Đề cương tiếng anh lớp 7 học kì 2 năm học 2021

      2

Đề cương ôn tập triết lý học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh 7 bắt đầu tổng hợp tổng thể kiến thức bám sát đít SGK và công tác Tiếng Anh của cục Giáo dục, giúp học sinh hiểu và nắm rõ kiến thức vẫn học.


I. CẤU TRÚC CHỈ KHOẢNG CÁCH VỚI IT

1. Câu hỏi khoảng cách:

Cấu trúc: How far is it from + địa điểm A + to + vị trí B?

Ví dụ: How far is it from here to lớn the beach? (Bãi biển cách đó bao xa?)

2. Thực hiện It để chỉ khoảng cách:

Cấu trúc: It is (about) + khoảng cách + from + địa điểm A + to lớn + địa điểm B.

Ví dụ:

A: How fax is it to lớn the airport? (Sân bay cách đó bao xa?)

B: It is about 30km. (Khoảng 30km.)

A: How far is it from here to the restaurants? (Nhà hàng cách đó bao xa?)

B: Chopper"s restaurant is about 500 metres from here. (Nhà hàng Chopper từ thời điểm cách đây 500m.)

II. CẤU TRÚC VỚI “USED TO”

1. Used to lớn + Verb: sẽ từng, từng

- duy nhất thói quen, một hành vi thường xuyên xảy ra trong quá khứ và hiện thời không còn nữa.

Ví dụ:

- I used to smoke a packet a day but I stopped two years ago. ( trước đây tôi hút 1 gói thuốc 1 ngày nhưng từ hai năm trở lại trên đây tôi không hút thuốc lá nữa.)

- Ben used khổng lồ travel a lot in his job but now, since his promotion, he doesn"t. ( Ben thường đi du lịch rất nhiều lúc làm quá trình trước đây, nhưng kể từ khi anh ấy luân chuyển các bước thì không còn nữa.)

- I used to drive lớn work but now I take the bus. ( trước đó tôi hay lái xe đi làm nhưng bây chừ tôi đi làm việc bằng xe cộ buýt.)

2. Tín hiệu nhận biết

Trong câu thường xuyên có: used to, didn’t use to, did ... Use to

3. Giữ ý: trong câu hỏi và bao phủ định thì chữ “d” vào used được lược bỏ

- vào câu hỏi: Did + S + use to V?

- Câu đậy định: S + didn’t use lớn V.

Ví dụ:

Did you use khổng lồ play table tennis when you were a child? (Bạn bao gồm từng nghịch bóng bàn lúc còn nhỏ không?) - No, I didn’t. (Không, tôi không có.)

I didn’t use lớn swim when I was 5. (Tôi không thường xuyên hay bơi lội khi tôi 5 tuổi.)


III. CONNECTORS: ALTHOUGH, DESPITE/IN SPITE OF, HOWEVER, NEVERTHELESS

1. Các từ cùng mệnh đề chỉ sự tương phản: in spite of/ despite cùng although

a. Nhiều từ chỉ sự tương phản: in spite of/ despite (mặc dù/bất chấp).

- họ sử dụng nhiều từ in spite of hoặc despite trước một danh từ bỏ hoặc một các danh từ.

in spite of /despite + noun/ noun phrase/ gerund phrase

Ví dụ:

Despite/ in spite of being so young, he performs excellently.

(Mặc mặc dù còn khôn xiết trẻ tuy thế cậu ấy màn biểu diễn xuất sắc.)

Despite/ in spite of his young age, he performs excellently.

(Mặc dù nhỏ tuổi nhưng lại cậu ấy màn trình diễn xuất sắc.)

b. Mệnh đề chỉ sự tương phản: though/ although/ even though

Chúng ta thực hiện although/ though (mặc dù) trước một mệnh đề mang chân thành và ý nghĩa tương phản, đối lập. Quanh đó although ta rất có thể dùng though hoặc even though để cố gắng thế.


Although + S + V, clause (mệnh đề)

Ví dụ:

Although the weather was bad, we had a wonderful holiday.

