Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 7

      2

Đề thi khảo sát quality đầu năm Toán 7 được hackxuvip.com biên soạn bao gồm các dạng bài tập cùng đáp án cụ thể được xây cất theo giữa trung tâm chương trình học thcs giúp học viên ôn tập, củng nắm kiến thức, giúp xác định khả năng tư duy logic, năng lực nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc và kiên cố giúp các bạn nắm chắc kiến thức Toán 6 chuẩn bị nền tảng con kiến thức bền vững và kiên cố bước vào khoảng thời gian học lớp 7. Mời chúng ta cùng tham khảo chi tiết. Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt!

Đề khảo sát quality đầu năm môn Toán lớp 7

A. Trắc nghiệm (4 điểm)


Chọn một phương án trả lời đúng trong những câu sau

Câu 1: nhị góc bù nhau là hai góc gồm tổng số đo bằng:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2: công dụng của phép tính (-12).20 bằng:

A. 8

B. -240

C. 240

D. -34

Câu 3: vào tập hòa hợp số nguyên, số nào tiếp sau đây không thuộc Ư(-10)

A. 0

B. -5

C. 2

D. 10

Câu 4: Tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn

*
bằng:

A. 0

B. 1

C. 9

D. 6

Câu 5: Cho

*
*
. UCLN(x; y) bằng:

A. 90

B. 150

C. 375

D. 456

Câu 6: Cho

*
*
. BCNN(a, b) bằng:

A. 105

B. 600

C. 350

D. 4200

Câu 7: Tập vừa lòng nào sau đây chỉ gồm các thành phần là số nguyên tố?

A. 2; 3; 5

B. 1; 2; 4

C. 1; 3; 5

D. 3; 5; 9


Câu 8: Trên tia Ox mang hai điểm A với B làm thế nào để cho OA = 3cm, OB = 5cm. Lúc đó, độ lâu năm của đoạn trực tiếp AB là:

A. 3

B. 5

C. 8

D. 2

Câu 9: Cho 5 điểm phân biệt. Vẽ những đoạn trực tiếp nối nhì điểm trong những 5 điểm đó với nhau. Toàn bô đoạn thẳng vẽ được là:

A. 8

B. 10

C. 9

D. 5

Câu 10: Cho

*
là hai góc phụ nhau. Nếu
*
thì góc
*
bởi bao nhiêu độ?

A. 65

B. 55

C. 45

D. 145

B. Từ luận

Câu 1. (2 điểm) Thực hiện nay phép tính:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 2. (2 điểm) Thực hiện trào lưu “Chiến dịch xanh” của đoàn trường tổ chức, ba lớp 6A, 6B, 6C sẽ tham gia trồng cây. Lớp 6B trồng được 300 cây. Lớp 6A trồng vội

*
lần số lượng kilomet của lớp 6B và bằng
*
số cây của lớp 6C thu được.

a. Tính tổng số cây xanh được của tía lớp.

b. Tính tỉ số xác suất số cây của từng lớp đối với tổng số cây xanh được của cả ba lớp.


Câu 3. (2 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox, vẽ nhị tia Oy và Oz sao cho

*

a, Trong tía tia Ox, Oy, Oz, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? bởi sao?

b, Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc zOy. Tính số đo của góc xOt.

Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán

Đáp án trắc nghiệm

1-D

2-B

3-A

4-A

5-C

6-D

7-A

8-D

9-B

10-B

Đáp án trường đoản cú luận

Câu 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính:

a.

*

b.

*

*

c.

*

*

d.

*

*

Câu 2. (2 điểm)

Đổi

*

a. Số kilomet lớp 6A trồng được là:

*
(cây)

Số cây lớp 6C trồng được là:

*
(cây)


Tổng số cây cha lớp trồng được là: 300 + 720 + 432 = 1 452 (cây)

b. Xác suất số cây lớp 6A trồng đối với tổng số kilomet là:

*

Phần trăm số kilomet lớp 6B trồng so với tổng số km là:

*

Phần trăm số lượng kilomet lớp 6C trồng so với tổng số lượng km là:

*

Câu 3:

Học sinh tự vẽ hình

a, Trên và một nửa khía cạnh phẳng bờ Ox, tất cả

*

b, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox, gồm tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên

*

Có Ot là tia phân giác của góc zOy

*

Trên và một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oz, tất cả

*
Mời chúng ta tải tư liệu miễn phí tham khảo lý giải giải chi tiết!