Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1

      2

Download Đề khám nghiệm cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán - bài thi môn Toán lớp 1 học kì 2


Bộ đề chất vấn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán là tư liệu hữu ích được thiết kế với theo lịch trình học Toán lớp 1 học kì 2 theo giải pháp của bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo. Các giáo viên và phụ huynh hoàn toàn có thể tham khảo, cho học viên ôn tập phù hợp.

Kiến thức Toán lớp 1 gồm các dạng bài bác về cộng, trừ, nhân, chia. Sau đây, hackxuvip.com sẽ tổng hợp các bộ đề kiểm soát cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán bao gồm những kiến thức trên, các phụ huynh rất có thể download về cho những em làm, củng cầm và nâng cấp kiến thức.

*

Bài 3:

50 + 30 = 80 90 – 40 = 50 29 – 5 = 24

27 + 2 = 29 15 + 2 – 3 = 14 87 – 2 – 4 = 81

Bài 4:

Giải:

Cả cặp đôi hái được: 23 + 26 = 49 bông hoa

Đáp án: 49 bông hoa.

----- Hết lời giải đề thi 1 -----

2. Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 2

1. Tính:

13 + 34 =

17 + 23 =

11 + 44 =

24 + 25 =

12 + 16 =

62 + 26 =

20 + 20 =

30 + 30 =

50 + 20 =

37 + 40 =

58 + 20 =

66 + 30 =

2. Tính:

20 +30 +30 =

21 + 32 + 40 =

32 + 43 +54 =

50 - 10 -30 =

65 - 33 - 10 =

79 - 47 - 21 =

90 - trăng tròn +30 =

65 + 10 - 23 =

35 + 42 - 54 =

 

3. Đặt tính rồi tính

*

 

Điền lốt hoặc = vào ô trống mang đến đúng 

 

 

*

3. Vào vườn bên em tất cả 26 cây cam, bố em buôn bán đi 13 cây cam. Hỏi trong vườn công ty em còn lại toàn bộ bao nhiêu cây cam?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

----- hết đề thi 2 -----

=> Đáp án Đề soát sổ cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 2

1. Tính:

13 + 34 = 47

17 + 23 = 40

11 + 44 = 55

24 + 25 = 49

12 + 16 = 28

62 + 26 = 88

20 + đôi mươi = 40

30 + 30 = 60

50 + đôi mươi = 70

37 + 40 = 77

58 + trăng tròn = 78

66 + 30 = 96

2. Tính:

20 +30 +30 = 80

21 + 32 + 40 = 93

32 + 43 +54 = 129

50 - 10 -30 = 10

65 - 33 - 10 = 22

79 - 47 - 21 = 11

90 - đôi mươi +30 = 100

65 + 10 - 23 = 52

35 + 42 - 54 = 23

3. Đặt tính rồi tính

*

Điền vệt hoặc = vào ô trống cho đúng 

*

3. Giải

Trong vườn nhà em còn tất cả: 26 – 13 = 13 cây cam

Đáp án: 13 cây cam

----- Hết giải đáp đề thi 2 -----

3. Đề bình chọn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 3

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42; 94 - 21

50 + 38; 67 – 3

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

*

Bài 3.

a) Khoanh tròn vào số bé nhất: 81 75 90 51

b) Khoanh tròn vào số bự nhất: 62 70 68 59

c) Đúng ghi (Đ), không nên ghi (S):

Số ngay tức thì sau của 23 là 24 ....

Số tức thì sau của 84 là 83 ....

Số tức khắc sau của 79 là 70 ....

Số liền sau của 98 là 99 ....

Số ngay lập tức sau của 99 là 100 ....

Bài 4. An có 19 quả táo, An đến em 7 quả. Hỏi An còn từng nào quả táo ?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Tính:

36 + 32 – 15 = ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………

48 – 23 + 12 = ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………

18cm + 41cm + 20cm = ……………………………

97cm – 32cm – 2cm = …………………………………

Bài 6. Điền số phù hợp vào địa điểm chấm:

*

Bài 7. nhà Lan nuôi 64 con gà và vịt, trong các số ấy có 4 chục nhỏ gà. Hỏi bên Lan nuôi từng nào con vịt?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 8. mỗi hình vẽ tiếp sau đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

*

Có ........ đoạn thẳng

*

Có ........ đoạn thẳng

----- không còn đề thi 3 -----

=> Đáp án Đề soát sổ cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 3

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 = 74

94 - 21 = 73

50 + 38 = 88

67 – 3 = 64

Bài 2.