(Mặc cho dù thời máu xấu, shop chúng tôi vẫn có kỳ nghỉ tuyệt vời.)

Even though I don"t lượt thích her, I try my best lớn help her.

( tuy nhiên tôi không ưng ý cô ấy, tôi nỗ lực hết sức giúp đỡ cô ấy.)

2. Từ bỏ chỉ sự tương phản: however/ nevertheless (tuy nhiên)

However/ Nevertheless, S + V

However/ Nevertheless đứng trung tâm mệnh đề được ngăn cách với 2 mệnh đề vị dấu "," và ";" hoặc giữa dấu "." với ","

Ví dụ:

She is young. However, she is very talented.

(Cô ấy còn trẻ. Tuy vậy cô ấy cực kỳ tài năng.)

It rained very hard; nevertheless, I went khổng lồ school on time

(Trời mưa to; cho dù vậy, tôi vẫn đi học đúng giờ.)

- bên cạnh ra, để nhấn mạnh ý tương phản, đối nghịch ta có thể sử dụng như một trạng từ vấp ngã nghĩa cho một tính trường đoản cú hoặc một trạng từ khác


However + adj +S +be, clause (mệnh đề)

However + adv + S + V, clause (mệnh đề)

Ví dụ:

However cold the weather is, I will go out now,

(Dù thời tiết gồm lạnh ráng nào đi nữa, tôi vẫn đi ra ngoài.)

However quickly he ran, he didn"t go to lớn school on time.

(Dù bao gồm chạy nhanh cụ nào thì anh ấy vẫn chưa đến trường đúng giờ.)

IV. WH – QUESTIONS

Wh-word

Ý nghĩa

Ví dụ

1. What (cái gì)

 

Được dùng để hỏi thông tin về một điều gì đó, hỏi một ai để chứng thực thông tin hoặc kể lại điều vừa nói

 

a. What đóng vài trò tân ngữ

What + trợ đụng từ + S + V?

Ví dụ: What are you doing? (Bạn đang làm gì đấy?)

What’s your name? ( Tên bạn là gì?)

b. What nhập vai trò công ty ngữ

Từ để hỏi What nhiều lúc đóng vai trò chủ ngữ trong câu, ta bỏ trợ cồn từ và phân chia động từ chủ yếu theo sau What nghỉ ngơi dạng số ít?

What + V(chia số ít)…?

Ví dụ: What happened? (Chuyện gì đã xảy ra?)

What is going on now? ( Điều gì đang xảy ra bây giờ?)

2. Who (ai)

 

Được dùng để hỏi người tiến hành hành động

a. Who đóng vai trò là tân ngữ

Who + trợ rượu cồn từ + S + V?

Ví dụ: Who vị you go khổng lồ school with? (Bạn đến lớp với ai?)

Who did you invite lớn the party? (Bạn đã mời ai cho bữa tiệc?)

b. Who nhập vai trò là chủ ngữ (trực tiếp thực hiện hành động)

Who + V (chia số it)…?

Ví dụ: Who is talking in our class? (Ai đang thì thầm trong lớp của bọn chúng ta?)

Who ate all the cakes in the fridge? (Ai đã ăn hết số bánh phía trong gầm tủ lạnh?)

3. Where (ở đâu)

 

Được dùng làm hỏi về địa điểm, vị trí

Where + trợ cồn từ + S+ V?

Ví dụ: Where is your house? (Nhà của khách hàng ở đâu?)

Where have you gone for a week? (Bạn đã đi đâu trong một tuần?)

4. When (khi nào)

 

Được dùng để hỏi về thời gian , thời điểm

When+ trợ hễ từ + S+ V?

Ví dụ: When will you comeback home? (Khi nào bạn sẽ về nhà?)

When does the sun set? (Khi nào mặt trời lặn?)

5. How (như ráng nào)

 

Dùng nhằm hỏi về phong thái thức, sệt tính cũng giống như tính giải pháp của nhà thể.

How + trợ động từ + S+ V?

