Câu 5. Khi nói về dao hễ cưỡng bức, câu nào dưới đây sai?A. Biên độ của dao đông cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của nước ngoài lực chống bức với tần số riêng biệt của hệ.B. Khi hiện tượng lạ cộng hưởng xẩy ra thì biên độ của ngoại lực tăng mang lại giá trị cực đại.C. Xê dịch cưỡng bức là giao động dưới chức năng của ngoại lực biến hóa tuần hoàn.D. Lúc chu kì của lực cưỡng bức bởi chu kì xê dịch riêng của hệ thì hiện tượng cộng hưởng trọn xảy ra. Câu 6. Khi nói tới dao động tắt dần thì câu nào sau đây không đúng?A. Trong các môi trường không giống nhau thì thời gian dao hễ tắt dần là hệt nhau vì chu kì xấp xỉ riêng không cố đổi.B. Lý do của xấp xỉ tắt dần là vì ma sát.C. Trong các môi trường khác biệt thì thời hạn dao cồn tắt dần dần là không giống nhau.D. Dao động tắt dần có biên độ sút dần theo thời gian. Câu 7. Một nhỏ lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ xấp xỉ A = 5cm thì chu kì xấp xỉ là T = 2s. Trường hợp cho nhỏ lắc đó xấp xỉ với biên độ A" = 10cm thì chu kì xấp xỉ sẽ là:A. T" = 2s B. T" = 4s C. T" = 1s D. T" = 3s Câu 8. Một nhỏ lắc lò xo xấp xỉ điều hòa theo phương trình xấp xỉ , thời khắc vật qua vị trí bao gồm li độ x = -2cm theo hướng âm lần sản phẩm 2012 kể từ thời điểm vật bắt đầu dao cồn là
A. 8043,3s B. 4023,3s C. 8046s D. 4026s Câu 9. Một nhỏ lắc lò xo xê dịch điều hòa cùng với biên độ 6cm và chu kì 1s. Thời gian t = 0 vật trải qua vị trí thăng bằng theo chiều âm của trục tọa độ. Trong khoảng thời hạn 2,375s kể từ thời điểm ban đầu vật đi được quãng con đường làA. 55,76cm B.48cm C. 50cm D. 42cm Câu 10. Một bé lắc solo được thả không vận tốc đầu từ vị trí có li độ góc α0. Khi nhỏ lắc qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nhỏ lắc được xác minh bằng công thức: Câu 11. Khi nói tới mối quan hệ giữa hoạt động tròn đa số và giao động điều hòa, đáp án nào sau đây không đúng?A. Khi hóa học điểm chuyển động được một vòng thì vật xấp xỉ điều hòa triển khai được một dao động.B. Tốc độ hoạt động tròn phần đa bằng vận tốc dao rượu cồn điều hòa.C. Tọa độ góc trong hoạt động tròn đều khớp ứng với pha thuở đầu trong trong xê dịch điều hòa.D. Một vật giao động điều hòa có thể được coi như hình chiếu của một vận động tròn đều đi ra đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo. Câu 12. con lắc đơn xấp xỉ với biên độ góc α0. Biết tỉ số trương lực dây max cùng min là 4. Tra cứu biên độ góc α0?A. 300 B.600 C. 450 D. 750Câu 13. bé lắc lốc xoáy nằm ngang gồm vật nặng nề có khối lượng m = 100g với lò xo gồm độ cứng k = 10N/m. Lúc đầu giữ vật ở chỗ lò xo nén một quãng rồi buông nhẹ để vật dao động tắt dần. Hệ số ma cạnh bên giữa trang bị nặng với mặt phẳng ngang là 0,1; đem g = 10m/s2. Khi đồ vật qua điểm O1 cơ mà tại đó lực lũ hồi cân bằng với lực ma ngay cạnh thì vận tốc vật đã có được là 60cm/s. Tốc độ vật đã có được khi qua O1 lần thứ hai với quãng đường vật đi được cho khi dừng lại lần lượt là
A. 20√3 cm/s cùng 24cm. B. 60 cm/s cùng 24cm. C. 20√3 cm/s cùng 25cm. D. 20cm/s cùng 25cm. Câu 14. bé lắc lốc xoáy nằm ngang, khi trọng lượng của quả mong tăng 4 lần thì tần số của con lắcA. Tăng 4 lần. B. Sút 4 lần. C. Bớt 2 lần. D. Tăng 2 lần. Câu 15. Một vật giao động điều hòa theo phương nằm ngang, lúc li độ vật bằng 0 thì v = 62,8cm/s; khi li độ vật cực lớn thì a = 2 m/s2. Mang π2 = 10. Thời hạn ngắn nhất để vật chuyển động từ x = 0 mang đến x = -10cm là bao nhiêu?A.
*
s B.
*
s C.
*
s D.