*

Bài 3.

a) 51

b) 70

c)

Số liền sau của 23 là 24 (Đúng)

Số liền sau của 84 là 83 (Sai)

Số tức thời sau của 84 là 85

Số ngay lập tức sau của 79 là 70 (Sai)

Số liền sau của 79 là 80

Số ngay lập tức sau của 98 là 99 (Đúng)

Số tức thì sau của 99 là 100 (Đúng)

Bài 4. An có 19 trái táo, An đến em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả hãng apple ?

Bài giải

An còn sót lại số quả táo khuyết là:

19 – 7 = 12 (quả) Đáp số: 12 quả táo

Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = 68 – 15 = 53 48 – 23 + 12 = 25 + 12 = 37 18cm + 41cm + 20cm = 59cm + 20cm = 79cm 97cm – 32cm – 2cm = 65cm – 2cm = 63cm

Bài 6. Điền số phù hợp vào địa điểm chấm:

a. Các số có thể điền vào là 33, 34, ..., 88

b. Những số có thể điền là 80, 81, …

85 - 12 = 73

97 - 56 = 41

Bài 7. Nhà Lan nuôi 64 bé gà và vịt, trong những số đó có 4 chục con gà. Hỏi bên Lan nuôi từng nào con vịt?

Bài giải

4 chục nhỏ gà = 40 bé gà

Nhà Lan nuôi số bé vịt là:

64 – 40 = 24 (con)

Đáp số: 24 bé vịt

Bài 8.

- Hình sản phẩm nhất: bao gồm 5 đoạn thẳng

- Hình máy hai: tất cả 3 đoạn thẳng

----- Hết câu trả lời đề thi 3 -----

4. Đề soát sổ cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 4

Bài 1.

a) Viết thành các số:

Năm mươi bốn : ……… Mười : ………

Bảy mươi kiểu mẫu : ……… Một trăm : …… b) Khoanh tròn số bé bỏng nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) Viết các số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo máy tự từ nhỏ xíu đến lớn.

Bài 2.

Nối số với phép tính phù hợp :

*

b) Đặt tính rồi tính :

3 + 63 99 – 48

54 + 45 65 – 23

c) Tính :

27 + 12 – 4 = ……………… 38 – 32 + 32 = ………………...

28cm + 25cm + 14cm = ………….. 56cm – 6cm + 7cm = ………….

Bài 3. Đồng hồ nước chỉ mấy giờ ?

*

Bài 4. Viết , =

27 ……… 31 99 ……… 100

94 – 4 ……… 80 18 ……… đôi mươi – 10

56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25

Bài 5.

*

Hình vẽ bên có:

……… hình tam giác

……… hình vuông

……… hình tròn

Bài 6. Lớp em gồm 24 học viên nữ, 21 học viên nam. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài 7. Một sợi dây tương đối dài 25cm. Lan giảm đi 5cm. Hỏi sợi dây còn lại dài mấy xăng - ti - mét?

Bài 8. Tính nhẩm :

43 + 6 = …………… 60 – đôi mươi = …………..

50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...

Bài 9. Tính nhanh:

3 + 6 + 7 + 4 =

19 + 17 + 13 + 11 =

99 + 97 + 98 + 96 =

Bài 10. Cho những chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết các số tất cả hai chữ số khác nhau.

----- không còn đề thi 4 -----

=> Đáp án Đề kiểm soát cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 4

Bài 1.

a) Viết thành các số:

Năm mươi bốn : 54 Mười : 10

Bảy mươi mốt : 71 Một trăm : 100

b) Khoanh tròn số nhỏ nhắn nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) thu xếp theo đồ vật tự từ bé nhỏ đến lớn: 16, 29, 38, 62, 73, 81, 83.

Bài 2.

a)

*

b)

*

c) Tính :

28+ 12 – 4 = 36

38 – 32 + 32 = 38

28cm + 25cm + 14cm = 67cm

56cm – 6cm + 7cm = 57cm

Bài 3. 2 tiếng đồng hồ ; 8 giờ

Bài 4.

*

Bài 5. 6 hình tam giác; 2 hình vuông; 2 hình tròn

Bài 6.