Ví dụ: How are you? (Bạn tất cả khỏe không?)

How do you know about him? (Làm nạm nào để chúng ta biết về anh ấy?)

6. How often

 

Dùng nhằm hỏi về nấc độ hay xuyên thao tác gì

 

How often + trợ động từ + S+ V?

Ví dụ: How often vì chưng you visit your grandparents? (Bạn có thường xuyên đến thăm ông bà không?)

How often does he go swimming? (Bao lâu thì anh ấy đi bơi?)

7. Why (tại sao)

 

Dùng nhằm hỏi về lý do, nguyên nhân

Why + trợ đụng từ + S+ V?

Ví dụ: Why vì you buy this skirt? (Tại sao bạn lại thiết lập chiếc đầm này?)

Why did you behave so rudely? (Tại sao các bạn lại cư xử thô lỗ như vậy?)


V. ADVERBIAL PHRASES (CỤM TRẠNG TỪ)

1. Định nghĩa

- cụm trạng trường đoản cú là cụm có 2 hay nhiều từ đóng vai trò như một trạng từ. Nó hỗ trợ thêm thông tin về thời gian, địa điểm, bí quyết thức… của hành động.

- cụm trạng tự được chế tạo ra thành cùng với những giới trường đoản cú (prepositions), những danh từ (nouns) hoặc những động từ nguyên chủng loại (infinitives)

Ví dụ:

+ Look! The boys are playing in the garden.

(Nhìn kìa! các cậu bé xíu đang đùa trong vườn.)

+ I usually wake up at 6.30 a.m.

(Tôi thường thức dậy cơ hội 6h30 sáng.)

+ She studies hard lớn pass the exam.

(Cô ấy học tập hành chuyên cần để thừa qua kỳ thi.)

2. Những loại các trạng tự thông dụng

a. Nhiều trạng từ chỉ thời gian (adverbials of time)

Cụm trạng từ bỏ chỉ thời hạn được dùng để làm nói lúc nào (when) hoặc một điều gì đó xảy ra thường xuyên xuyên ra sao (how often)

Ví dụ:

I got home at seven twenty. (Tôi về đến nhà vào tầm 7 giờ 20 phút.)


The festival takes place every year. (Lễ hội được tổ chức mỗi năm.)

b. Nhiều trạng tự chỉ nơi chốn (adverbials of place)

Cụm trạng từ chỉ vị trí chốn dùng để làm nói về vị trí (where) một điều gì đó xảy ra.

Ví dụ:

I met her in domain authority Nang. (Tôi gặp cô ấy sống Đà Nẵng.)

She saw John there. (Cô ấy thấy John nghỉ ngơi đó.)

 c. Nhiều trạng từ bỏ chỉ phương pháp (adverbials of manner)

Cụm trạng từ bỏ chỉ phương pháp dùng để nói về một điều nào đó xảy ra hoặc xong như rứa nào (how).

Ví dụ:

David was driving as fast as possible. (David sẽ lái xe nhanh nhất có thể.)

He was treated very badly. (Anh ấy bị đối đã hết sức thậm tệ.)

d. Nhiều trạng tự chỉ khả năng có thể (adverbials of probability)

Cụm trạng tự chỉ khả năng hoàn toàn có thể dùng nhằm nói về năng lực một điều nào đấy xảy ra như thế nào.

Ví dụ:

Perhaps she forgot my birthday. (Có lẽ cô ấy vẫn quyên ngày sinh nhật của tôi.)


She is certainly coming to lớn the party. (Chắc chắn cô ấy sẽ đến dự bữa tiệc.)

e. Các trạng tự chỉ lý do (adverbials of reason)

Cụm trạng tự chỉ lý do dùng để mô tả lý do hoặc mục tiêu của hành động.

Ví dụ:

I attended the festival for fun. (Tôi đã tham gia lễ hội cho vui.)

I came here to lớn see you. (Tôi đã đi đến đây để gặp mặt anh.)

