Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 11 lần 2 có đáp án

      54
... Đáp án bài xích kiểm tra một tiết lớp 11 ( số 1) I-Mỗi câu đúng 0,2 điểm.Tổng 1 điểm. 1- D 2-C 3-B 4-A 5-BII-Mỗi câu đúng 0,25 điểm. Tổng 2,5 điểm. 1- C 2-A 3-D 4-B 5-C6-B 7-D 8-A 9-D 10 -BIII-Mỗi ... Got married when she was just eighteen & had three children.I studied for four years because I wanted khổng lồ be an accountant.I had a lot of new friends, & I didn’t see Sally very often.Sometimes ... Telephone.Now I’m married,too.I live near Sally & we meet every week.She’s a student now, và I have a baby, so we can give each other a lot of advice.*Questions: 1- What’s your oldest friend’s name?……………………………………………………………………………………………2-When...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 11 lần 2 có đáp án


*

*

... bài xích kiểm tra một huyết Tiếng Pháp 11 (Bài số 2 ). Thời gian: 45 phút.Họ với tên: Lớp: MÃ đề thi: 000A. Comprộhension ộcrite:I. Lisez ce texte et puis choisissez la bonne réponse ! (1) ... Premier roman à l'âge de A. 14 ans C. 16 ans B. 15 ans D. 17 ansII. Répondez ! (1) 1. V. Hugo (18 02 -18 85) a-t-il écrit son dernier roman en quelle année ?→ 2. Dans quel courant littéraire ... Expression écrite (2) :- Aimez-vous la littérature vietnamienne ? Pourquoi ? Donnez votre avis en quelques lignes. bài kiểm tra một ngày tiết Tiếng Pháp 11 (Bài số 2 ). Thời...
*

... Khẩu trang chống bụi khi lao cồn ở vị trí nhiều bụi.Câu 3. ( 3 điểm )- Gan vào vai trò : + Điều hoà nồng đọ các chất dự trữ vào máu luôn luôn ổn định, dự trữ. tiết : 18 soạn :Giảng 8A : 8B : Kiểm tra 1 ... Cho quá trình dịch rời đợc kiên cố và khẻo hơn. tiết : 36Soạn : 16 /12 Giảng 8A : 8B : Kiểm tra học tập kì iMôn : Sinh học 8 I. Mục tiêu. 1. loài kiến thức.- thay đợc kết cấu và tác dụng của hệ ... Cụ thể nh :+ Vệ sinh siêu thị ( Ăn chín uống sôi )+ Vệ sinh cá thể ( Răng mồm )+ ko dùng những chất kích đam mê ( Rợu , bia ) Họ cùng tên :Lớp : 8 Kiểm tra 15 phútMôn : Sinh học Điểm Lời...
*

... NH4NO 2 Câu 6: cấu hình electron của nguyên tử nitơ là: A. 1s 2 2s 2 2p3 B. 1s 2 2s 2 2p4 C. 1s 2 2s 2 2p5D. 1s 2 2s 2 2p62s 2 2p 2 Câu 7: Ở 3000oC (hoặc bao gồm tia lửa điện) N 2 hoá ... điện) N 2 hoá hợp với O 2 theo phương trình bội nghịch ứng nào sau đây ?A. N 2 + O 2  2NO B. N 2 + 2O 2  2NO 2 C. 4N 2 + O 2  2N 2 O D. 4N 2 + 3O 2  2N 2 O3 ... Câu 12 : cho các chất sau: 1. NaNO3 2. NH4Cl 3. KCl 4. (NH 2 ) 2 COChất nào dùng làm phân đạm ?A. (2) , (4) B. (1) , (2) , (4) C. (2) , (3) D. (1) , (3)Câu 13 : khi nhiệt phân Cu(NO3) 2 sẽ...
*

