Vào từng kì thi đại học phần tử thống kê lên danh sách và thu xếp tên sỹ tử theo máy tự abc để xếp phòng thi. Công việc này rất cạnh tranh và mất không ít thời gian phải không các bạn? việc trở nên tiện lợi khi danh sách đã được bố trí theo sản phẩm tự abc. Mình sẽ trình làng tới các bạn cách thu xếp tên theo abc.

Thông thường xuyên họ cùng tên nhập trong và một cột. Vậy để bố trí theo tên đề nghị cắt riêng rẽ tên, thương hiệu lót với họ.

Vậy để bố trí bạn bắt buộc làm những quá trình sau:

1. Giảm riêng tên từ cột họ cùng tên

Bước 1: tạo thêm 2 cột sát bên cột Họ với tên (đặt tên cột Họ và cột Tên) copy toàn bộ dữ liệu sống cột Họ sang trọng cột Tên.

Bước 2: Lựa chọn cục bộ cột Tên, nhấn tổng hợp phím Ctrl + H.

- vỏ hộp thoại Find and Replace xuất hiện: Mục Find What các bạn nhập kí từ * cùng dấu cách; mục Replace để trống. Kế tiếp kích chọn Repalce All.

- vỏ hộp thoại thông báo xuất hiện thêm bạn kích lựa chọn OKClose vỏ hộp thoại Find and Repalce. Hiệu quả đã giảm được thương hiệu (như hình vẽ).

Bước 3: sử dụng hàm left() cùng hàm Len() để đưa giá trị Họ cùng Tên lót. Tại cột Họ nhập câu lệnh sau: LEFT(C3,LEN(C3)-LEN(E3)-1).

Kết trái lấy cực hiếm Họ (như hình vẽ):

Bước 4: Copy cục bộ cột Họ với cột Tên -> lựa chọn Paste Value lại vào địa chỉ hiện tại.

Chú ý: Chọn giá trị Paste Value nhằm khi xóa cột Họ cùng tên không biến thành lỗi.

Bước 5: Xóa cột Họ và tên. Insert thêm 2 cột khắc tên Tên Họ với cột Tên lót. Copy cục bộ dữ liệu từ bỏ cột Họ sang trọng cột Tên lót.

Bước 6: Bôi đen toàn thể cột Tên lót nhấn tổng hợp phím Ctrl + H, vỏ hộp thoại xuất hiện thêm Mục Find What bạn nhập kí từ bỏ * và dấu cách; mục Replace để trống. Tiếp nối kích lựa chọn Repalce All.

tác dụng đã giảm được tên lót.

Bước 7: Nhập câu lệnh sau vào ô C1 để lấy giá trị Họ (như hình vẽ).

Kết quả:

Bước 8: Copy cột Tên họ với cột Tên lót thực hiện dán lại vào vị trí hiện tại (sử dụng Paste Value) nhằm khi xóa cột họ và tên lót không xẩy ra lỗi.

Bước 9: Xóa cột Họ. Kết quả có bảng tài liệu sau:

Bước 10: Bạn kích chọn Data ->Sort (như hình vẽ).

Bước 11: hộp thoại mở ra bạn kích lựa chọn Add cấp độ để thêm trường sắp xếp.

Chú ý: sắp xếp theo lắp thêm tự Tên => Tên lót => Họ.

Kết quả sau khi sắp xếp:

Bước 12: Gộp 3 cột Tên họ, Tên lótTên thành một cột.

có không ít cách, mình ra mắt cách dễ dàng và đơn giản nhất: Insert 1 cột để Họ cùng tên với gõ lệnh như hình vẽ:

Bước 13: Copy cột Họ với tên và lựa chọn Paste Value đúng địa điểm cũ nhằm khi xóa 3 cột Tên họ, Tên lót, Tên không bị lỗi.

Bước 14: Xóa 3 cột Tên họ, Tên lót với Tên, để ý sửa lại số sản phẩm công nghệ tự nữa nhé. Vậy là dữ liệu của bạn đã được sắp xếp theo tên: