Đề kiểm tra 1 tiết công dân 10 hk2

      5

Đề kiểm tra 1 tiết học tập kì 2 môn giáo dục công dân lớp 10 - Đề 1 vì thư viện đề thi tìm Đáp Án sưu tầm. Đây là đề kiểm tra 45 phút môn GDCD lớp 10 dành riêng cho các bạn học sinh ôn tập, củng vậy kiến thức, rèn luyện khả năng làm bài xích trắc nghiệm môn GDCD. Mời chúng ta cùng tham khảo.

Lưu ý: Nếu bạn có nhu cầu Tải nội dung bài viết này về laptop hoặc điện thoại, vui tươi kéo xuống cuối bài viết.


Đề soát sổ 45 phút học tập kì 2 môn GDCD 10

1. Đề soát sổ 45 phút GDCD 10 học kì 2 - Đề 1 2. Đáp án Đề kiểm soát 45 phút GDCD 10 học tập kì 2 - Đề 1

1. Đề bình chọn 45 phút GDCD 10 học tập kì 2 - Đề 1

Môn giáo dục và đào tạo công dân lớp 10

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: phát hành củng nạm và cách tân và phát triển nền đạo đức nghề nghiệp ở nước ta bây giờ có ý nghĩa to lớn không chỉ trong chiến lược xây dựng và cải tiến và phát triển con người việt nam hiện đại, ngoại giả góp phần xây dựng, phạt triển:

A. Sự nghiệp giáo dục đào tạo thế hệ trẻ con Việt Nam

B. Buôn bản hội công bằng, dân chủ, văn minh

C. Nền dân nhà XHCN Việt Nam

D. Nền văn hoá tiên tiến, đậm đà phiên bản sắc dân tộc

Câu 2: lựa chọn từ hoặc các từ đúng cùng với phần chấm lửng (………) trong văn phiên bản dưới đây:

“Đạo đức là…….. Của niềm hạnh phúc gia đình, tạo ra sự ổn định cùng phát triển kiên cố của gia đình”

A. Nội dung

B. điều kiện

C. Cơ sở

D. Nền tảng

Câu 3: lựa chọn từ hoặc cụm từ đúng với phần chấm lửng (………) vào văn bản dưới đây:

“Xã hội chỉ . . . . . . . . . Khi các quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong làng hội đó luôn được tôn trong, củng chũm và phân phát triển.”

A. Hội nhập cấp tốc chóng

B. Cải cách và phát triển thuận lợi

C. Gấp rút phát triển

D. Cải cách và phát triển bền vững

Câu 4: các quy tắc, chuẩn chỉnh mực đạo đức luôn thay đổi theo:

A. Sự vận động

B. Sự cách tân và phát triển của làng hội

C. Đời sống của nhỏ người

D. Sự vận động và cách tân và phát triển của làng mạc hội

Câu 5: Chọn cụm từ đúng cùng với phần chấm lửng (…………) trong văn phiên bản dưới đây :

“Đạo đức giúp cá thể năng lực cùng ý thức ………, tăng lên tình yêu đối với tổ quốc, đồng bào với rộng hơn là toàn nhân loại"

A. Sinh sống tự giác, sống gương mẫu

B. Tự triển khai xong mình

C. Sống thiện, sống tự chủ

D. Sống thiện, sống bao gồm ích

Câu 6: Tự điều chỉnh hành vi đạo đức của cá nhân không buộc phải là vấn đề tuỳ ý mà luôn luôn phải tuân theo một hệ thống:

A. Các quy định mang tính chất bắt buộc của nhà nước

B. Những quy ước, thoả thuận sẽ có

C. Các nề nếp, kinh nghiệm xác định

D. Các quy tắc, chuẩn chỉnh mực xác định

Câu 7: Sự điều chỉnh hành vi con người của luật pháp mang tính:

A. Nghiêm minh

B. Từ do

C. Trường đoản cú giác

D. Bắt buộc

Câu 8: Nền đạo đức nghề nghiệp của nước ta bây giờ kế thừa hầu hết giá trị đạo đức truyền thống lịch sử của dân tộc, vừa phối hợp và vạc huy:

A. Những chuẩn chỉnh mực XHCN

B. Những năng lực của mọi bạn trong xã hội

C. Những đóng góp của hầu như người cho sự nghiệp công nghiệp hoá, tân tiến hoá khu đất nước

D. Phần đa tinh hoa văn hoá nhân loại

Câu 9: những nền đạo đức xã hội trước đây luôn luôn bị bỏ ra phối bởi:

A. Quan điểm và tiện ích bởi thế hệ trí thức

B. Cách nhìn đại phần lớn quần chúng

C. ý kiến và lợi ích của nhân dân lao động

D. ý kiến và tiện ích bởi ách thống trị thống trị

Câu 10: Đạo đức là gì?

A. Đạo đức là khối hệ thống các chuẩn chỉnh mực xóm hội mà nhờ đó bé người điều chỉnh hành vi của bản thân mình cho cân xứng với lợi ích của cộng đồng của buôn bản hội

B. Đạo đức là khối hệ thống quy tắc, chuẩn chỉnh mực của thôn hội mà nhờ đó con fan tự kiểm soát và điều chỉnh hành vi của bản thân cho phù hợp

C. Đạo đức là khối hệ thống các quy tắc, chuẩn mực thôn hội mà nhờ bé người điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với công dụng của cộng đồng

D. Đạo đức là hệ thống các quy tắc chuẩn mực thôn hội nhưng nhờ đó bé tự người kiểm soát và điều chỉnh hành vi của mình cho tương xứng với ích lợi của cộng đồng của làng mạc hội

Câu 11: Mục đích tối đa của sự phát triển xã hội mà bọn họ đang phấn đấu đạt tới mức là:

A. Con fan được từ do tuân theo ý mình

B. Con người được phát triển tự do

C. Con fan được sinh sống trong một làng mạc hội công bình và tự do

D. Con người được sống trong một thôn hội dân chủ, vô tư và được thoải mái phát triển toàn vẹn cá nhân.

Câu 12: Danh dự là gì?

A. Danh dự là sự coi trọng của dư luân xã hội đối với một người dựa bên trên dư luận xã hội của người đó

B. Danh dự là sự coi trọng, đánh giá của dư luận XH đối với một người dựa trên giá trị đạo đức của người đó

C. Danh dự là sự đánh giá cao của dư luận xã hội đối với một người dựa bên trên nhân phẩm của người đó

D. Danh dự là sự coi trọng, đánh giá cao của dư luận xã hội đối với một người dựa bên trên giá trị tinh thần, đạo đức của người đó

Câu 13: Hãy chọn từ đúng với phần chấm lửng (….) vào văn bản dưới đây:

“Xã hội không can thiệp đến tình yêu thương cá nhân cơ mà có…… hướng dẫn mọi người có quan niệm đúng đắn về tình yêu, đặc biệt là ở những người mới bước thanh lịch tuổi thanh niên.”

A. Nghĩa vụ

B. Nhiệm vụ

C. Bổn phận.

D. Trách nhiệm.

Câu 14: Vợ chồng bình đẳng với nhau, nghĩa là:

A. Vợ và chồng bình đẳng theo pháp luật

B. Vợ và chồng làm việc và hưởng thụ như nhau

C. Vợ và chồng có nghĩa vụ giống nhau vào gia đình

D. Vợ và chồng có nghĩa vụ, quyền lợi, quyền hạn ngang nhau trong mọi mặt của đời sống gia đình

Câu 15: Hãy chọn từ đúng với phần chấm lửng (….) trong văn bản dưới đây:

“Trạng thái thanh thản của lương trọng tâm giúp nhỏ người tự tin hơn vào bản thân và phát huy được tính …….. Trong hành vi của mình.”

A. Tự giác

B. Chủ động

C. Sáng tạo.

D. Tích cực

Câu 16: Nhân phẩm là:

A. Trạng thái vai trung phong lý vui sướng,thích thú mà bé người có được vào cuộc sống.

B. Khả năng tự đánh giá và điều chỉnh hành vi của mình.

C. Sự đánh giá của dư luận xã hội về hành vi đạo đức của một cá nhân nào đó.

D. Toàn bộ những phẩm chất mà mỗi bé người có được, là giá trị làm người của mỗi bé người.

Câu 17: Người có nhân phẩm là người

A. Có nhu cầu vật chất và tinh thần lành mạnh biết tôn trọng các chuẩn mực đạo đức tiến bộ, thực hiện tốt nghĩa vụ đạo đức đối với xã hội.

B. Có lương tâm trong sáng, biết tôn trọng các chuẩn mực đạo đức tiến bộ, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với mọi người.

C. Có lương tâm trong sáng, có nhu cầu vật chất và tinh thần lành mạnh, thực hiện tốt nghĩa vụ đạo đức của mình đối với người khác và xã hội.

D. Có lương trung ương trong sáng, có nhu cầu vật chất và tinh thần lành mạnh, biết tôn trọng các chuẩn mực đạo đức tiến bộ, thực hiện tốt nghĩa vụ đạo đức của mình đối với người khác, với xã hội.