*
s Câu 16. Tại cùng một vị trí địa lí, hai con lắc đơn có chu kì giao động riêng lần lượt là T1 = 2,5s với T2 = 1,5s; chu kì xê dịch của nhỏ lắc thứ cha có chiều dài bằng độ lâu năm trung bình cộng của chiều nhiều năm hai con lắc bên trên là:A. 9,28s B. 0,283s C. 2,06s D. 0,00928s Câu 17. Một nhỏ lắc đơn xê dịch điều hòa với biên độ góc α0. Vậy năng của nhỏ lắc bằng động năng của nó tại vị trí tất cả li độ góc Câu 18. nhỏ lắc lốc xoáy nằm ngang có vật nặng nề có cân nặng m = 100g và lò xo tất cả độ cứng k = 0,01N/cm xê dịch tắt dần lừ đừ từ thời gian t = 0 vật bí quyết vị trí xoắn ốc không biến dạng 10cm. Trong quá trình dao động, lực cản tính năng vào vật bao gồm độ mập không thay đổi 10-3N. Tốc độ lớn độc nhất của đồ sau thời điểm t = 21,4s làA. 5 cm/s. B. 5,7π cm/s. C. 10 cm/s. D. 5π cm/s. Câu 19. chọn câu sai khi nói đến dao động ổn định của một hóa học điểmA. Vận tốc trong giao động điều hòa biến chuyển thiên thuộc tần số góc với li độ.B. Khi đồ đi trường đoản cú vị trí cân đối đến vị trí biên, vật hoạt động chậm dần đều.C. Động năng và chũm năng gồm sự chuyển hóa qua lại lẫn nhau, mà lại cơ năng của đồ vật được bảo toàn.D. Li độ của một hóa học điểm dao động điều hòa biến hóa thiên theo định pháp luật dạng cosin hoặc dạng sin theo thời gian. Câu 20. bé lắc lốc xoáy treo thẳng đứng dao động với phương trình: . Mang g = 10m/s2. Biết chiều dài lớn nhất của lốc xoáy trong dao động này là 92,5cm. Chiều dài tự nhiên của nhỏ lắc này là
A. 84,5cm B. 90cm C. 82cm D. 87cm Câu 21. Một xe lắp thêm chạy trê tuyến phố có mọi mô cao giải pháp đều nhau 5m. Khi xe chạy với tốc độ 15km/h thì xe cộ bị xóc bạo dạn nhất. Tính chu kì giao động riêng của size xeA. 1,2s B. 4,2s C. 2,4s D. 2s Câu 22. Chu kì thay đổi thiên nắm năng của nhỏ lắc đối kháng thì có mức giá trị bằngA. 1 phần ba chu kì dao động. B. Một chu kì dao động.C. Hai lần chu kì dao động. D. Một trong những phần hai chu kì dao động. Câu 23. nên chọn đáp án đúng khi nói về đặc điểm của dao động cưỡng bứcA. Biên độ của xấp xỉ cưỡng bức chỉ dựa vào vào biên độ của ngoại lực tuần hoàn.B. Tần số của giao động cưỡng bức bằng tần số giao động riêng của hệ.C. Năng lượng mà ngoại lực cung ứng luôn lớn hơn năng lượng bị mất bởi lực cản của môi trường.D. Biên độ của xê dịch cưỡng bức đạt cực to khi tần số của nước ngoài lựccưỡng bức bởi tần số xê dịch riêng của hệ. Câu 24. Một vật xê dịch điều hòa với biên độ A. Biết quãng đường ngắn nhất mà lại vật đi được vào khoảng thời hạn T/4 (với T là chu kì dao động) là 11,716cm. Biên độ dao động có giá chỉ trị bởi bao nhiêu?A. 20cm B. 8cm C. 10cm D. 15cm Câu 25. Một thứ có cân nặng m được treo vào một lò xo. Vật xê dịch điều hòa cùng với tần số f1 = 12Hz. Khi treo thêm một gia trọng ∆m = 10g vào lốc xoáy thì tần số xấp xỉ là f2 = 10,95Hz. Khối lượng ban đầu của vật cùng độ cứng của lò xo theo lần lượt là:A. M = 25g, k = 144N/m B. M = 75g, k = 216N/m C. M = 100g, k = 576N/m D. M = 50g, k = 288N/m Câu 26. con lắc đối kháng có chu kì xấp xỉ T lúc treo bé lắc vào nai lưng thang máy đã đứng yên. Cho thang lắp thêm đi xuống cấp tốc dần đông đảo với vận tốc a = g/4 . Gọi T" là chu kì xê dịch con lắc lúc thang máy gửi động. Tỉ số giữa T và T" là Câu 27. Trong xê dịch điều hòa, hóa học điểm đổi chiều hoạt động khi lực tác dụngA. đổi chiều. B. Có giá trị bự nhất. C. Có mức giá trị nhỏ tuổi nhất. D. Bằng 0. Câu 28. Một bé lắc xoắn ốc treo thẳng đứng có độ cứng k = 40N/m, quả ước có khối lượng m = 100g dao động điều hòa với