Cao đẳng y tế đồng nai lên đại học

      2

A. GIỚI THIỆU

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

I. Thông tin chung

1. Thời hạn xét tuyển

Trường tuyển sinh những đợt trong thời gian và dấn hồ sơ đăng ký xét tuyển liên tục.

2. Làm hồ sơ xét tuyển

- Phiếu đk xét tuyển.(tải phiếu đăng ký:Phiếu xét tuyển chọn CĐ chủ yếu quy,Phiếu xét tuyển TC chính quy)

- Đối với cđ chính quy: bản sao học tập bạ lớp 12 hoặc phiếu báo điểm thi tốt nghiệp THPT non sông (tùy vào cách tiến hành xét tuyển); bằng xuất sắc nghiệp trung học phổ thông (hoặc ngã túc THPT) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trong thời điểm tạm thời trong cùng năm tuyển chọn sinh; giấy hội chứng nhận đối tượng người dùng ưu tiên (nếu có).

- Đối cùng với trung cấp chủ yếu quy: bạn dạng sao học tập bạ lớp 12; bằng giỏi nghiệp trung học phổ thông (hoặc bửa túc THPT) hoặc giấy bệnh nhận xuất sắc nghiệp tạm thời trong thuộc năm tuyển sinh; giấy bệnh nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

3. Đối tượng tuyển chọn sinh

Hệ cao đẳng, trung cấp: Thí sinh giỏi nghiệp thpt hoặc tương đương.Hệ sơ cấp:Thí sinh đã giỏi nghiệp thcs hoặc tương tự trở lên.

4. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh bên trên toàn quốc.

5. Phương thức tuyển sinh

- Đối với cđ chính quy

+ cách tiến hành 1: Xét tuyển chọn dựa vào tác dụng thi trung học phổ thông năm 2022.

+ phương thức 2: xét tuyển dựa vào hiệu quả học bạ lớp 12.

Thí sinh lựa chọn một trong 6 tổng hợp sau:

Toán – VănToán – AnhVăn – AnhKhoa học tự nhiên – VănKhoa học tự nhiên và thoải mái – AnhKhoa học tự nhiên và thoải mái – Toán

* công nghệ tự nhiên: (vật lý – hóa học – sinh học)

- Đối với hệ trung cấp thí sinh lựa chọn một trong 2 tổng hợp sau:

Toán – VănToán – Sinh

6. Học phí

Đang cập nhật.

II. Các ngành tuyển chọn sinh

Thời gian đào tạo:

Hệ cao đẳng chính quy: 3 năm.Hệ trung cấp bao gồm quy: 2 năm.

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ vừa lòng môn xét tuyển

Hệ cao đẳng

Điều dưỡng

6720301

1. Toán – Văn2. Toán – Anh 3. Văn – Anh 4. Khoa học tự nhiên – Văn5. Khoa học tự nhiên và thoải mái – Anh6. Khoa học tự nhiên và thoải mái – Toán

* khoa học tự nhiên: thiết bị lý – chất hóa học – Sinh học.

Dược

6720201

Hộ sinh

6720303

Kỹ thuật hồi phục chức năng

6720604

Kỹ thuật xét nghiệm Y học

6720602

Hệ trung cấp

Y sĩ

5720101

Toán – VănToán – Sinh

C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

*
TrườngCao đẳng Y tế Đồng Nai

*

*
Cán bộ nhân viên cấp dưới trườngCao đẳng Y tế Đồng Nai
*
Đoàn thanh niên tp hcm trường cđ Y tế Đồng Nai
*
Sinh viên trườngCao đẳng Y tế Đồng Nai trong ngày hiến tiết nhân đạo