VI. CÂU BỊ ĐỘNG THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

1. Câu khẳng định

Thể nhà động: S + will + V + O

Thể bị động: S + will + be + VpII (by O)

Ex:

My mother will water flowers tomorrow.

=> Flowers will be watered by my mother tomorrow.

(Ngày mai chị em tôi đang tưới nước đến hoa. = tương lai hoa sẽ tiến hành mẹ tôi tưới nước.)

Chú ý:

Ta đem tân ngữ (O) của câu chủ động làm chủ ngữ bắt đầu ở câu bị động.

Động từ ở câu chủ động được gửi thành: will V => will be VpII

Chủ ngữ làm việc câu dữ thế chủ động được đưa về bên dưới dạng tân ngữ (O) sống câu bị động.


- nếu như S - công ty ngữ trong câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone,…=> thì không buộc phải đưa vào câu bị động

Ví dụ: They stole my motorbike last night.

=> My motorbike was stolen last night.

(Bọn bọn chúng lấy trộm xe cộ máy của tôi đêm qua. = Xe vật dụng của tôi đã biết thành lấy trộm đêm qua.)

- Nếu bạn hoặc đồ dùng trực tiếp tạo ra hành vi thì sử dụng chuyển sang thụ động sẽ gửi thành tân ngữ cùng kết phù hợp với by.

Ví dụ: She is making a cake. => A cake is being made by her.

(Cô ấy đang làm bánh. = Bánh đang rất được cô ấy làm.)

- Nếu fan hoặc đồ gia dụng gián tiếp khiến ra hành vi thì sử dụng "with"

Ví dụ: A door is opened with a key. (Cửa được mở bởi chìa khóa.)

- by + O luôn luôn đứng trước trạng từ thời hạn và lép vế trạng từ chỗ chốn

Ví dụ: Flowers will be watered by my mother tomorrow. (Ngày mai hoa sẽ được mẹ tôi tưới nước.)


Football will be played in the front yard by Tom. (Bóng đá sẽ được chơi trước sân vị Tom.)

2. Câu đậy định

Thể chủ động: S+ won’t + V+ O

Thể bị động: S + won’t be + VpII (+ by O)

Ví dụ: He won’t complete homework.

=> Homework won’t be completed by him.

(Anh ấy đang không xong bài tập về nhà. = bài bác tập về nhà sẽ không còn được hoàn thành.)

3. Câu nghi vấn

Thể chủ động: Will + S + V+ O?

Thể bị động: Will + S + be + VpII (by O)?

Ví dụ: Will you take an umbrella along?

=> Will an umbrella be taken along by you?

( các bạn sẽ mang theo ô/dù chứ?)

VII. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN

1. Khái niệm

Thì tương lai tiếp nối được dùng để làm nói về 1 hành động đang diễn ra tại một thời điểm khẳng định trong tương lai.

2. Cấu trúc

Dạng

Cấu trúc

Ví dụ

Câu khẳng định

S + will + be + V-ing

- I will be staying at the khách sạn in Nha Trang at 1 p.m tomorrow. (Tôi sẽ đang ở khách sạn ở Nha Trang thời gian 1h ngày mai.)

- She will be working at the factory when you come tomorrow. (Cô ấy sẽ đang làm việc tại nhà máy sản xuất lúc các bạn đến ngày mai.)

Câu phủ định

S + will + not + be + V-ing

(will not = won’t)

- We won’t be studying at 8 a.m tomorrow. (Chúng tôi sẽ đang không học thời gian 8h sáng ngày mai.)

- The children won’t be playing with their friends when you come this weekend. (Bọn trẻ sẽ đang không chơi với chúng ta của chúng khi bạn đến vào vào cuối tuần này.)

Câu nghi vấn

Will + S + be + V-ing ? - Yes, S + will/ No, S + won’t.

– Will you be waiting for the train at 9 a.m next Monday? (Bạn vẫn đang chờ tàu vào khoảng 9h sáng thứ Hai tuần tới cần không?) - Yes, I will./ No, I won’t.