Lớp em tất cả số học sinh là:

24 + 21 = 45 (học sinh)

Đáp số: 45 học tập sinh

Bài 7.

Sợi dây còn lại dài số xăng-ti-mét là:

25 – 5 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm

Bài 8.

43 + 6 = 49; 60 – trăng tròn = 40;

50 + 30 = 80; 29 – 9 = 20

Bài 9. Tính nhanh:

3 + 6 + 7 + 4 = (3 + 7) + (6 + 4) = 10 + 10 = 20

19 + 17 + 13 + 11 = (19 + 11) + (17 + 13) = 30 + 30 = 60

99 + 97 + 98 + 96 = 100 – 1 + 100 – 2 + 100 – 3 + 100 – 4

= (100 + 100 + 100 + 100) – (1 + 2 + 3 + 4)

= 400 – 10

= 390

Bài 10.

Các số có hai chữ số không giống nhau:

53; 54; 51; 52

35; 34; 31; 32

45; 43; 41; 42

15; 13; 14; 12

25; 23; 24; 21

----- Hết câu trả lời đề thi 4 ----

5. Đề bình chọn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 5

Bài 1.

a) Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80

b) Viết thành những số:

Bốn mươi ba:

Ba mươi hai:

Chín mươi bảy:

Hai mươi tám:

Sáu mươi chín:

Tám mươi tư:

Bài 2.

a) Đặt tính rồi tính:

45 + 34 56 - 20

18 + 71 74 - 3

b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền dấu >, 63 .... 60

95 .... 99

88 – 45 .... 63 – 2

17 – 2 .... 68 – 54

49 – 2 .... 50 – 3

Bài 4. Tính:

50 + 30 + 6 = ..........

86 – 30 – 6 = ..........

60 + trăng tròn + 5 = ...........

90 – 30 + 5 = ..........

86 – 6 – 30 = ..........

56 + trăng tròn + 3 = ...........

Bài 5. người mẹ hái được 85 trái hồng, chị em đã chào bán 60 trái hồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả hồng ?

Bài 6. Lan có một chục cái kẹo. Bà nội nếm nếm thêm 3 chiếc nữa. Hoa cho mình 2 cái. Hỏi Hoa còn bao nhiêu cái kẹo?

Bài 7. tra cứu số bao gồm hai chữ số, biết chữ số hàng trăm là số lớn số 1 có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị chức năng kém chữ số hàng chục là 4.

Bài 8. Vẽ thêm một quãng thẳng nhằm có: Một hình vuông vắn và một hình tam giác ?

*

----- không còn đề thi 5 -----

=> Đáp án Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 5

Bài 1.

a) Điền số phù hợp vào nơi chấm:

60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80

b) Viết thành các số:

Bốn mươi ba: 43

Ba mươi hai: 32

Chín mươi bảy: 97

Hai mươi tám: 28

Sáu mươi chín: 69

Tám mươi tư: 84

Bài 2.

a) Đặt tính rồi tính:

*

b) 58cm + 40cm = 98cm 57 + 2 - 4 = 55

Bài 3. Điền dấu >,

*

Bài 4. Tính:

50 + 30 + 6 = 86

86 – 30 – 6 = 50

60 + trăng tròn + 5 = 85

90 – 30 + 5 = 65

86 – 6 – 30 = 50

56 + đôi mươi + 3 = 79

Bài 5. bà bầu hái được 85 quả hồng, mẹ đã buôn bán 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn sót lại bao nhiêu quả hồng ?

Bài giải

Mẹ còn sót lại số quả hồng là:

85 – 60 = 25 (quả)

Đáp số: 25 quả hồng

Bài 6.

Bài giải

5 chục = 50

Lan có số keọ là:

50 + 13 – 22 = 41 (cái)

Đáp số: 41 loại kẹo

Bài 7.

Số lớn số 1 có một chữ số là: 9

Chữ số hàng chục là: 9

Chữ số hàng đơn vị chức năng là: 9 – 4 = 5

Số nên tìm là: 95

Bài 8. Hình vẽ:

*

----- Hết đáp án đề thi 5 -----

6. Đề kiểm soát cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 6

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ........... 11 + 46 – 27 = ...........

36 + 25 – 10 = ........... 40 + 37 + 23 = ...........

41 + 28 + 15 = ........... 99 – 72 + 26 = ...........

55 + 22 – 12 = ........... 13 + 25 – 7 = .............