Câu 18: Nội dung cơ bản của chế độ hôn nhân gia đình ở nước ta hiện nay là:

A. Hôn nhân gia đình giữa một nam và một nữ

B. Hôn nhân gia đình đúng pháp luật

C. Hôn nhân gia đình phải đúng lễ nghi, đúng pháp luật giữa một phái nam và một nữ

D. Hôn nhân gia đình tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng và vợ chồng bình đẳng

Câu 19: Hãy chọn cụm từ đúng với phần chấm lửng (….) vào văn bản dưới đây:

“Trạng thái cắn rứt lương tâm giúp cá nhân……cho phù hợp với yêu cầu của xã hội.”

A. Nhắc nhở mình

B. điều chỉnh suy nghĩ của mình

C. Suy xét hành vi của mình

D. điều chỉnh hành vi của mình

Câu 20: Các mối quan tiền hệ vào gia đình bao gồm: (chọn câu đầy đủ nhất)

A. Thân phụ mẹ và nhỏ cái, ông bà và cháu, giữa anh chị em với nhau

B. Quan hệ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau

C. Quan liêu hệ giữa vợ và chồng, thân phụ mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau

D. Quan tiền hệ giữa vợ và chồng, thân phụ mẹ và bé cái, ông bà và cháu, giữa anh chị em với nhau

Câu 21: Theo quy định của pháp luật, lễ cưới của nhì người yêu nhau là:

A. Một sự kiện trọng đại của hai vợ chồng

B. Một điều kiện bắt buộc theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình

C. Một thủ tục pháp lý chứng minh nhị người yêu thương nhau chính thức là vợ chồng

D. Một thủ tục với tính truyền thống, không bắt buộc phải có, vì thế tổ chức trang trọng, vui vẻ tuy vậy phải tiết kiệm, ko phô trương tốn kém

Câu 22: Để trở thành người có lương tâm mỗi học sinh chúng ta cần phải:

A. Cố gắng học thật tốt, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè.không vi phạm pháp luật

B. Đừng bao giờ đụng chạm đến ai, phê bình ai, không vồ cập đến việc ai đúng ai sai

C. Tích cực rèn luyện ý thức đạo đức, tác phong kỷ luật và thực hiện tốt nghĩa vụ bản thân

D. Tự giác thực hiện tốt nghĩa vụ học tập của cá nhân, tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong, kỷ luật, có lối sống trong sáng, lành mạnh và biết thân thương giúp đỡ người khác.

Câu 23: thế nào là sinh sống hòa nhập?

A. Là sống gần gũi, chan hòa, ko xa lánh hầu hết người; không gây mâu thuẫn, bất hòa với những người khác; bao gồm ý thức tham gia các vận động chung của cộng đồng.

B. Là sinh sống vui vẻ, biết mang đến niềm vui cùng hạnh phúc cho những người khác; không gây mâu thuẫn, bất hòa với người khác.

C. Là sinh sống chân thành, ngay gần gũi, ko xa lánh các người; có ý thức gia nhập các hoạt động chung của cùng đồng.

D. Là sống tốt với tất cả mọi người dân có ý thức tham gia các chuyển động chung của cộng đồng.

Câu 24: hợp tác phải dựa trên nguyên tắc nào?

A. Từ nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và không tác động đến lợi ích của fan khác

B. Chỉ trường đoản cú nguyện hợp tác ký kết khi quan trọng và cần thật bình đẳng thì mới có thể hợp tác

C. Từ bỏ nguyện, đồng đẳng và cùng gồm lợi

D. Có ích cho phiên bản thân là được, không nên biết gây hại mang lại ai

Câu 25: một trong các những bộc lộ của nhân nghĩa là:

A. Biểu hiện ở sự vừa lòng tác, bàn luận với nhau khi buộc phải thiết.

B. Miêu tả ở sự thương yêu, kính trọng với biết nghĩ về về nhau.

C. Biểu hiện ở sự đoàn kết, quan tâm, vui vẻ với mọi người xung quanh.

D. Lòng nhân ái, sự yêu đương yêu, giúp sức lẫn nhau trong hoạn nạn, khó khăn; không băn khoăn tính toán.

Câu 26: người sống ko hòa nhập đang cảm thấy:

A. Gồm thêm thú vui và sức mạnh vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

B. Hạnh phúc và từ hào hơn.

C. Trường đoản cú tin, tháo mở, chan hòa.

D. Đơn độc, bi thương tẻ, cuộc sống sẽ kém ý nghĩa.

Câu 27: Câu tục ngữ nào dưới đây không nói về sự hòa nhập:

A. Ngựa chạy có bầy, chim bay tất cả bạn.

B. Đồng cam cộng khổ.

C. Chung sườn lưng đấu cật.

D. Tức nước vỡ bờ.

Câu 28: gây ra giờ học tốt, đó là thể hiện của:

A. Hạnh phúc. B. Sự phù hợp tác.

C. Sống nhân nghĩa. D. Pháp luật

Câu 29: Câu châm ngôn nào sau đây nói về sống hòa nhập:

A. Phân tách ngọt sẻ bùi.

B. Một miếng khi đói bởi một gói lúc no.

C. Chiến mã chạy bao gồm bầy, chim bay bao gồm bạn.

D. Nhường cơm trắng sẻ áo.

Câu 30: Câu ca dao “Một cây làm chẳng buộc phải non, ba cây chụm lại bắt buộc hòn núi cao” nói tới vấn đề gì?