... Hiệu gây ra những phản xạ tất cả ĐK cấp cao. (0.5)- giờ nói cùng chữ viết là phơng tiện để con ngời giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm tay nghề với nhau. (1) . Ngời soạn: trần Thiên Tín 2 ... Giáo án Sinh học 8 - Trờng thcs Đakrông. + Không ăn thức nạp năng lượng ôi thiu và nhiễm những chất c hi.+ Ung nc.- Đi tè đúng lúc, khụng nờn nhn tiu lõu.Cõu 5: (2) - ngôn ngữ và...
... Trang 2/ 3 - đề thi 13 2 I expected __________at the party, but I wasn’t. A. Being invited B. Inviting C. Lớn be invited D. Khổng lồ invite Câu 15 : Choose the word which ... In a remote village Trang 3/3 - đề thi 13 2 B. Has been working for OV for a year C. Is living in the capital N'Djamena D. Was born in a rich family Câu 29 : How did the tác giả feel ... C. Donation D. Gratitude Câu 20 : Identify one underlined word or phrase that is incorrect: We warned him against travel to the capital by train. A B C D Câu 21 : Choose the best answer to...
... Trang 1/ 3 - đề thi 20 9 Sở GD và ĐT Đồng Tháp ngôi trường THPT đường nguyễn trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học sinh: Lớp: đề 0 02 A/ TRẮC ... B C D Trang 3/3 - đề thi 20 9 B. Is living in the capital N'Djamena C. Used khổng lồ be a volunteer working in a remote village D. Has been working for OV for a year Câu 29 : How did ... Happiness Câu 10 : Choose the best answer to lớn complete each sentence: In the summer of 20 00, we started a ________ for illiteracy eradication. A. Campaign B. Struggle C. Battle D. War Câu 11 : Choose...
... Trang 1/ 3 - đề thi 357 Sở GD & ĐT Đồng Tháp trường THPT phố nguyễn trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học sinh: Lớp: đề 003 A/ TRẮC ... Trang 2/ 3 - đề thi 357 The teacher told his students __________________. A. That they will keep silent B. Lớn keep silent C. To keep silent please D. That they kept silent Câu 17 : Choose ... Be awared a set of CDs for (26 ) _____ English and an Oxford Advanced Learner’s Dictionary.Now, lets start our (27 ) _____ .” Câu 23 : A. In B. For C. With D. Of Câu 24 : A. Contests B. Poems C....
... Trang 2/ 3 - đề thi 485 Câu 15 : Choose the best answer to lớn complete each sentence: The teacher told his students ... Well-paid, it was well worth doing, & I would recommend it khổng lồ anyone who was considering working for a charity. Câu 28 : The tác giả ______. A. Was born in a rich family Trang 3/3 - đề ... Be awared a set of CDs for (26 ) _____ English and an Oxford Advanced Learner’s Dictionary.Now, lets start our (27 ) _____ .” Câu 23 : A. With B. In C. Of D. For Câu 24 : A. Competitions B. Contests...
... Trang 1/ 3 - đề thi 13 2 Sở GD & ĐT Đồng Tháp ngôi trường THPT đường nguyễn trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học tập sinh: Lớp: đề 0 01 A/ TRẮC ... I didn’t talk with him D. I wasn’t talking to him Câu 14 : Choose the best answer to complete each sentence: Trang 2/ 3 - đề thi 13 2 I expected __________at the party, but I wasn’t. A. ... Reads Câu 10 : Choose the best answer lớn complete each sentence: If you bring ________ khổng lồ others, you are also a happy person. A. Happily B. Happy C. Happiest D. Happiness Câu 11 : Choose the...