Bài 2. Tính:

a) 7 + 3 + 40 – trăng tròn + 60 – 40

b) đôi mươi + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)

Bài 3. Điền dấu >, 31 + 25 .... 90 – 23 81 – 40 .... 30 + 12

42 + 25 .... 95 – 30 31 + 25 .... 70 – 19

Bài 4. Tra cứu số gồm hai chữ số, chữ số hàng chục là số đứng ngay lập tức sau số 5. Chữ số hàng đơn vị chức năng là số đứng tức tốc trước số 1.

Bài 5. công ty Mai tất cả 30 cái bút, chị em mua thêm một chục chiếc nữa. Hỏi công ty Mai có toàn bộ bao nhiêu cái bút?

Bài 6. nhì hộp cây viết chì có tất cả 7 chục cái. Hộp trước tiên có 25 cái. Hỏi hộp thiết bị hai gồm bao nhiêu cái cây bút chì?

Bài 7. cho những số 40, 20, 30, 90. Hãy lập những phép tính đúng có chứa cả tư số trên.

----- không còn đề thi 6 -----

=> Đáp án Đề đánh giá cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 6

Bài 1.

65 – 23 + 42 = 84 11 + 46 – 27 = 30

36 + 25 – 10 = 51 40 + 37 + 23 = 100

41 + 28 + 15 = 84 99 – 72 + 26 = 53

55 + 22 – 12 = 65 13 + 25 – 7 = 31

Bài 2. Tính:

a) 7 + 3 + 40 – đôi mươi + 60 – 40 = (7 + 3) + (40 – 20) + (60 – 40) = 10 + đôi mươi + trăng tròn = 50

b) đôi mươi + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50) = đôi mươi + 60 – 50 + 40 – 60 = 10

Bài 3.

*

Bài 4. search số tất cả hai chữ số, chữ số hàng trăm là số đứng ngay tức thì sau số 5. Chữ số hàng đơn vị chức năng là số đứng ngay tắp lự trước số 1.

Chữ số hàng chục là: 6

Chữ số hàng đơn vị là: 5

Số phải tìm là: 65

Bài 5. bên Mai gồm 30 mẫu bút, người mẹ mua thêm một chục cái nữa. Hỏi nhà Mai có toàn bộ bao nhiêu chiếc bút?

Bài giải

1 chục = 10

Nhà Mai có toàn bộ số cây viết là:

30 + 10 = 40 (cái)

Đáp số: 40 cái bút

Bài 6. hai hộp bút chì có tất cả 7 chục cái. Hộp đầu tiên có 25 cái. Hỏi hộp đồ vật hai có bao nhiêu cái cây viết chì?

Bài giải

7 chục cái = 70 cái

Hộp thứ hai có số cây bút chì là:

70 – 25 = 45 (bút chì)

Đáp số: 45 cây bút chì

Bài 7. những phép tính hoàn toàn có thể lập được:

40 + 30 + trăng tròn = 90

90 – đôi mươi – 30 = 40

90 – trăng tròn – 40 = 30

90 – 40 – 30 = 20

----- Hết giải đáp đề thi 6 -----

7. Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 7

Bài 1. cho các số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18.

a) Số bé dại nhất trong hàng số bên trên là số làm sao ?

b) Số lớn nhất trong hàng số trên là số làm sao ?

c) sắp xếp những số theo thiết bị tự tăng ngày một nhiều ?

Bài 2.

a) Tính :

31 + 14 = ……….. 36 – 21 = ………… 87 + 12 = …………

14 + 31 = ……….. 36 – 15 = ………… 87 – 12 = …………

62 + 3 = ……….. 55 – 2 = ………… 90 + 8 = …………

62 + 30 = ……….. 55 – 20 = ………… 90 – 80 = …………

b) Viết số phù hợp vào nơi chấm :

50 + …. = 50 49 – … = 40 49 – …. = 9

…. + …. = 40 75 = …. + ….. 60 – ….. > 40

Bài 3. Em hãy nhìn vào những tờ lịch với điền vào nơi trống :

*

a) Nếu hôm nay là thứ tư thì: Ngày ngày qua là đồ vật ………..

Ngày mai là đồ vật ………………………………………………………………………..

Ngày hôm tê là trang bị ………………………………………………………………………..

Ngày kia là thiết bị ………………………………………………………………………..

b) sản phẩm công nghệ năm , ngày ..............., tháng .............