– Will she be doing the housework at 10 p.m tomorrow? (Cô ấy sẽ đang làm các bước nhà thời điểm 10h đêm ngày mai nên không?) - Yes, she will./ No, she won’t.


 3. Giải pháp dùng

Cách dùng

Ví dụ

Dùng để biểu đạt một hành động hay vụ việc đang diễn ra tại 1 thời điểm khẳng định trong tương lai.

- At 12 o’clock tomorrow, my friends and I will be having lunch at school. (Vào dịp 12h ngày mai, các bạn tôi và tôi đã đang nạp năng lượng trưa tại trường.)

- We will be climbing the mountain at this time next Saturday. (Chúng tôi sẽ đang leo núi vào thời điểm này thứ 7 tuần tới.)

Dùng để mô tả một hành động, một sự việc đang xảy ra thì một hành động, sự việc khác xen vào vào tương lai.

- When you come tomorrow, they will be playing tennis. ( khi bạn đến vào trong ngày mai, thì bọn họ sẽ đi chơi tennis rồi. )

- She will be waiting for me when I arrive tomorrow. (Cô ấy đã đang hóng tôi khi tôi đến vào ngày mai.)

4. Tín hiệu nhận biết

Trong câu có các trạng từ chỉ thời hạn trong tương lai kèm theo thời khắc xác định:


– at this time/ at this moment + thời hạn trong tương lai: vào thời đặc điểm này ….

– at + giờ rõ ràng + thời hạn trong tương lai: vào tầm …..

Ví dụ:

– At this time tomorrow I will be going shopping in Singapore. (Vào thời điểm đó ngày mai, tôi sẽ vẫn đi bán buôn ở Singapore.)

– At 10 a.m tomorrow my mother will be cooking lunch. (Vào 10h sáng ngày mai chị em tôi sẽ vẫn nấu bữa trưa.)

VIII. ÔN TẬP THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

1. Cấu trúc

a. Câu khẳng định: S + wil + V nguyên thể

Ví dụ:

- I will help her take care of her children tomorrow morning. (Tôi để giúp cô ấy trông bọn trẻ vào sáng sủa mai.)

- She will bring you a cup of tea soon. (Cô ấy đang mang cho bạn một tách trà sớm thôi.)

b. Câu tủ định: S + will not + V (nguyên thể)

( will not = won’t)

Ví dụ:

- I won’t help her take care of her children tomorrow morning. (Tôi sẽ không giúp cô ấy trông lũ trẻ vào sáng mai.)


- She won’t go to lớn school tomorrow. (Cô ấy đã không tới trường ngày mai.)

c. Câu nghi vấn: Will + S + V (nguyên thể)?

Ví dụ:

- Will you come here tomorrow? (Bạn sẽ tới đây vào ngày mai chứ?) - Yes, I will./ No, I won’t.

- Will they accept your suggestion? (Họ sẽ đồng ý với đề nghị của bạn chứ?) - Yes, they will./ No, they won’t.

2. Cách thực hiện thì sau này đơn

a. Diễn tả một quyết định, một ý định nhất thời nảy ra tức thì tại thời gian nói.

Ví dụ:

- Are you going lớn the supermarket now? I will go with you. (Bây giờ bạn đang tới siêu thị à? Tớ đã đi với bạn.)

- I will come back home to take my document which I have forgotten. (Tôi đang về nhà để đưa tài liệu nhưng mà tôi để quên.)

b. Miêu tả một dự đoán không có căn cứ.

Ví dụ:

- I think she will come to the party. (Tôi cho là cô ấy sẽ tới bữa tiệc.)

- She supposes that she will get a better job. (Cô ấy tin tưởng rằng cô ấy sẽ tìm được một các bước tốt.)


c. Mô tả một lời hứa hay lời yêu cầu, đề nghị.

Ví dụ:

- I promise that I will tell you the truth. (Tôi hứa hẹn là tôi sẽ nói với chúng ta sự thật.)

