Đại học bách khoa hà nội điểm chuẩn 2017

      1
*
*
*

*
*

ĐH Bách Khoa tía điểm chuẩn chỉnh 2017

Sáng 31/07, ngôi trường Đại học Bách Khoa đã chào làng điểm trúng tuyển những ngành, đội ngành (Diện xét tuyển đh và cao đẳng theo tác dụng kỳ thi THPT nước nhà 2017)

BẢNG ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2017

STT

Ngành / team ngành

Điểm trúng tuyển chọn 2017

Điểm trúng tuyển 2016

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

1

106

Khoa học thiết bị tính;Kỹ thuật trang bị tính

28.00

25.50

2

108

Kỹ thuật Điện - Điện tử; nghệ thuật Điện tử - Truyền thông; kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa hóa

26.25

24.25

3

109

Kỹ thuật Cơ khí; nghệ thuật Cơ điện tử; kỹ thuật Nhiệt

25.75

23.75

4

112

Kỹ thuật Dệt; technology may

24.00

22.50

5

114

Kỹ thuật Hóa học; công nghệ Thực phẩm; công nghệ Sinh học

26.50

24.00

6

115

Kỹ thuật công trình Xây dựng; kỹ thuật Xây dựng dự án công trình giao thông; Kỹ thuật dự án công trình thủy; Kỹ thuật dự án công trình biển; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

24.00

22.75

7

117

Kiến trúc

21.25

28.75

8

120

Kỹ thuật Địa chất; kỹ thuật Dầu khí

23.50

20.00

9

123

Quản lý Công nghiệp

25.25

23.50

10

125

Kỹ thuật Môi trường; quản lý Tài nguyên cùng Môi trường

24.25

23.25

11

126

Công nghệ nghệ thuật Ô tô; kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật hàng không

26.25

24.00

12

128

Kỹ thuật khối hệ thống Công nghiệp; Logistics và thống trị chuỗi Cung ứng

25.75

23.00

13

129

Kỹ thuật vật liệu

22.75

22.00

14

130

Kỹ thuật Trắc địa - bạn dạng đồ

20.00

20.50

15

131

Công nghệ Kỹ thuật vật liệu Xây dựng

23.00

22.00

16

137

Vật lý Kỹ thuật

24.00

23.00

17

138

Cơ Kỹ thuật

23.50

23.00

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH)

18

206

Khoa học thứ tính(CLC, huấn luyện và đào tạo bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)

26.00

23.25

19

207

Kỹ thuật trang bị tính(CLC, huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh, học phí tương ứng)

24.50

21.50

20

208

Kỹ thuật Điện - Điện tử(Tiên tiến, huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh, học phí tương ứng)

23.25

21.50

21

209

Kỹ thuật Cơ khí(CLC, huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh, chi phí khóa học tương ứng)

22.75

20.25

22

210

Kỹ thuật Cơ điện tử(CLC, giảng dạy bằng giờ Anh, ngân sách học phí tương ứng)

24.50

22.25

23

214

Kỹ thuật Hoá học(CLC, đào tạo và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh, chi phí khóa học tương ứng)

25.50

22.75

24

215

Kỹ thuật dự án công trình Xây dựng(CLC, đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh, chi phí khóa học tương ứng)

21.75

20.50

25

216

Công nghệ Kỹ thuật vật liệu Xây dựng(CLC, huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh, học phí tương ứng)

20.25

19.00

26

219

Công nghệ Thực phẩm(CLC, huấn luyện và giảng dạy bằng tiếng Anh, chi phí khóa học tương ứng)

25.25

21.00

27

220

Kỹ thuật Dầu khí(CLC, đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh, ngân sách học phí tương ứng)

20.00

19.00

28

223

Quản lý công nghiệp(CLC, huấn luyện bằng tiếng Anh, ngân sách học phí tương ứng)

22.50

19.75

29

225

Quản lý Tài nguyên và Môi trường(CLC, đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh, chi phí khóa học tương ứng)

20.50

19.75

30

241

Kỹ thuật Môi trường(CLC, đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh, ngân sách học phí tương ứng)

21.25

19.50

31

242

Công nghệ kỹ thuật Ô tô(CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, ngân sách học phí tương ứng)

23.50

20.50

32

245

Kỹ thuật Xây dựng công trình xây dựng Giao thông (CLC, huấn luyện và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh, ngân sách học phí tương ứng)

20.00

19.00

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

33

C65

Bảo dưỡng công nghiệp (Cao đẳng) - Đợt 1

14.00

14.25

Địa điểm nhập học: trường Đại học tập Bách Khoa - Tòa công ty H6 cơ cũng chính vì An, khu city Đại học giang sơn TP.HCM tại Thủ Đức.