Thứ .............., ngày 11 , mon ................

Bài 4. Kì ngủ hè, Lan về quê thăm ông bà không còn 2 tuần lễ cùng 3 ngày . Hỏi Lan sẽ ở quê tất cả mấy ngày ?

Bài 5. Vẽ đoạn trực tiếp AB tất cả độ dài bởi 10 cm.

Bài 6. Số ?

Hình bên gồm :

…….. Hình tam giác

…….. Hình vuông

Bài 7. phái nam có một trong những bi là số lớn số 1 có hai chữ số giống như nhau. Hải có thấp hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả hai bạn có toàn bộ bao nhiêu viên bi?

Bài 8. trên sân nhà Lan có một số trong những gà và một số chó. Lan đếm được toàn bộ 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi trên sân có mấy nhỏ gà, mấy con chó?

----- không còn đề thi 7 -----

=> Đáp án Đề soát sổ cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 7

Bài 1.

a) Số bé dại nhất trong dãy số bên trên là 10

b) Số lớn nhất trong hàng số bên trên là số nào 90

c) sắp đến xếp các số theo lắp thêm tự tăng dần: 10, 17, 18, 28, 42, 55, 72, 83, 90.

Bài 2.

a) Tính :

31 + 14 = 45 36 – 21 = 15 87 + 12 = 99

14 + 31 = 45 36 – 15 = 21 87 – 12 = 75

62 + 3 = 65 55 – 2 = 53 90 + 8 = 98 63

+ 30 = 93 55 – đôi mươi = 35 90 – 80 = 10

b) Viết số phù hợp vào vị trí chấm :

50 + 0 = 50 49 – 9 = 40 49 – 40 = 9

10 + 30 = 40 75 = 70 + 5 60 – 19 > 40

Bài 3.

Em hãy chú ý vào các tờ lịch và điền vào chỗ trống :

*

a) Nếu từ bây giờ là thứ tư thì: Ngày hôm qua là thiết bị ba

Ngày mai là thứ năm

Ngày hôm tê là sản phẩm công nghệ hai

Ngày kia là vật dụng sáu

b) thiết bị năm , ngày 13, tháng 5

Thứ ba, ngày 11 , mon 5

Bài 4.

Bài giải.

Đổi 2 tuần lễ = 14 ngày

Lan sẽ ở quê số ngày là :

14 + 3 =17 (ngày)

Đáp số : 17 ngày

Bài 5.

*

Bài 6.

*

Hình bên bao gồm :

8 hình tam giác

5 hình vuông

Bài 7. phái mạnh có một trong những bi là số lớn nhất có hai chữ số giống nhau. Hải có thấp hơn Nam 17 viên bi. Hỏi Hải gồm bao nhiêu viên bi?

Bài giải.

Số lớn số 1 có nhì chữ số tương tự nhau là: 99

Nam có số viên bi là: 99 viên bi

Hải gồm số viên bi là:

99 – 17 = 82 (viên bi)

Đáp số: 82 viên bi

Bài 8.

Vì 8 = 4 + 2 + 2 yêu cầu sân nhà Lan có 1 con chó cùng 2 nhỏ gà.

----- Hết câu trả lời đề thi 7 -----

8. Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 8

Bài 1. Viết số :

a) Viết các số từ 89 mang đến 100 :

b) Viết số vào nơi chấm:

Số tức thì trước của 99 là …… ; 70 tất cả …… chục với … đối kháng vị

Số tức khắc sau của 99 là ……… ; 81 gồm ……chục và … đối chọi vị

Bài 2.

a) Tính nhẩm:

3 + 36 = ……... 45 – đôi mươi = ……...

50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27 78 – 36

98 – 6 100 – 35

Bài 3.

79 ……… 74 56 ……... 50 + 6

60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2

Bài 4.

Hình vẽ bên tất cả :

………… hình tam giác

………… hình vuông

Bài 5. vào vườn bên em tất cả 26 cây cam và cây bưởi, trong những số ấy có 15 cây cam. Hỏi trong vườn bên em tất cả bao nhiêu cây bưởi?

Bài 6. Viết những số tất cả hai chữ số nhưng chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 3.

Bài 7. Tính:

a) 64 + 35 – 19 =

b) 98 – 23 – 35 =

Bài 8. Mai tất cả 25 mẫu kẹo, chị nếm nếm thêm Mai 14 cái nữa, Mai cho chính mình 6 cái. Hỏi Mai có toàn bộ bao nhiêu mẫu kẹo?

