Bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 tất cả 50 đề thi, được đặt theo hướng dẫn nhận xét và mang lại điểm, cùng đáp án kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô dễ dàng tham khảo, giao đề ôn tập giữa học kì 1 cho học sinh của mình.

Với 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 gồm đáp án, cũng giúp những em học sinh ôn tập, luyện giải đề thật thuần thục để nạm được những dạng thắc mắc thường gặp trong đề thi. Qua đó, sẽ ôn tập thật tốt kiến thức nhằm ôn thi cuối học kì 1 hiệu quả. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên của hackxuvip.com:


Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 4


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1


I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu trả lời đúng (0,5 điểm)

1. Trong những số 5 784; 6874; 6 784; 5748, số lớn nhất là:

A. 5785

B. 6 874

C. 6 784

D. 5 748

2. 5 tấn 8 kilogam = ……… kg?

A. 580 kg

B. 5800 kg

C. 5008 kg

D. 58 kg

3. Trong các số sau số nào phân tách hết cho 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong những góc bên dưới đây, góc như thế nào là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích sẽ là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32 m

D. 12m

Câu 3: Năm năm 2016 là chũm kỉ thứ bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp các số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo thiết bị tự từ nhỏ nhắn đến lớn:

……………………………………………………………………………………………..

I. Từ bỏ luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805


c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) tổng thể tuổi của người mẹ và bé là 57 tuổi. Chị em hơn con 33 tuổi. Hỏi bà bầu bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) tra cứu số bị chia nhỏ tuổi nhất vào phép chia bao gồm thương là 12 với số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, đến ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5t 8 kilogam = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm 2016 là vậy kỉ sản phẩm bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo trang bị tự từ nhỏ nhắn đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Từ bỏ luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và thực hiện tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Công dụng là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: làm đúng từng phần mang đến 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của bà mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của bé là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi


Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số chia bé nhỏ nhất là : 20

Số bị chia bé nhỏ nhất là: trăng tròn x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng( tự câu 1 mang lại câu 5)

Câu 1: Số 45 317 gọi là:

A. Tư mươi năm nghìn tía trăm mười bảy

B. Tứ lăm nghìn cha trăm mười bảy

C. Tư mươi lăm nghìn cha trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... Kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6050

Câu 3: 2 mét vuông 51 dm2 = …... Dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cùng của hai số là 27. Số bé bỏng là 19 thì số lớn là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình bên có …..

A. Bốn góc nhọn, hai góc tù với hai góc vuông

B. Bốn góc nhọn, nhị góc tù và một góc vuông

C. Bốn góc nhọn, một góc tù cùng hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng cách thuận một thể nhất: 567x23+433x23

Câu 7: cho những chữ số 0,3,5,7. Từ các chữ số đã cho, hãy viết số lớn số 1 chia hết mang lại 2, 3 với 5, những chữ số mọi khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: tìm x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một shop trong nhì tháng bán tốt 3 450m vải. Tháng đầu tiên bán được thấp hơn tháng sản phẩm công nghệ hai là 170m vải. Hỏi từng tháng siêu thị đó bán được bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

CÂU
12345
CADBA

Câu 6: Tính bằng cách thuận nhân thể nhất: 567x23+433x23=23x(567+433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số đó là 750

Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:


Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: bài giải

Tháng vật dụng nhất shop bán được số mét vải là (0,25đ): ( 3 450 – 170) : 2 = 1640 (m)(0,5đ)

Tháng máy hai cửa hàng bán được số mét vải vóc là (0,25đ): 3450 – 1640 = 1810 (m))(0,5đ)

Đáp số: 1640 mét (0,25đ):

1810 mét (0,25đ):

Chú ý: các câu: 6,8,9,10: HS biết đặt tính đúng là được tính 1/2 số điểm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số bốn trăm linh nhì nghìn bốn trăm hai mươi viết là:

A.40002400 B.4020420C. 402420 D.240420

Câu 2. Số phù hợp để viết vào nơi chấm của 7 yến 8 kilogam =……..kg là:

A.78kg B.780kg C.7008kgD.708kg

Câu 3: bác bỏ Hồ sinh năm 1980.Bác hồ sinh vào nạm kỉ……

A.XVIII B.XX C.XVI D.XXI

Câu 4: Trung bình cùng của hai số 42 và 26 là:

A.35 B.34 C.36 D.37

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 -94 874.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


Bài 2. tìm kiếm x :


Bài 3. Cả nhị lớp 4A và lớp 4B trồng được 568 cây. Hiểu được lớp 4B trồng được thấp hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................