Câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng thi công chức có đáp án

      26

Câu 2: trong bảng tính Excel, trên ô A2 có sẵn cực hiếm số 25 ; trên ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận thấy kết quả:


Câu 3: trong soạn thảo Word, muốn trình diễn văn bản dạng cột (dạng thường thấy trên các trang báo với tạp chí), ta thực hiện:


Câu 8: vào khi thao tác làm việc với Word, tổng hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bạn dạng đang soạn thảo:


Câu 9: vào bảng tính Excel, tại ô A2 bao gồm sẵn quý hiếm chuỗi "Tin hoc" ;ô B2 có mức giá trị số 2008. Trên ô C2 gõ vào phương pháp =A2+B2 thì cảm nhận kết quả:


Câu 12: lúc đang làm việc với Excel, tổng hợp phím nào được cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô thứ nhất (ô A1) của bảng tính ?


Câu 13: khi đang thao tác làm việc vơi Windows, muốn phục sinh lại đối tượng đã xóa trong Recycle Bin, ta thực hiện:


Câu 14: trong khi thao tác làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, thứ nhất ta bắt buộc gõ:


Câu 15: lúc đang làm việc với PowerPoint, muốn cấu hình thiết lập lại bố cục (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ,...) của Slide, ta triển khai :


Câu 17: Trong cơ chế tạo bảng (Table) của ứng dụng Winword, muốn tách bóc một ô thành nhiều ô, ta thực hiện:


Câu 20: Trong cơ chế tạo bảng (Table) của ứng dụng Winword, nhằm gộp các ô thành một ô, ta triển khai : Chọn các ô nên gộp, rồi lựa chọn menu lệnh :


Câu 21: lúc đang thao tác làm việc với Windows, muốn xem tổ chức những tệp với thư mục trên đĩa, ta hoàn toàn có thể sử dụng :


Câu 23: vào Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Trên ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) thì nhận được hiệu quả ?


Câu 25: vào Windows, khi xóa tệp tin hoặc folder thì nó được giữ trong Recycle Bin, mong xóa hẳn tệp tin hoặc thư mục ta bấm tổ hợp phím ?


Câu 36: Trên screen Word, tại dòng có chứa những hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, sản phẩm công nghệ in, ..., được điện thoại tư vấn là:


Câu 39: vào windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc thư mục nằm gần cạnh nhau trong một danh sách ?


Câu 43: trong bảng tính Excel, trên ô A2 có sẵn quý giá số không (0); tại ô B2 gõ vào bí quyết =5/A2 thì nhận ra kết quả:


*

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5
Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9
Lớp 10Lớp 11Lớp 12
Kiểm tra 15 phútKiểm tra 1 tiết
Kiểm tra học kì 1Kiểm tra học kì 2
Luyện thi theo bài học
Luyện thi trung học phổ thông Quốc Gia

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5
Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9
Lớp 10Lớp 11Lớp 12
Bài họcBài soạnBài giảng
Bài giới thiệuBài hướng dẫn
Bài làm vănBài trắc nghiệm
Kiểm tra 15PKiểm tra 1 tiết
Kiểm tra HK1Kiểm tra HK2
Thi vào lớp 10Tốt nghiệp THPT