Cài đặt mail tự trả lời trong outlook 2010

      2
thông tin tư vấn học thức Tin VP bảo mật Mạng Máy bộ phần mềm
mang sử khi bạn đi ra ngoài , hoặc là di chuyển nghỉ … yêu cầu tạo một bức thư tự động trả lời khi nhận thấy thư trong Microsoft Outlook , cách làm như sau .

 

Bạn đề xuất tạo một bức thư bắt đầu với nội dung mong muốn gửi tự động phản hồi .

 

*

 

Bấm File ( trong Outlook 2007 bấm nút Office ) > Save As

Trong phần Save As , lựa chọn Outlook Template vào trường Save as type , với tên file bạn có nhu cầu , rồi bấm nút Save

 

*

 

Nếu các bạn dùng Outlook 2010 / 2013 / năm 2016 thì chọn Home > Rules > Manage Rules và Alerts.

Nếu sử dụng Outlook 2007 chọn Tools > Rules và Alerts...

 

*

 

Trong Rules and Alerts , lựa chọn New Rule …

 

*

 

Trong cửa sổ Rules Wizard , lựa chọn Apply rule on message I receive nêu như các bạn dùng Outlook 2010 / 2013 .

Nếu các bạn dùng Outlook 2007 thì lựa chọn Start from a blank rule và chắt lọc Check messages when they arrive , bấm Next

 

*

 

Trong hành lang cửa số mới , lưu lại tích vào sent only khổng lồ me vào Outlook 2010 / 2013, hoặc chọn where my name is in the To vào Outlook 2007, bấm Next

 

*

 

Đánh dấu tích vào reply using a specific template trong phần Select action(s), với bấm a specific template vào phần Edit the rule description

 

*

 

Trong cửa sổ Select a Reply Template , chọn User Templates in tệp tin System

Tìm cho tới file chúng ta đã tạo ra trước đó với ngôn từ phản hồi

 

*

 

Rồi bấm Next không ghi lại tích vào bất kì vứt bỏ nào .

Đưa thương hiệu của auto trả lời phản bội hồi của bạn trong phần Specify a name for this rule , rồi bấm Finish để hoàn tất .