biên độ A = 3cm. đem g = 10m/s2. Lực bầy hồi nhỏ dại nhất trong quá trình vật xê dịch làA. Fmin= 2N B. Fmin = 0,02N C. Fmin = 0,2N D. Fmin = 0N Câu 29. Khi xảy ra cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao độngA. Với tần số bởi tần số xấp xỉ riêng. B. Cùng với tần số to hơn tần số dao động riêng.C. Nhưng không chịu đựng ngoại lực tác dụng. D. Tần số bé dại hơn tần số giao động riêng. Câu 30. Hai con lắc đối kháng có độ dài của chúng lệch nhau 22cm, giao động ở cùng một nơi. Trong cùng một khoảng tầm thời gian, bé lắc đầu tiên thực hiện tại được 30 dao động toàn phần, nhỏ lắc sản phẩm hai triển khai được 36 dao động toàn phần. Độ dài của những con nhấp lên xuống nhận cực hiếm nào sau đây:
A. 50cm; 72cm B. 78cm; 110cm C. 72cm; 50cm D. 88cm; 110cm Câu 31. Một con lắc solo có m = 100g xấp xỉ với biên độ góc 450 tại nơi bao gồm g = 10m/s2. Trương lực dây tại vị trí hễ năng bởi thế năng đang là:A. 1,25N B. 1,52N C. 1,346N D. 1,146N Câu 32. Đặt nhỏ lắc solo tích điện q = 4.10-7C bao gồm chiều dài l = 1m vào trong năng lượng điện trường đều phải sở hữu phương trực tiếp đứng hướng xuống có m = 100g. độ mạnh E = 25.105V/m với g = 10m/s2. Chu kì xấp xỉ của nhỏ lắc sẽ là Câu 33. chọn câu sai trong những phát biểu sauA. Đối với con lắc xoắn ốc treo trực tiếp đứng, sức lực kéo về tất cả độ lớn cực lớn khi lò xo có chiều dài to nhất.B. Chu kì xê dịch riêng của nhỏ lắc xoắn ốc không phụ thuộc vào vào tọa độ địa lý.C. Cũng một bé lắc lò xo, trường hợp treo trực tiếp đứng thì chu kì dao động to hơn khi treo nằm ngang.D. Biên độ xấp xỉ con nhấp lên xuống lò xo dựa vào vào phương pháp kích ưng ý dao động. Câu 34. Một nhỏ lắc lò xo xấp xỉ điều hòa theo phương thẳng đứng. Lò xo bao gồm độ cứng k = 40N/m, đồ gia dụng nặng có khối lượng 200g. Ta kéo thiết bị từ vị trí cân đối hướng xuống một quãng rồi buông nhẹ đến vật dao động. Viết phương trình xấp xỉ của vật, chiều dương của trục tọa độ hướng xuống cùng lấy nơi bắt đầu tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian là cơ hội vật ban đầu dao động Câu 35. Một vật thực hiện đồng thời hai xấp xỉ điều hòa thuộc phương thuộc tần số tất cả biên độ với pha ban sơ lần lượt là . Dao động tổng hợp tất cả biên độ là 9cm. Khi A2 có giá trị cực lớn thì A1 và A2 có giá trị là:A. A1 = 9√3; A2=18cm B. A1 = 18cm; A2=9cmC. A1 = 9√3; A2 = 9cm D. A1 = 9cm; A2 = 9√3 Câu 36. Một con lắc lò xo (vật nặng có cân nặng 100g, lò xo có độ cứng K = 40 N/m) chịu công dụng của một nước ngoài lực trở thành thiên tuần hoàn F = F0cos2πt. Giả dụ ta tăng tần số của nước ngoài lực thì biên độ xấp xỉ của con lắc lốc xoáy sẽA. Tăng rồi giảm. B. Tăng. C. Giảm. D. Giảm rồi tăng. Câu 37. Một vật triển khai đồng thời 3 xê dịch điều hòa thuộc phương thuộc tần số có phương trình là x1, x2, x3. Biết lúc li độ của giao động x1 đạt giá chỉ trị cực lớn thì li độ của xấp xỉ x3 làA. 0cm B. 3cm C. 3√2 cm D. 3√6 cmA. 4cm B.6cm C. 8cm D. (4√2 – 4)cm Câu 39. Một con lắc lò xo tất cả một lò xo tất cả độ cứng 100N/m và một đồ có trọng lượng 250g, xê dịch điều hòa với biên độ 6cm. Nếu tìm gốc thời hạn t = 0 thời gian vật qua vị trí cân nặng bằng, khoảng thời hạn vật đi được quãng con đường 6cm kể từ lúc vật ban đầu dao hễ là Câu 40. Lập phương trình của một vật xê dịch điều hòa, hiểu được tại thời điểm lúc đầu vật đi qua vị trí x=3cm theo hướng âm; khoảng thời gian ngắn tuyệt nhất để cồn năng lại bởi thế năng là 0,25s cùng quãng con đường ngắn duy nhất để hễ năng lại bằng 3 lần thế năng là 6cm