Xem thêm: Chăm Sóc Khách Hàng Của Vietinbank, Tổng Đài Vietinbank


... Trang 1/ 3 - đề thi 20 9 Sở GD và ĐT Đồng Tháp ngôi trường THPT nguyễn trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học tập sinh: Lớp: đề 0 02 A/ TRẮC ... B C D Trang 3/3 - đề thi 20 9 B. Is living in the capital N'Djamena C. Used khổng lồ be a volunteer working in a remote village D. Has been working for OV for a year Câu 29 : How did ... Happiness Câu 10 : Choose the best answer lớn complete each sentence: In the summer of 20 00, we started a ________ for illiteracy eradication. A. Chiến dịch B. Struggle C. Battle D. War Câu 11 : Choose...
... HẾT Trang 1/ 3 - đề thi 485 Sở GD và ĐT Đồng Tháp ngôi trường THPT phố nguyễn trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học sinh: Lớp: đề 004 A/ TRẮC ... Trang 3/3 - đề thi 485 B. Has been working for OV for a year C. Used khổng lồ be a volunteer working in a remote village D. Is living in the capital N'Djamena Câu 29 : How did ... Wasn’t talking to lớn him Câu 11 : Choose the best answer to lớn complete each sentence: We spent a lot of time ________ the house. A. Buying B. Bought C. Buy D. To buy Câu 12 : Choose the word which...
... Giáo án Tin học 6 Trường trung học cơ sở Bùi Thị Xuân Năm học: 2 014 -2 015 Tuần: 8 Ngày soạn: 01/ 10/2 014 Tiết PPCT: 16 Ngày dạy: 08 /10 /2 014 Lớp : 8A4, 8A5, 8A6Ngày dạy: 08 /10 /2 014 Lớp: 8A1, 8A2, 8A3 KIỂM TRA ... Trình.Câu 11 ,3 12 ,9 8, 7 4Điểm0.5 0.5 0.53.0TổngSố câu4 1 6 1 2 1 GV: Nguyễn thanh xuân - 1 -Giáo án Tin học 6 Trường trung học cơ sở Bùi Thị Xuân Năm học: 2 014 -2 015 Điểm 1. 0 1. 0 1. 52.00.53.03. Đề kiểm ... Viên:− Đề kiểm tra 2. học sinh:− học bài xích cũ, bút, thước…C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Ổn định lớp với kiếm tra kỹ năng và kiến thức cũ:Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số lớp2. Ma trận đề kiểm tra Nội dungCâu...
... Night.II.ĐÁP ÁN: CODE 0 01 1. D 2. A 3. C 4. C 5. B 6. D 7. C 8. A 9. B 10 . C 11 . A 12 . C 13 . C 14 . A 15 . A 16 . A 17 . C 18 . C 19 . B 20 . D 21 . B 22 . B 23 . C 24 . B 25 . D 26 . C 27 . C 28 . D 29 . B 30. ... Plant 1. C 2. D 3. B 4. C 5. A 6. C 7. A 8. B 9. D 10 . C 11 . A 12 . A 13 . B 14 . C 15 . D 16 . D 17 . B 18 . C 19 . B 20 . C 21 . C 22 . B 23 . A 24 . C 25 . D 26 . C 27 . C 28 . C 29 . C 30. B 31. A 32. A 33. ... Đề kiểm tra 1 tiết ( lần 2) Full name : Mark: Code: 10 1Class: 11 I. Circle A. B, C or D whose underlined part is pronounced difficultly from the others: 1. A. Bleak B. Jeans...
từ khóa: đề đánh giá 1 ngày tiết hóa 11 lần 2de kiem tra 1 tiet lop 9 lan 2de kiem tra 1 tiet lop 8 lan 2đề đánh giá 1 ngày tiết toán 12 chương logarit bao gồm đáp ánđề khám nghiệm 1 huyết chương oxi lưu giữ huỳnh tất cả đáp ánđề bình chọn 1 ngày tiết sinh học tập 10 hk2 bao gồm đáp ánđề kiểm tra 1 huyết cả năm sinh 8 có đáp ánđề kiểm soát 1 tiết lớp 11đề soát sổ 1 huyết lớp 11 môn giờ anhđề kiểm soát 1 tiết lớp 11 môn toánđề chất vấn 1 tiết hóa 11 lần 4đề bình chọn 1 tiết lớp 11 chương năng lượng điện li hóađề kiểm soát 1 tiết hóa 11 lần 3đề soát sổ 1 ngày tiết số 11 kỳ 2 lần 1đề chất vấn 1 máu lớp 7 kì gấp đôi 1 vănBáo cáo thực tập tận nơi thuốc tại tp hcm năm 2018Nghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp làm chủ hoạt cồn dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành phát hiện diệp lục cùng carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện tại xâm nhập dựa vào thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo tích điện điện bởi hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến chuyển tần (inverter) mang lại máy điều hòa không khíKiểm tiếp giáp việc xử lý tố giác, tin báo về phạm nhân và kiến nghị khởi tố theo lao lý tố tụng hình sự việt nam từ thực tế tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 15: tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài bác 15: hấp thụ ở rượu cồn vậtNguyên tắc phân hóa nhiệm vụ hình sự đối với người bên dưới 18 tuổi tội ác trong lao lý hình sự nước ta (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành thực tế phát hiện nay hô hấp nghỉ ngơi thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp sinh sống thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan tiền VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG kinh doanh TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề bài liệu bắt đầu đăng bắt tắt văn bạn dạng trong lòng bà bầu chiến đấu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ hội tết điểm sáng chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn từ sự lớp 10 giải bài bác tập thiết bị lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài xích tập thứ lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài xích cô bé nhỏ bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài ca ngắn đi trên kho bãi cát sự phát triển của trường đoản cú vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập phần trăm thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem đần van lop 8