----- hết đề thi 8 -----

=> Đáp án Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 8

Bài 1. Viết số :

a) 89; 90; 91; …; 100

b)

Số tức thời trước của 99 là 98 ; 70 gồm 7 chục cùng 0 solo vị

Số ngay tức khắc sau của 99 là 100 ; 81 có 8 chục với 1 đối kháng vị

Bài 2.

a) 3 + 36 = 39 45 – đôi mươi = 25

50 + 37 = 87 99 – 9 = 90

b) 51 + 27 = 78 78 – 36 = 42

98 – 6 = 92 100 – 35 = 65

Bài 3.

*

Bài 4.

Hình vẽ bên có :

3 hình tam giác

3 hình vuông

Bài 5. vào vườn nhà em có 26 cây cam cùng cây bưởi, trong số đó có 15 cây cam. Hỏi trong vườn nhà em tất cả bao nhiêu cây bưởi?

Bài giải

Trong vườn tất cả số cây bưởi là:

26 – 15 = 11 (cây)

Đáp số: 11 cây bưởi

Bài 6.

Các số gồm hai chữ số cơ mà chữ số hàng đơn vị chức năng hơn chữ số hàng chục là 3: 14; 25; 36; 47; 58; 69

Bài 7.

a) 64 + 35 – 19 = 80

b) 98 – 23 – 35 = 40

Bài 8.

Bài giải

Mai có toàn bộ số kẹo là:

25 + 14 – 6 = 33 (cái)

Đáp số: 33 mẫu kẹo

----- Hết giải đáp đề thi 8 -----

9. Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 9

Bài 1. Điền vào địa điểm chấm :

a) Số lớn nhất có 2 chữ số là …………………………………………

b) Số lẻ lớn số 1 có 2 chữ số là…………………………………………

c) các số tất cả 2 chữ số nhưng mà tổng 2 chữ số là 9 là …………………………

d) Số tức thời trước của 90 là ………… ; 17 gồm ………… chục cùng …………đơn vị

Số ngay tức thì sau của 99 là ………… ; 50 gồm ………… chục với …………đơn vị

e) Viết các số tròn chục: …………………………………………………………..

Bài 2.

a) Tính :

3 + 36 = ……... 45 – 20 = ………

50 + 37 = ……… 99 – 9 = ………

17 – 16 = ……… 3 + 82 = ………

17 + 14 – 14 = …………… 38 cm – 10cm = ……………

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7

Bài 3. Viết > ;

a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6

68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2

b) 

*

Bài 8. sản phẩm công nghệ năm của một tuần lễ là ngày 21 vào tháng. Hỏi đồ vật sau của tuần ngay thức thì sau là ngày làm sao trong tháng?

----- không còn đề thi 9 -----

=> Đáp án Đề đánh giá cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 9

Bài 1. Điền vào chỗ chấm :

a) Số lớn nhất có 2 chữ số là 99

b) Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số là 99

c)

9 = 9 + 0 = 8 + 1 = 7 + 2 = 6 + 3 = 5 + 4

Các số gồm 2 chữ số nhưng mà tổng 2 chữ số là 9 là: 90; 18; 81; 72; 27; 63; 36; 54; 45

d) Số tức khắc trước của 90 là 89; 17 gồm 1 chục và 7 đơn vị

Số tức thời sau của 99 là 100 ; 50 gồm 5 chục với 0 đơn vị

e) Viết những số tròn chục: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90

Bài 2.

a) Tính :

3 + 36 = 39 45 – đôi mươi = 25 50 + 37 = 87

99 – 9 = 90 17 – 16 = 1 3 + 82 = 85

17 + 14 – 14 = 17 38cm – 10cm = 28cm

b)

Bài 3. Viết > ;

*

Bài 4.

Bài giải

Đoạn dây còn sót lại dài số xăng – ti – mét là:

18 – 5 = 13 (cm)

Đáp số: 13 cm

Bài 5. Dũng tất cả 39 nhãn vở. Sau khi cho mình thì Dũng sót lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho bạn bao nhiêu loại nhãn vở?

Bài giải

Dũng đã cho mình số nhãn vở là:

39 – 11 = 28 (nhãn vở)

Đáp số: 28 nhãn vở

Bài 6.