- Will you please bring me a cup of coffee? (Bạn có tác dụng ơn mang mang lại tôi một cốc cafe được không?)

d. Sử dụng trong câu đk loại một, diễn đạt một đưa định rất có thể xảy ra ở lúc này và tương lai.

Ví dụ:

- If she comes, I will go with her. (Nếu cô ấy đến, tôi đã đi với cô ấy.)

- If it stops raining soon, we will go to lớn the cinema. (Nếu trời tạnh mưa, tôi đang đi coi phim.)

3. Dấu hiệu phân biệt thì sau này đơn

a. Vào câu có những trạng trường đoản cú chỉ thời hạn trong tương lai:

- in + thời gian: trong … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)

- tomorrow: ngày mai

- next day: ngày hôm tới

- next week/ next month/ next year: tuần tới/ tháng tới/ năm tới

b. Trong câu có những động trường đoản cú chỉ quan điểm như:


- think/ believe/ suppose/ …: nghĩ/ tin/ mang đến là

- perhaps: gồm lẽ

- probably: bao gồm lẽ

IX. ĐẠI TỪ SỞ HỮU

1. Định nghĩa

- Đại từ thiết lập (Possessive Pronouns) là phần lớn đại từ nhằm chỉ sự sở hữu.

Ví dụ: His car is expensive. Mine is cheap. (mine = my car)

(Xe của ấy thì đắt. Dòng của tôi thì rẻ.)

- Trong giờ Anh gồm gồm 7 đại từ chiếm hữu được sử dụng tùy theo ngôi mà người nói sử dụng.

Đại trường đoản cú sở hữu

Ví dụ

mine (của tôi)

 

Your car is not as expensive as mine.

(Ô tô của người tiêu dùng không đắt bởi của tôi.)

ours (của bọn chúng ta)

This land is ours.

(Mảnh đất này là của bọn chúng tôi.)

yours (của bạn/ của những bạn)

The cát is yours.

(Con mèo này là của bạn.)

his (của anh ta)

 

How can he eat my bread not his?

(Làm sao ấy ấy rất có thể ăn bánh mỳ chưa phải tôi chứ chưa phải của anh ấy?)

hers (của cô ấy)

 

I can’t find my book so I use hers.

(Tôi không tìm kiếm thấy sách của bản thân vì vậy tôi dùng sách của cô ấy.)

theirs (của họ)

 

This house is not mine I borrow theirs.

(Ngôi đơn vị này không hẳn của tôi. Tôi mượn nhà đất của họ.)

its (của nó)

 

The team takes pride in its speaking abilities.

(Cả nhóm tự hào về kỹ năng nói của mình.)


2. Vị trí của đại từ tải trong câu

a. Nhà ngữ

Ví dụ: Her house is wide. Mine is narrow.

(Nhà của cô ấy ấy rộng. Nhà của tôi thì hẹp.)

b. Vị ngữ

Ví dụ: The xe đạp next to the tree is hers.

(Chiếc xe đạp điện cạnh mẫu cây là của cô ấy ấy.)

c. Tân ngữ

Ví dụ: I bought my bicycle yesterday. He bought his last month.

(Tôi đã cài đặt xa đạp vào hôm qua. Anh ấy đang mua xe đạp điện tháng trước.)

d. Đứng sau giới từ

Ví dụ: I could understand her problem easily but I don’t know what to vị with mine.

(Tôi có thể dễ dàng hiểu vụ việc của cô ấy tuy nhiên tôi ko biết làm những gì với vấn đề của bản thân mình cả.)

3. đối chiếu phân biệt đại từ download và tính trường đoản cú sở hữu

- như là nhau: Cùng dùng làm chỉ sự sở hữu

- không giống nhau:

+ Đại trường đoản cú sở hữu: bản thân nó đã với nghĩa của một cụm danh tự , do đó KHÔNG đi thèm với bất kỳ danh từ làm sao khác.

- Tính tự sở hữu: LUÔN đi cùng với danh từ, bổ nghĩa mang lại danh trường đoản cú đó.


