Có mấy cách tạo mới một văn bản trong word

      4

Truy nhập tài liệu của người sử dụng từ trang bị tính, laptop bảng hoặc điện thoại bằng OneDrive.

Chia sẻ tài liệu của người tiêu dùng và làm việc với tín đồ khác.

Theo dõi với xem lại những thay đổi.


Tạo tài liệu

Trên tab Tệp , hãy bấm Mới.

Trong hộp Tìm kiếm mẫu mã trực tuyến , nhập một số loại tài liệu bạn muốn tạo, rồi nhấn ENTER.


Mẹo: Để bắt đầu từ đầu, hãy chọn Tài liệu trống. Hoặc, để thực hành việc sử dụng những tính năng của Word, hãy thử một hướng dẫn học tập như chào mừng chúng ta đến cùng với Word, Chèn mục lục thứ nhất của bạn và nhiều nội dung khác.


*


Thêm và format văn bản

Đặt con trỏ và nhập một trong những văn bản.

Để định dạng, nên lựa chọn văn bản, rồi lựa chọn một tùy chọn: Đậm, Nghiêng, Dấu đầu dòng, Đánh số và những tùy lựa chọn khác.


*

Thêm Ảnh, Hình dạng, SmartArt, Biểu thiết bị và nhiều hơn nữa

Chọn tab Chèn.

Bảng - lựa chọn Bảng, di loài chuột qua form size bạn muốn, rồi chọn.

Ảnh - chọn Ảnh, duyệt ảnh từ laptop của bạn, chọn hình hình ảnh cổ phiếu hoặc thậm chí tìm tìm trên Bing.


Hình - lựa chọn Hình, rồi chọn hình từ danh sách thả xuống.

Biểu tượng - chọn Biểu tượng, chọn hình tượng bạn muốn, rồi lựa chọn Chèn.

Mô hình 3D - chọn Mô hình 3D, lựa chọn từ tệp hoặc nguồn trực tuyến, tiếp cận hình hình ảnh bạn muốn, rồi lựa chọn Chèn.

SmartArt - chọn SmartArt, lựa chọn một Đồ họa SmartArt, rồi lựa chọn OK.

Biểu đồ - chọn Biểu đồ, lựa chọn biểu đồ các bạn muốn, rồi chọn OK.

Ảnh chụp screen - chọn Ảnh chụp screen và lựa chọn một hình ảnh từ danh sách thả xuống.


*

*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, công ty chúng tôi càng cung ứng bạn được xuất sắc hơn.)Bạn rất có thể giúp bọn chúng tôi nâng cấp không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, cửa hàng chúng tôi càng hỗ trợ bạn được xuất sắc hơn.)
Tiếng Việt (Việt Nam) California Consumer Privacy Act (CCPA) Opt-Out Icon gạn lọc quyền riêng tư của người tiêu dùng ở California California Consumer Privacy Act (CCPA) Opt-Out Icon chọn lọc quyền riêng biệt tư của người sử dụng ở California © hackxuvip.com 2022