Bài giải

Số bé dại nhất gồm hai chữ số tương đương nhau là: 11

Nam giành được số điểm 10 là:

11 + 9 = đôi mươi (điểm 10)

Số béo nhất có một chữ số là: 9

Hằng giành được số điểm 10 là:

9 + 10 = 19 (điểm 10)

Đáp số: Nam: trăng tròn điểm 10; Hằng: 19 điểm 10

Bài 7. Hình vẽ dưới đây, bao gồm bao nhiêu đoạn thẳng? từng nào hình tam giác?

Có 10 đoạn thẳng cùng 8 hình tam giác.

Bài 8.

Thứ năm của tuần ngay tức khắc sau là ngày 28 trong tháng.

Thứ sáu của tuần ngay lập tức sau là ngày 29 trong tháng.

----- Hết giải đáp đề thi 9 -----

10. Đề khám nghiệm cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 10

Bài 1. Điền vào chỗ chấm:

a) Số bé nhất bao gồm hai chữ số là: …………………………………………………………….

b) Số tức tốc trước của số lớn số 1 có một chữ số là: ………………………………………………

c) Số lập tức sau của số nhỏ dại nhất có hai chữ số là: …………………………………………………

d) Số tròn chục lớn nhất có nhị chữ số là:…………………………………………………………..

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

56 + 43 79 – 2

4 + 82 65 – 23

Bài 3. Tính :

40 + đôi mươi – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….

55 – 10 + 4 = …………… 25 + 12 + 2 = ……………….

25cm + 14cm = ……………... 56cm – 6cm + 7cm = ………….

48 cm + 21cm = …………….. 74cm – 4cm + 3cm = ………….

Bài 4. Nam gồm 36 viên bi bao gồm bi xanh và bi đỏ, trong những số ấy có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam tất cả mấy viên bi đỏ ?

Bài 5. Một cửa hàng có 95 quyển vở , siêu thị đã buôn bán bốn chục quyển vở . Hỏi cửa hàng còn lại từng nào quyển vở ?

Bài 6. Một quyển sách có 65 trang, Lan sẽ đọc hết 35 trang. Hỏi Lan còn nên đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách ?

Bài 7. Với các số 0; 3; 4 hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác biệt ?

Bài 8. Viết số tương thích vào chỗ chấm:

Hình vẽ mặt có:

a) …………………………điểm

Tên những điểm là: ……………….

b) …………………đoạn thẳng

Tên các đoạn trực tiếp là: ………….

c) …………………….tam giác-

---- không còn đề thi 10 -----

=> Đáp án Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 10

Bài 1. Điền vào địa điểm chấm:

a) Số bé xíu nhất gồm hai chữ số là: 10

b) Số tức thì trước của số lớn nhất có một chữ số là: 8

c) Số tức thì sau của số nhỏ tuổi nhất có hai chữ số là: 11

d) Số tròn chục lớn nhất có nhì chữ số là: 90

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

56 + 43 = 99 79 – 2 = 77

4 + 82 = 86 65 – 23 = 42

Bài 3. Tính :

40 + trăng tròn – 40 = đôi mươi 38 – 8 + 7 = 37

55 – 10 + 4 = 49 25 + 12 + 2 = 39

25cm + 14cm = 39cm 56cm – 6cm + 7cm = 57cm

48 centimet + 21cm = 69cm 74cm – 4cm + 3cm = 73cm

Bài 4. Nam tất cả 36 viên bi tất cả bi xanh cùng bi đỏ, trong đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam tất cả mấy viên bi đỏ ?

Bài giải

Nam có số viên bi đỏ là:

36 – 14 = 22 (viên bi)

Đáp số: 22 viên bi đỏ

Bài 5.

Bài giải

4 chục quyển vở = 40 quyển vở

Cửa hàng sót lại số quyển vở là:

95 – 40 = 55 (quyển vở)

Đáp số: 55 quyển vở

Bài 6.

Bài giải

Lan còn đề xuất đọc số trang sách là:

65 – 35 = 30 (trang)

Đáp số: 30 trang sách

Bài 7.

Các số gồm hai chữ số khác nhau được lập tự 0, 3, 4 là : 30; 34; 40; 43

Bài 8.