- Đại từ bỏ sở hữu thay thế sửa chữa cho danh từ gồm chứa tính từ thiết lập : Đại từ tải = Tính từ tải + N

X. SO SÁNH HƠN CỦA TỪ CHỈ SỐ LƯỢNG: MORE/ LESS

1. More (nhiều hơn)

- "more" (nhiều hơn): là dạng so sánh hơn của "many" cùng "much".

- đối chiếu hơn cùng với MORE được dùng để làm so sánh số lượng cả danh từ bỏ đếm được với danh từ ko đếm được

- Cấu trúc: more + N(s,es) than…

Ví dụ:

+ I can earn more money than my brother. (Tôi hoàn toàn có thể kiếm được rất nhiều tiền rộng anh trai của tôi.)

+ She has more pencils than his. (Cô ấy có tương đối nhiều bút chì hơn của anh ấy.)

2. Less (ít hơn)

- LESS (ít hơn) là dạng đối chiếu hơn của “little”

- đối chiếu hơn cùng với LESS được dùng để làm so sánh lượng danh từ không đếm được

+ Cấu trúc: less + N than

Ví dụ:

+ This river suffers less pollution than that river. (Dòng sông này chịu ít độc hại hơn chiếc sông kia.)


+ Children in big cities have less space to play in. (Trẻ em ở các thành phố bự thì tất cả ít không khí để đùa hơn.)

3. Fewer (ít hơn)

- FEWER (ít hơn) là dạng đối chiếu hơn của “few”.

- so sánh hơn với FEWER được dùng để so sánh con số danh từ đếm được.

- Cấu trúc: fewer + N + than

Ví dụ:

 + nhị Phong has fewer universities than Hanoi. (Hài Phòng gồm ít trường đại học hơn Hà Nội.)

+ Rural areas generally have fewer child care centers. (Khu vực nông thôn nhìn bao quát có ít trung tâm trông giữ trẻ em hơn.)

Lưu ý:

- vào cả 3 kết cấu thì danh trường đoản cú đếm được số ít hồ hết không được sử dụng.

- Cả 3 cấu trúc đều dùng để so sánh số lượng danh từ nửa 2 đối tượng.

XI. TAG QUESTIONS (CÂU HỎI ĐUÔI)

1. Định nghĩa thắc mắc đuôi (Tag question)

- bỏ lỡ ngay suy đoán thắc mắc đuôi là…câu hỏi đế theo người khác đi nhé! chưa hẳn thế đâu!


- câu hỏi đuôi là kiểu câu hỏi bao gồm 2 phần, ngăn cách nhau bởi dấu phẩy: Phần trước lốt phẩy là 1 trong những mệnh đề trả chỉnh, phần sau vệt phẩy nghỉ ngơi dạng ngờ vực (được điện thoại tư vấn là “đuôi”) dùng để tìm kiếm sự xác thực thông tin được đề cập đến tại vị trí trước.

Ví dụ:

- She is beautiful, isn’t she? (Cô ta đẹp nhất nhỉ?)

- He isn’t a doctor, is he? (Anh ta chưa hẳn là bác bỏ sĩ đấy chứ?)

- Phần mệnh đề trước vết phẩy, hay còn được gọi là phần mệnh đề chính, hoàn toàn có thể ở cả 2 thể xác định và lấp định. Phụ thuộc thể của phần mệnh đề chính, ta hoàn toàn có thể xác định được thể của phần đuôi.

2. Cấu trúc và bí quyết dùng

- chú ý chung, họ có một quy tắc lúc xây dựng thắc mắc đuôi, kia là: Thể của phần đuôi luôn luôn trái lại với phần mệnh đề chính. Rõ ràng như sau:

Trường hợp

 

Mệnh đề chính

(main clause)

Phần hỏi đuôi

(question tag)

1

Khẳng định

Phủ định

2

Phủ định

Khẳng định


LƯU Ý: Phần đuôi khi ở thể che định luôn luôn để làm việc dạng viết tắt.

Ví dụ:

She is tall, isn’t you? (Cô ấy không cao lắm nhỉ?)