A. Hợp tác. B. Đoàn kết.

C. Nhân nghĩa. D. Hòa nhập.

Câu 31: “Việt Nam ước ao là bạn với toàn bộ các nước” quan điểm trên của Đảng ta nói đến vấn đề gì?

A. Nhân nghĩa. B. Trách nhiệm.

C. đúng theo tác. D. Hòa nhập.

Câu 32: Câu châm ngôn “Thương fan như thể yêu quý thân” nói đến vấn đề gì?

A. Trách nhiệm. B. Nhâm phẩm.

C. Nghĩa vụ. D. Nhân nghĩa.

Câu 33: chọn từ đúng với phần chấm lửng (.....) trong văn bản dưới đây:

“Ngày nay, vn đã hoàn toàn được thống nhất, nhưng họ vẫn phải luôn ….. để ngăn chặn lại mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù, bảo đảm an toàn Tổ quốc”.

A. Câu kết B. Sẵn sàng

C. Sẵn sàng D. Cảnh giác

Câu 34: chọn từ đúng với phần chấm lửng (.....) vào văn phiên bản dưới đây:

“Lòng yêu nước là tình thương quê hương, non sông và tinh thần sẵn sàng đem hết … của mình phục vụ tiện ích của Tổ quốc.”

A. Cảm xúc B. Thành quả đó lao động

C. Năng lực D. Mức độ khỏe

Câu 35: yêu thương nước là phẩm hóa học đạo đức đặc biệt quan trọng nhất của công dân đối với:

A. Thôn xóm. B. Tổ quốc.

C. Toàn cụ giới. D. Quê hương.

Câu 36: truyền thống cuội nguồn quý báu của dân tộc nước ta là gì

A. Ngay sát gũi, thân thiện.

B. Hòa nhập.

C. Sự phù hợp tác.

D. Yêu nước bất khuất chống giặc nước ngoài xâm.

Câu 37: chọn từ đúng với phần chấm lửng (.....) vào văn phiên bản dưới đây:

“Công dân phái nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ, độ tuổi call nhập ngũ vào thời bình từ đủ mười tám tuổi đến khi kết thúc …”.

A. Nhị mươi lăm tuổi. B. Nhị mươi tư tuổi.

C. Nhì mươi sáu tuổi. D. Nhị mươi ba tuổi.

Câu 38: Lòng yêu nước làm việc mỗi con bạn chỉ rất có thể nảy nở và trở nên tân tiến trải qua những:

A. Biến đổi cố, test thách. B. Cực nhọc khăn.

C. Thiên tai tự khắc nghiệt. D. Thử thách.

Câu 39: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là:

A. Lịch sử oai hùng của dân tộc bản địa ta.

B. Thế mạnh mẽ của dân tộc ta.

C. Một truyền thống cuội nguồn quý báu của dân tộc ta.

D. Giá trị truyền thống lâu đời quý báu của ta.

Câu 40: biểu thị nào sau đây nói lên trách nhiệm xây dựng sông núi của bạn trẻ học sinh?

A. Trung thành với chủ với Tổ quốc, với cơ chế xã hội công ty nghĩa.

B. Chuẩn bị sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo đảm Tổ quốc.

C. Tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự.

D. Biết phê phán, đấu tranh

2. Đáp án Đề đánh giá 45 phút GDCD 10 học tập kì 2 - Đề 1

1 - D

2 - D

3 - D

4 - D

5 - D

6 - D

7 - D

8 - D

9 - D

10 - D

11 - D

12 - D

13 - D

14 - D

15 - D

16 - D

17 - D

18 - D

19 - D

20 - D

21 - D

22 - D

23 - A

24 - A

25 - D

26 - D

27 - D

28 - B

29 - C

30 - A

31 - C

32 - D

33 - D

34 - C

35 - B

36 - D

37 - A

38 - A

39 - C

40 - D

Đề bình chọn 1 tiết học tập kì 2 môn giáo dục và đào tạo công dân lớp 10 - Đề 1 gồm 40 câu trắc nghiệm khách quan gồm đáp án đi kèm. Hình như các em học sinh rất có thể tham khảo những đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học tập kì 2 lớp 10 và những đề kiểm soát 1 tiết, 45 phút lớp 10 khác nhằm ôn tập môn GDCD lớp 10 đạt công dụng cao.