Hình vẽ bên có:

a) 5 điểm

Tên những điểm là: A, B, C, D, E

b) 8 đoạn thẳng

Tên các đoạn trực tiếp là: AB, AC, AD, AE, BC, CD, CE, DE

c) 4 tam giác

Tên những tam giác là: ABC, ACD, ADE, AEC

----- Hết lời giải đề thi 10 -----

11. Đề soát sổ cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 11

Bài 1.

a) Viết những số tự nhiên có hai chữ số giống nhau.

b) Số béo nhất, bé bỏng nhất bao gồm 2 chữ số giống như nhau là số nào?

c) Số mập nhất, bé bỏng nhất gồm hai chữ số không giống nhau là số nào?

Bài 2. cho các số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72

a) sắp đến xếp các số bên trên theo vật dụng tự tăng dần.

b) sắp tới xếp những số bên trên theo sản phẩm tự giảm dần.

Bài 3. Viết số tương thích vào khu vực chấm:

- Số ngay tức thì trước số 24 là: ……

- Số tròn chục ngay tức khắc sau số 28 là: ………

- Số ngay tắp lự sau số 88 là: ……...

- Số tròn chục tức khắc trước số 33 là: …….

Bài 4. Cho cha số 7; 3 và 10. Hãy sử dụng dấu +; - nhằm viết thành những phép tính đúng.

Bài 5. Tính:

50 + 24 – 13 =

56 – 26 + trăng tròn =

34 + 5 – đôi mươi =

44 – 44 + 23 =

Bài 6. An rộng Tùng 3 tuổi. Hiểu được An 10 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?

Bài 7. Tìm 1 số biết rằng mang số đó cộng với 5 rồi trừ đi 8 được tác dụng là 11?

Bài 8.

Hình vẽ bên tất cả bao nhiêu hình tam giác?

----- không còn đề thi 11 -----

=> Đáp án Đề chất vấn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 11

Bài 1.

a) Viết những số tự nhiên và thoải mái có nhì số như là nhau.

Các số tự nhiên và thoải mái có nhì chữ số như thể nhau là: 11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99

b) Số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có hai chữ số tương đương nhau là: 99

Số từ bỏ nhiên bé nhỏ nhất gồm hai chữ số tương tự nhau là: 11

c) Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất tất cả hai chữ số khác nhau là: 98

Số tự nhiên nhỏ nhắn nhất bao gồm hai chữ số không giống nhau là: 10

Bài 2.

a) thu xếp theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần: 18, 35, 60, 65, 70, 72, 96.

b) sắp xếp theo vật dụng tự sút dần: 96, 72, 70, 65, 60, 35, 18. 

Bài 3. Viết số tương thích vào địa điểm chấm:

- Số ngay lập tức trước số 24 là: 23

- Số tròn chục lập tức sau số 28 là: 30

- Số ngay lập tức sau số 88 là: 89

- Số tròn chục ngay tắp lự trước số 33 là: 30

Bài 4. Cho ba số 7; 3 với 10. Hãy dùng dấu +; - nhằm viết thành các phép tính đúng.

Các phép tính là:

7 + 3 = 10

10 – 3 =7

10 -7 = 3

Bài 5. Tính:

50 + 24 – 13 = 74 – 13 = 61

56 – 26 + 20 = 30 + đôi mươi = 70

34 + 5 – 20 = 39 – trăng tròn = 19

44 – 44 + 23 = 0 + 23 = 23

Bài 6.

Bài giải

Tuổi của Tùng là:

10 – 3 = 7 (tuổi)

Đáp số: 7 tuổi

Bài 7.

Bài giải

Số đề nghị tìm là:

11 + 8 – 5 = 14

Đáp số: 14

Bài 8.

Có 9 hình tam giác.

----- Hết lời giải đề thi 11 -----

Đề khám nghiệm cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán có giải thuật chọn lọc

Hy vọng với bộ đề kiểm soát cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sẽ là tài liệu hữu dụng để các bé tham khảo, luyện tập nhằm mục tiêu ôn luyện loài kiến thức giỏi nhất. Ngoài ra, các em đọc thêm đề thi Toán lớp 1 học tập kì 2 năm 2019 trở đi để ôn tập kiến thức tốt nhất, làm bài xích thi sắp tới đạt công dụng cao.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 cũng rất được hackxuvip.com tổng hợp, các bậc phụ huynh rất có thể cùng tải về thiết bị và đến các bé bỏng của mình nấu thử đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 để củng cố kỹ năng hơn.