He loves music, doesn’t he? (Anh ấy yêu âm nhạc phải không?)

=> Như vậy, ta có thể thấy mệnh đề chính ở thì nào thì phần hỏi đuôi mượn trợ động từ ngơi nghỉ thì đấy. Dưới đó là cấu trúc câu hỏi đuôi của những thì cùng kiểu câu hay gặp:

Thì

Cấu trúc

Ví dụ

Hiện tại đơn

 

Clause, is/ am/are (+ not) + S?

Clause, do/ doees (+ not) + S?

- They aren’t students, are they? (Họ chưa hẳn là sv đúng không?)

- He comes to lớn school, doesn’t he? (Anh ấy đến lớp rồi nhỉ?)

Hiện trên tiếp diễn

Clause, is/ am/are (+not) + S?

 

- He is playing the guitar in his room, isn’t he?

(Anh ấy đang chơi ghi-ta trong chống à?)

Hiện tại trả thành

Clause, has/ have (+ not) + S?

The dog hasn’t come back home yet, has it?

(Con chó vẫn không chạy về bên à?)

Quá khứ đơn

 

Clause, was/ were (+ not) + S?

Clause, did (+not) + S?

- She was a teacher in your school, wasn’t she?

(Cô ấy từng là cô giáo trường các bạn à?)

- They didn’t remember doing homework, did they?

(Họ ko nhớ làm bài xích tp về công ty đúng không?)

Thì tương lai/ Modal Verb

Clause, will/ can/ should (+ not) + S?

- You will come to my birthday party, won’t you?

(Cậu đang đến tham dự tiệc sinh nhật của tôi phải không?)

- They shouldn’t meet her, should they?

 (Họ ko nên chạm chán cô ta, phải không?)


3. Các trường hợp đặc biệt

Bên cạnh những trường phù hợp phổ biến, thắc mắc đuôi cũng có thể có những trường hợp đặc trưng mà ta buộc phải ghi nhớ nhằm tránh nhầm lẫn. Sau đấy là những trường phù hợp mà các bạn cần lưu ý.

a. Câu sử dụng I AM, câu hỏi đuôi là AREN’T I, I AM NOT thì thắc mắc đuôi là AM I.

Ví dụ:

I am a translator, aren’t I? (Tôi là biên dịch viên nhưng mà nhỉ?)

I am not sick, am I? (Con không tí hon phải ko mẹ?)

b. Câu dùng LET’S, thắc mắc đuôi là SHALL WE?

Ví dụ: Let’s go outside, shall we? (Chúng ta ra ngoài nhé?)

c. Câu có chủ ngữ là số đông đại từ cô động như EVERYONE, EVERYBODY, ANYBODY, ANYONE,… thì câu hỏi đuôi sẽ sở hữu chủ ngữ là THEY.

Ví dụ:

Everyone speaks English, don’t they? (Mọi bạn đều nói tiếng Anh đề nghị không?)

Someone isn’t here, are they? (Không ai ở đây nhỉ?)

d. Câu có chủ ngữ là NOTHING, NO ONE, NOBODY: tuy vậy câu ngơi nghỉ mệnh đề thiết yếu ở dạng xác định nhưng phần hỏi đuôi vẫn ở dạng khẳng định, do các từ này vốn đã mang nghĩa phủ định. Đặc biệt, với NO ONE, NOBODY thì phần hỏi đuôi đang là THEY. Cùng với NOTHING thì phần hỏi đuôi đang là IT.

Ví dụ: Nothing is special, is it? (Chẳng bao gồm gì đặc biệt quan trọng cả, phải không?)

e. Câu chứa các trạng từ bao phủ định như NEVER, SELDOM, HARDLY, LITTLE, FEW,… thì tuy nhiên dạng câu sống mệnh đề đó là khẳng định, ta vẫn gọi là câu đó mang nghĩa che định, đề nghị phần hỏi đuôi sẽ vẫn ở dạng khẳng định.

Ví dụ: She hardly eats bread, does she? (Cô ta không ăn tý bánh mỳ nào đúng không?)