Cam kết bảo mật thông tin của nhân viên

      7
*

...loại khủng hoảng pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...


*
Danh mục
*
Sơ thiết bị WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

mẫu hợp đồng => PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (VỀ CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT) tải về Ấn vào đó để tạo ra hợp đồng này

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

 

PHỤ LỤC 1- HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(V/v: khẳng định bảo mật thông tin & nhiệm vụ vật chất)

Căn cứ chính sách tại Bộ pháp luật lao đụng và để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty.

Căn cứ vừa lòng đồng lao cồn số……………….. đã ký giữa hai bên.

Hôm nay, ngày …tháng … năm…….. Tại: ………………Chúng tôi gồm:

BÊN A: (Người áp dụng lao động):

CÔNG TY …………………………………..

Điện thoại: …………………………………..

Đại diện: Ông/Bà………………………………….. . - Chức vụ:. ……………………………

(Sau đây hotline là “Công ty”)

Bên B: (Người lao động)

Ông/Bà: …………………………………..

CMND/CCCD số: …………… cấp cho ngày:……………… vị trí cấp:……………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………..

Điện thoại: …………………………………..

(Sau đây gọi là “Người lao động”)

Sau lúc trao đổi, phía 2 bên thống duy nhất ký bạn dạng Phụ lục phù hợp đồng lao cồn này, lý lẽ về trách nhiệm và cam kết bảo mật thông tin của người lao hễ - với văn bản như sau :

Điều 1 : TÀI LIỆU/THÔNG TIN BẢO MẬT

1.1. Kín đáo kinh doanh và tài sản trí tuệ : được gọi là những thông tin, tài liệu trình bày hoặc lưu trữ dưới các dạng như : văn bản, file sản phẩm công nghệ tính, thư điện tử, hình ảnh, mã code, phần mềm tin học mà công ty có được và thuộc quyền mua hợp pháp của mình.

Bí mật sale và gia sản trí tuệ còn được hiểu và tiến hành theo chính sách hiện hành của quy định Việt Nam với thông lệ nước ngoài (trong ngôi trường hợp quy định Việt Nam chưa có quy định )

1.2. Thông tin bảo mật : là những thông tin thuộc kín đáo kinh doanh và gia sản trí tuệ nêu trên Điều 1.1 mà fan lao động trong thừa trình thao tác tại công ty biết được hoặc tiếp cận được.

1.3. Tương xứng với các quy định sinh hoạt trên, doanh nghiệp quy định những thông tin, tư liệu sau đó là tài sản của Công ty, cần phải bảo mật với giữ gìn vì quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

1. List khách hàng, thông tin khách hàng.

2. Sổ sách tài chính kế toán, hội chứng từ ngân hàng.

3. Khối hệ thống các ứng dụng cài để lên trên máy vi tính của Công ty.

4. Kế hoạch kinh doanh, báo cáo hoạt cồn kinh doanh.

5. Các tài liệu về tình hình tài chính của người tiêu dùng (vay, nợ, buộc phải thu ).

6. Kế hoạch/ý tưởng kinh doanh.

7. Tài liệu tế bào tả, phân tích kiến thiết hệ thống, phần mềm, tài liệu giải đáp và các tài liệu được phổ cập nội bộ.

8. Khóa mã phiên bản quyền các phần mềm sử dụng vào Công ty.

Ghi chú: hạng mục tài liệu/thông tin bảo mật nêu trên hoàn toàn có thể được Công ty bổ sung cập nhật vào bất kỳ lúc nào. Khi bổ sung cập nhật sẽ thông báo cho những người lao động.

Điều 2 : CAM KẾT CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Người lao hễ có trách nhiệm và cam kết bảo mật tất cả những tài liệu/thông tin bảo mật của chúng ta - cách thức và nêu trên Điều 1 Phụ lục này.

Người lao động cam đoan không tự ý sao chép, cung cấp, giao thương hoặc thực hiện những thông tin/tài liệu bảo mật cho ngẫu nhiên ai, vì ngẫu nhiên lý vị và mục tiêu gì nếu không có sự gật đầu bằng văn bạn dạng của Công ty.

Người lao động cam kết không cung cấp thông tin lên mạng bằng phương pháp phát tán hình ảnh chụp màn hình phần mềm, một phần hoặc toàn screen hoặc bất kể hành vi như thế nào tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ thông tin trải qua Internet.

Trong trường hợp vi phạm cam đoan này, ngoài câu hỏi phải chịu vẻ ngoài xử lý, kỷ công cụ như cách thức của pháp luật, fan lao cồn còn đề nghị bồi thường toàn bộ thiệt hại bởi vì hành vi vi phạm của chính mình gây ra theo luật pháp của pháp luật.

Trong trường hòa hợp vi phạm khẳng định này, cơ mà vì vì sao khách quan doanh nghiệp chưa đánh giá được mức độ thiệt hại cùng sự ảnh hưởng đến nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp của bạn thì phụ thuộc vào mức độ vi phạm, fan lao động đồng ý sẽ bị xử lý kỷ phép tắc lao động mang lại mức tối đa là loại trừ (theo nguyên lý trong Nội quy lao động) và đề xuất có nhiệm vụ bồi thường cục bộ thiệt hại do mình tạo ra cho công ty theo phương pháp của pháp luật.

Điều 3 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Bản Phụ lục này là một bộ phận không bóc tách rời của vừa lòng đồng lao động đã ký giữa hai bên, có giá trị trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng lao động và vẫn có giá trị buộc ràng với bên B trong tầm 5 năm kể từ ngày nhị bên xong hợp đồng lao động.

Hai bên cam đoan thực hiện nay đúng các pháp luật tại phiên bản Phụ lục này. Hầu hết sự vậy đổi, bổ sung cập nhật chỉ có mức giá trị khi được cả nhì bên gật đầu bằng văn bản.

Người lao động cam đoan hiểu rõ phần đông nội dung chế độ trong bản Phụ lục này, trường đoản cú nguyện cam đoan và không khiếu nại về sau.

Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 (một) bản.