Có những chiều thành phố mưa bay dan nguyen

      6
bao gồm chiều tp mưa bay khu dã ngoại công viên buồn tượng đá cũng bi hùng Chân đi tìm kiếm tuổi hồng sa mạc nắng và nóng Câu khiếp giáo con đường ngày mon trút nhức thương bao hàm chiều tp mưa bay Thương em gầy giọng hát liên lâu năm Nghe tương đối thở chạnh lòng khơi niềm nhớ Môi nhăn mắt đỏ mòn mỏi theo chờ lâu Cuộc tình này đã thoát xa tầm tay với Tiếng hát em còn trên đây tơ vương lệ thấm đầy Hồn còn say men ân ái chiều ấy bóng hình em còn phía trên đã khuất sau trời mây Em đi rồi thành phố hôm nay Mưa giăng đầy nóng sốt tim này Em đi rồi đáng nhớ xưa còn đấy Em đi mất rồi còn lưu giữ chăng tình này ... Bao gồm chiều tp mưa bay khu vui chơi công viên buồn tượng đá cũng bi đát Chân đi kiếm tuổi hồng sa mạc nắng và nóng Câu gớm giáo đường ngày tháng trút đau thương có những chiều thành phố mưa bay Thương em nhỏ giọng hát liên nhiều năm Nghe tương đối thở chạnh lòng khơi niềm nhớ Môi nhăn mắt đỏ mòn mỏi theo chờ lâu Cuộc tình đó đã khuất xa tầm tay Tiếng hát em còn phía trên tơ vương lệ ngấm đầy Hồn còn say men ái ân chiều ấy bóng dáng em từ hiện nay đã khuất sau trời mây Em đi rồi thành phố bây giờ Mưa giăng đầy lanh tanh tim này Em đi rồi đáng nhớ yêu còn đấy Em đi mất rồi ... Còn nhớ chăng ... Tình ... Này"
bài hát vào album
Nghe nhạc Nghe toàn bộ 33 bài.
Trọng Tấn

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.