn rất có thể thêm số loại vào toàn bộ hoặc 1 phần tài liệu. Để xem số dòng, chúng ta phải ở trong dạng xem bố trí in (bấm vào tab dạng xem nhằm kiểm tra).


Lưu ý: 

Bảng được tính là 1 trong dòng.

Một hình được tính là 1 trong dòng.

Hộp văn bạn dạng được tính là 1 dòng ví như nó được xác định trí nội đường với văn bạn dạng trên trang. Ví như văn bạn dạng trên trang sẽ hoàn thành sẵn quanh hộp văn bản, những dòng văn bản trên trang được tính. Dòng văn bạn dạng bên trong hộp văn phiên bản không được tính.


Thêm số dòng vào toàn cục tài liệu

Trên tab bố trí trang , trong đội thiết lập trang , bấm số dòng.


Lưu ý: Nếu tài liệu của khách hàng được chia thành các phần và bạn muốn thêm số chiếc vào toàn cục tài liệu, trước tiên bạn cần chọn tài liệu. Bấm chọn trong nhóm chỉnh sửa bên trên tab trang đầu, rồi bấm chọn vớ cả. Hoặc dấn CTRL + A.


Thực hiện trong số những thao tác sau:

Đến số liên tục trong toàn cục tài liệu, hãy bấm liên tục.

Để bước đầu với hàng đầu trên mỗi trang, hãy bấm vào khởi cồn lại mỗi trang.

Để bước đầu với hàng đầu sau mỗi vệt ngắt phần, hãy bấm khởi rượu cồn lại từng phần.

Để biết thêm những tùy lựa chọn đánh số dòng nâng cao, chẳng hạn như đánh số theo khoảng thời gian khác nhau, hãy bấm tùy chọnđánh số dòng, rồi bấm số dòng bên trên tab bố trí .

Thêm số cái vào 1 phần hoặc đến đa số

Bấm vào phần hoặc chọn nhiều phần.

Trên tab bố trí trang , trong đội thiết lập trang , bấm số dòng.

Bấm vào tùy chọnđánh số dòng, rồi bấm vào tab bố trí .

Trong danh sách áp dụng cho , hãy bấm các phần đang chọn.

Bấm số dòng.

Chọn vỏ hộp kiểm đặt số Thêm dòng , rồi chọn tùy chọn chúng ta muốn.

Đầu trang

Loại vứt số dòng

Bạn rất có thể loại vứt số dòng khỏi toàn cục tài liệu, từ 1 phần hoặc xuất phát điểm từ một đoạn văn.

Bấm vào tài liệu, hoặc bấm vào phần hoặc đoạn văn mà bạn muốn loại bỏ số dòng. Nếu bạn có nhu cầu loại bỏ số chiếc khỏi nhiều phần, hãy lựa chọn các phần.

Trên tab bố trí trang , trong team thiết lập trang , bấm số dòng.

Thực hiện giữa những thao tác sau:

Để vứt bỏ số dòng khỏi toàn bộ tài liệu hoặc phần, hãy bấm khôngcó.

Để thải trừ số dòng khỏi một quãng văn đơn, hãy bấm vào ngăn ngăn cho đoạn văn hiện tại.